Aktualności i wydarzenia z naszej okolicy

Boisko Klebark Wielki Gmina Purda Jerzy Laskowski KS MaltaBudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klebarku Wielkim od początku jej trwania budzi szereg zastrzeżeń. Pierwotny termin oddania do użytku wrzesień 2013 r. został niedotrzymany a „kompleks” sportowy po dzień dzisiejszy nie funkcjonuje i nie jest dokończony. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej posiada usterki: nie dokręcona belka poprzeczna ogrodzenia, naciągi ogrodzenia nie zostały poprawnie skręcone i w pierwszym użytkowaniu wiele odpadło, nie zostały wymalowane linie do tenisa ziemnego, nawierzchnia posiada nierówności. Boisko trawiaste nie funkcjonuje gdyż głównymi roślinami na murawie są chwasty a trawa stanowi śladowe ilości. Urzędnicy na budowę murawy boiska piłkarskiego zaplanowali wysiew i jedynie dwukrotne koszenie. Wysiana trawa w kwietniu 2014 r. przez kilka tygodni nie była nawadniana. Po interwencji urzędnicy skierowali do podlania Ochotniczą Straż Pożarną z Klebarka Wielkiego. Podlanie ze sprzętu OSP spowodowało rozmycie nasion, a ciężki wóz bojowy zarwał studzienkę odwodnieniową boiska, która po dziś dzień nie została naprawiona. Po kolejnych interwencjach i wskazywaniu na konieczność ciągłej pielęgnacji zraszania odchwaszczania przycinania, dosiewania, zabiegów jakie są konieczne przy prawidłowej budowie murawy boiska urzędnicy gminni nie zareagowali. Wokół boisk zamiast planowanego trawnika można zobaczyć ugór i piach / kliknij i czytaj całość ...

OHP Klebark Wielki Szkolenia Kursy Gmina Purda

1 kwietnia 2014 roku Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu „Równi na rynku pracy”. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, będzie realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - inicjatywy Komisji Europejskiej. Młodzi ludzie w wieku 16 - 18 lat będą mieli szansę całkowicie bezpłatnie uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe . Jeśli jesteś w wieku 18-24 lata i znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, jesteś osobą bezrobotną, nie uczysz się i nie uczestniczysz w żadnych szkoleniach to… Pomożemy Ci całkowicie bezpłatnie zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe ...

Brudna woda Klebark Wielki Gmina Purda

Brudna woda płynąca z kranów podłączonych do gminnego wodociągu zaniepokoiła mieszkańców Klebarka Wielkiego, którzy poprosili o interwencję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Niestety po przebadaniu wody podejrzenia okazały się słuszne. Stężenie manganu w badanej wodzie przekracza o 880% najwyższe dopuszczalne wartości wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia, mętność wody przekroczenie o 760%, zaś stężenie żelaza przekroczone o 410% !!! Państwowy Inspektorat Sanitarny stwierdza, że w zakresie zbadanych parametrów pod względem mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym jednak z uwagi na przekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości dla manganu, żelaza i mętności woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia i w związku z powyższym podjęto przewidziane prawem działania ...

Turniej Piłkarski Klebark Wielki Malta Klebark Wielki Korona Klewki Kormoran Purda

W sobotnim turnieju o puchar Prezydenta Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w dwóch kategoriach wiekowych walczyło 8 drużyn z naszej gminy (...) W kategorii młodzików miejsca zajęli kolejno: 1. Leśnik Nowe Ramuki, 2. Malta Klebark Wielki, 3. Korona Klewki, 4. Orły Purda, Królem strzelców został Jakub Studniak z Leśnika Nowe Ramuki. W kategorii open: 1. Kormoran Purda, 2. Malta Klebark Wielki, 3. Korona Klewki, 4. OSP Klebar Wielki, Królem strzelców został Maciej Wołyński z Malty Klebark Wielki ...

Festyn Purda

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Purda zaprasza mieszkańców Klebarka Wielkiego oraz wszystkich czytelników strony KlebarkWielki.pl do udziału w Festynie w Purdzie, który odbędzie się w sobotę 28 czerwca 2014r. w godzinach 15.00-24.00. Ramowy program: 15.00 - Msza okolicznościowa z udziałem Parafialnego Chóru z Klewek im. Elżbiety Gołębiowskiej, krótki koncert, 16.10 - Uroczystość przy Głazie Pamiątkowym-odsłonięcie i poświęcenie głazu, 16.30 – Oficjalne otwarcie Festynu na boisku, 17.00 - Występy artystyczne dzieci i młodzieży, 18.00 - Pokaz walk rycerskich, 19.00 - Pokaz umiejętności strażaków OSP w Purdzie, 20.00 - 24.00 - Zabawa taneczna na murawie z zespołem PAKO BAND, Atrakcje i niespodzianki: przysmaki przygotowane przez gospodynie wiejskie, dmuchany zamek, trampolina, dobra muzyka ...

Uroczystości Świętojańskie Klebark Wielki

Sobota 21 czerwca: godz. 9:00 - 15:00 Świętojański Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Związku Kawalerów Maltańskich - boisko w Klebarku Wielkim (udział w turnieju zapowiedziało osiem drużyn z gminy Purda). Godz. 10.00 Klebark Open Kids - turniej piłki siatkowej dla dzieci (plaża). Godz. 21.00 - Msza Święta koncelebrowana ku czci Świętego Jana Chrzciciela, Godz. 22.00 - Procesja z figurą Świętego Jana i pochodniami do wód jeziora, poświęcenie wód jeziora, powrót do Sanktuarium. Feta sztucznych ogni.
Niedziela 22 czerwca: godz. 13:00 Świętojański spływ kajakowy rzeką Kośno do Sanktuarium (trasa łatwa i mało uciążliwa, długość 18 km, Łajs - Purdka - Pajtuński Młyn - Patrycki Młyn - Klebark Wielki), po spływie ognisko integracyjne na plaży w Klebarku Wielkim. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, zapisy u Prezesa KS Malta Romana Wiech. tel.: 506-011-460

KS Malta Klebark Wielki

KS Malta zorganizowała wyjazd na mecz. Razem z naszymi młodymi piłkarzami wybraliśmy się do Gdańska aby zobaczyć jak na żywo ogląda się mecz piłkarski. Rzeczywistość przerosła nasze wyobrażenia. Choć telewizja pokazuje wiele szczegółów i zbliżeń, to nie oddaje ona atmosfery i przeżyć jakie towarzyszą uczestnictwu w takim spektaklu. Sam ogrom nowoczesnego stadionu robił spore wrażenie, a dokładając do tego tysiące gardeł, których w telewizji tak nie słychać, oraz obraz na żywo walczących piłkarzy...

Statuetka Królewny Warmińskiej Łyny dla Panią Hildegardy Wernik Mirosław Pampuch Grzegorz Drozdowski

Kapituła najwyższego odznaczenia w powiecie olsztyńskim uhonorowała Panią Hildegardę Wernik statuetką Królewny Warmińskiej Łyny za niestrudzoną pomoc osobom potrzebującym oraz wieloletnią działalność społeczną w Stacji Pomocy Humanitarnej LAZARUS w Klebarku Wielkim. Ponadto Starosta Powiatu Olsztyńskiego Mirosław Pampuch przypomniał zebranym, że Pani Hildegarda jest znana ze swej humanitarnej działalności nie tylko w powiecie ale także poza granicami naszego kraju. - Proszę Państwa, to jest niezwykła energia! - Pani Hildegardo z całego serca Pani dziękuję za to co Pani zrobiła dla tych ludzi którzy mieszkają na terenie naszego powiatu – mówił Przewodniczący Rady Powiatu Olsztyńskiego Grzegorz Drozdowski ...

Szczepiąc psa i kota przeciwko wściekliźnie dbamy o bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci. Niepokojącym jest fakt bagatelizowania tego obowiązku, co niestety może zaszkodzić nie tylko zwierzęciu, ale i człowiekowi w jego otoczeniu. Nie lekceważmy szczepień przeciw wściekliźnie! Czwartek 5 czerwca godz. 16:00 - 16:30 na placu przy sklepie w Klebarku Wielkim . Szczepienia realizowane są przez Klinikę Weterynaryjną OLWET. Koszt szczepienia 22 zł.

UG Purda Waldemar Czarnota Jerzy Laskowski Przetarg Dowóz Dzieci źródło TVN

55 zł za kilometr. Tyle gmina płaci za dowóz dzieci do szkoły. Wójt: Niech pan się wyluzuje. Taką gigantyczną stawkę za transport uczniów do szkół przyjęto w gminie Purda, w powiecie olsztyńskim. A pieniądze inkasuje brat zastępcy wójta. Radni się oburzają, NIK mówi o nepotyzmie, a wójt nie widzi problemu. Zamiast tego - każe wyluzować. Materiał "Faktów" TVN ...

NIK kontrola przetargu na dowóz dzieci w Gminie Purda

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu Gminy w Purdzie w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012. (…) Podstawą negatywnej oceny przeprowadzonej procedury przetargowej są istotne nieprawidłowości polegające m. in. na: − powierzeniu przeprowadzenia przetargu osobom nie posiadającym odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, − niedokładnej analizie złożonych w przetargu ofert skutkującej m.in. uznaniem za prawidłowe ofert nie spełniających wymogów zamawiającego, − nieprzestrzeganiu obowiązków informacyjnych związanych z udzieleniem zamówienia publicznego, − niezłożeniu przez Zastępcę Wójta oświadczenia o braku lub istnieniu przesłanek do wyłączenia z postępowania o zamówienie publiczne oraz niewyłączeniu się z postępowania mimo zaistnienia takich przesłanek, − niedochowaniu ustawowych terminów na zawarcie umów w sprawie zamówienia publicznego.

Ponadto Zastępca Wójta Gminy, który opracował SIWZ na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 poprawił oferty jednego z wykonawców. Przesłuchany w charakterze świadka zeznał, że takiego oświadczenia nie złożył, ponieważ nie był członkiem komisji przetargowej. Przy czym z wyjaśnień ww. wynikało, że jeden z wykonawców ubiegających się o zamówienie, czyli Leszek Czarnota prowadzący działalność gospodarczą Le-Trans, jest jego bratem. Zastępca Wójta wyjaśnił, że jego rola w tym postępowaniu zakończyła się w chwili opracowania Specyfikacji i przygotowania, na prośbę przewodniczącej komisji przetargowej, informacji o tym, co należy ogłosić przy otwarciu ofert. Ustalono też, że Zastępca Wójta dokonywał własnoręcznie poprawek w treści ofert firmy Le-Trans już po ich otwarciu ...

Boisko Klebark Wielki gmina Purda

W nawiązaniu do skargi z dnia 7 maja 2014 r. przesyłam fotodokumentacje aktualnego stanu murawy boiska w Klebarku Wielkim tj. z dnia 20 maja 2014 r.  Jak widać na załączonych zdjęciach nic nie wskazuje na prawidłową budowę murawy boiska piłkarskiego. Proszę o natychmiastowe podjęcie działań w celu naprawy zaistniałej sytuacji, opracowanie i wdrożenie zgodnego ze sztuką budowlaną planu budowy murawy boiska piłkarskiego ...

Nagroda w konkursie plastycznym Piotr Płoski

Piotr Płoski Radny Powiatu Olsztyńskiego zaprasza wszystkie dzieci ze szkół podstawowych z Gmin: Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda i Świątki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "MOJE MIEJSCE W OJCZYŹNIE"! Do wygrania piękne rowery i odtwarzacze MP3. Termin składania prac został wydłużony do 20 maja. Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, kształtowanie pozytywnego wizerunku Ojczyzny oraz siebie samych, odwoływanie się do nieprzemijających wartości wychowania w duchu patriotyzmu i szacunku względem Polski i siebie nawzajem ...

Boisko Klebark Wielki Gmina Purda fot. Roman Wiech

W dniu 05 maja odbyła się wizja lokalna na budowanym boisku w Klebarku Wielkim z udziałem radnych, pracowników gminy, sołtysa i moim. Podczas spotkania jednym z wielu podnoszonych zastrzeżeń był stan murawy boiska trawiastego. Między innymi zarzucaliśmy brak koncepcji i planu w budowaniu murawy boiska. Pracownicy urzędu oświadczyli, że na murawę zaplanowany jest wysiew i jedynie dwukrotne koszenie. Podnosiliśmy, że budowanie od podstaw murawy wymaga o wiele więcej czynności pielęgnacyjnych od zasiewu: cyklicznego zraszania, podkaszania, wałowania, nawożenia i odchwaszczania. Od zasiewu z przed ok. trzech tygodni nie został wykonany żaden zabieg choćby zraszanie z uwagi na porę bez deszczową. Ku zdziwieniu już we wtorek 06 maja ktoś wysłał strażaków aby podleli murawę. Pytanie: kto podjął idiotyczną decyzje o podlewaniu w takiej fazie za pomocą sprzętu strażackiego? Lanie z sikawki strażackiej na wysuszone podłoże spowodowało wypłukanie nasion, co w rzeczywistości cały zasiew i wydane na to pieniądze stawia pod wielkim znakiem zapytania. W żadnym wypadku nie możemy za stan rzeczy obwiniać strażaków, którzy wykonywali tylko powierzone im zadanie, chwała im za chęć pomocy. Za stan inwestycji, bzdurne decyzje i niedostateczny nadzór odpowiada bezpośrednio wójt gminy Purda. Czy tak trudno zrozumieć, że murawa boiska to nie pastwisko i zbudowanie oraz utrzymanie wymaga odpowiedniego procesu? Stan ignorancji w wydawaniu publicznych pieniędzy w naszej gminie poraża. Zaznaczam, że projekt jest dofinansowywany ze środków unijnych i wiele zależy od wykonania inwestycji w jego rozliczeniu ...

KS Malta Klebark Wielki Dzień Wdzięczności Hosianum Olsztyn

W piątek 2 maja nasza parafia po raz kolejny wystawiła reprezentacje w turnieju piłki nożnej o Puchar Rektora WSD MW „Hosianum”. Wystawiliśmy dwie drużyny: w kategorii szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych. W turnieju uczestniczyły reprezentacje z 27 parafii. Rywalizacja nie była łatwa, bo wśród innych drużyn było wielu młodych piłkarzy klubów z całego województwa. Reprezentacja naszej parafii w grupie ponad gimnazjalnej zajęła trzecie miejsce poprawiając swój wynik z ubiegłego roku. Najmłodsi reprezentanci w grupie szkół podstawowych zajęli wysokie czwarte miejsce, wywalczone w ciężkich zmaganiach do ostatnich sekund każdego meczu. Czwarte miejsce najmłodszych było również znacznym poprawieniem ubiegłorocznego wyniku. Zawody należy uznać za udane, bo zajęliśmy miejsca w czubie poprawiając swoje wyniki z ubiegłego roku i zbierając przy tym kolejne doświadczenia ...

Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego

Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego www.ksckp.pl organizuje kurs operatora kombajnów zbożowych oraz kursy operatora kombajnów zielonkowych. Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów. Informujemy, że w dniu 17 maja 2014 r. w sobotę o godz. 10:00 w Agromie Olsztyn Sp. z o.o. na ul. Towarowej 9 w Olsztynie (Sala konferencyjna nowy budynek Agromy) rozpocznie się kurs dla kombajnistów ...

Klub Sportowy Malta Klebark Wielki

Na podstawie § 6 Statutu Klubu Sportowego Malta Klebark Wielki. Zarząd Klubu Sportowego Malta Klebark Wielki zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w piątek 9 maja 2014 o godz. 18:30 w Sali kominkowej przy plebanii w Klebarku Wielkim. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin na godzinę 19:30 Na zebranie zapraszamy członków klubu, rodziców dzieci trenujących oraz wszystkich sympatyków klubu ...

 Minigaleria 
W dniu dzisiejszym tj. 26 kwietnia w wigilię kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII w klebarskim Sanktuarium Krzyż Św. odbyły się uroczystości poprzedzające tą doniosłą uroczystość. Punktem kulminacyjnym była peregrynacja relikwii Krwi naszego wielkiego rodaka.
Klebark Wielki

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich podobnie jak cały Kościół z radością i wdzięcznością będzie obchodził Kanonizacje dwóch błogosławionych Papieży. Jana XXIII i Jana Pawła II. Biskupi Warmińscy w dniach 26 i 27 Kwietnia bieżącego roku zaprosili do Klebarka Wielkiego chorych i niepełnosprawnych z Archidiecezji Warmińskiej. Dotychczas potwierdziło swoje uczestnictwo około 1000 pielgrzymów. Zapraszamy do Wspólnego udziału w uroczystościach. Prosimy o zapoznanie się z programem ...

Krzyż Sanktuarium Klebark Wielki fot. Robert Artemniak

Święte Triduum Paschalne (z łac. triduum – Trzy Dni) – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym, którego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli wielkanocnej ...

Wielki Czwartek wieczorem o godzinie 18:00 Liturgia wspominająca ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa oraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy.

Wielki Piątek jest to dzień powagi, skupienia i ścisłego postu, nie ma dyspensy. Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, ale okazuje się szacunek do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. W miejsce Mszy świętej o godz. 18:00 Liturgia Męki Pańskiej, adoracja Krzyża świętego, Komunia święta oraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota - Dzień wyciszenia, Kościół trwa w modlitwie przy Grobie Pańskim. Zaleca się post od pokarmów mięsnych. Program święcenia pokarmów: Klebark Wielki 9:00, 10:00, Silice 10:30, Patryki 11:00, Skajboty 11:30, Mokiny 12:00, Bogdany 12:30,Klebark Mały - 13:00. W Wielką Sobotę o godzinie 18:00 Liturgia Wigilii Paschalnej. Na to nabożeństwo przynosimy ze sobą świece (paschaliki), które zapalimy podczas orędzia paschalnego i przy odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych. Można też przynieść ze sobą naczynie na wodę święconą, którą poświęcimy w czasie sobotniej liturgii Wigilii Paschalnej.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 06:00 Msza św. z procesją rezurekcyjną dookoła kościoła. W niedzielę rezurekcyjną nie będzie Mszy św. o godz. 09:00 w tym czasie tradycyjne śniadanie świąteczne w gronie rodzinnym. Msza św. o godz. 11:00. Nie ma Mszy św. na "dojazdach".

Poniedziałek Wielkanocny - Msze św. Klebark Wielki 9:00, 11:00, Skajboty 13:30, Mokiny 13:30
LAZARUS Klebark Wielki

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej LAZARUS z siedzibą w Klebarku Wielkim zwraca się z gorącą prośbą do ludzi dobrej woli o ofiarowanie ubrań i obuwia dla potrzebujących. Obecnie pilnie potrzebne są ubrania dziecięce w rozmiarach od 116 do 160 oraz obuwie w rozmiarach od 24 do 39-42, tj. wiek dzieci od 2 do 14 lat. Ofiarowane ubrania i obuwie mogą być nowe lub używane ale niezniszczone. LAZARUS przez wszystkie miesiące w roku udziela pomocy więc przyjmie także ubrania i obuwie dla potrzebujących w każdym wieku. Kontakt: Grażyna Załęska tel. 880-739-982, Klebark Wielki 9 ...

Klub Sportowy Malta Klebark Wielki

Klub Sportowy Malta Klebark Wielki ogłasza harmonogram treningów sekcji piłki nożnej w miesiącu kwietniu 2014 r. Sobota 12 kwietnia godz. 13:00, Wtorek 15 kwietnia godz. 17:30, Sobota 26 kwietnia godz. 13:00, Wtorek 29 kwietnia godz. 17:30. Treningi odbywają się na boisku w Klewkach. Wyjazd z pod domu trenera. Serdecznie zapraszamy młodzież z rocznika 2001 i młodszych. Szczegóły u trenera Jana Hamery tel. 725-724-828 ...

OSZ OHP Praca Klebarkl Wielki gmina Purda

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Klebarku Wielkim zaprasza osoby w wieku 18 -25 lat, bezrobotne lub poszukujące pracy, nieuczące się, chcące podwyższyć posiadane kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowy zawód na bezpłatny kursy zawodowy "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141 i MAG - 135". Realizacja kursu od 24 kwietnia do 6 czerwca 2014 r. Rekrutacja trwa do 15 kwietnia ...

Sanktuarium Klebark Wielki

W najbliższe dwie niedzielę, tj. 6 i 13 kwietnia po każdej Mszy Świętej w Domu Św. Mikołaja odbędzie się kiermasz wielkanocny połączony ze zbiórką pieniędzy. Lokalni artyści przygotowali wiele ręcznie zdobionych Wielkanocnych dekoracji. Jest to znakomita okazja aby kupić małe dzieło sztuki i wesprzeć cenną inicjatywę jaką jest dobroczynna zbiórka pieniędzy. Ponadto przez dwa tygodnie w sklepach Pani Wińskiej i Pani Piątkowskiej w Klebarku Wielkim będą stały puszki do których można będzie wrzucać ofiary pieniężne. Mieszkańcy pozostałych miejscowości naszej parafii proszeni są o pozostawianie ofiar u swoich sołtysów.

Kadr z filmu PASJA

Niedziela 6 kwietnia 2014 r. Msza Święta z nauką dla wszystkich: Klebark Wielki godz. 9:00 i 11:00, Skajboty 13:30, Mokiny 15:00.
Poniedziałek 7 kwietnia 2014 r. Godz. 10:00 Msza Święta z nauką dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej. Po Mszy Świętej wizyty u chorych w ich domach. Godz. 18:00 Msza Święta z nauką dla wszystkich. Godz. 19:00 spotkanie z młodzieżą. 
Wtorek 8 kwietnia 2014 r. Godz. 10:00 Msza Święta z nauką dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej. Godz. 18:00 Msza Święta z nauką dla wszystkich. Godz. 19:00 spotkanie z małżeństwami z parafii .

Nauk udzieli ks. Robert Hetzyg i grupa modlitewna Koinonia Świętego Jana Chrzciciela. Spowiedź możliwa codziennie ...

fot. Jakub SzymczukPrzeżywanie Wielkiego Postu wyznaczają trzy słowa: modlitwa, post, jałmużna. Modlitwa jest osobowym spotkaniem i duchowym zjednoczeniem z Bogiem. Post służy odsunięciu na bok tego, co modlitwie przeszkadza. Jałmużna jest daniem siebie bliźniemu i praktycznym skutkiem życia duchowego. Akcja i kontemplacja przenikają się organicznie i uzupełniają w życiu chrześcijanina. Ciągła modlitwa jest niezbędna, ponieważ bez Jezusa nic uczynić nie możemy ...
Aerobik Ćwiczenia Klebark Wielki Gmina Purda

To ostatni dzwonek, by zmienić swoją sylwetkę, zrzucić zbędne kilogramy, wzmocnić kondycję fizyczną !!! Tworzymy nową grupę osób aktywnych ruchowo. Zapraszamy na efektywne zajęcia z AEROBIKU z udziałem profesjonalnej instruktorki fitness - mieszkanki naszej Gminy. Spotykamy się w Szkole Podstawowej w Klebarku Wielkim w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 18.30. Ruszamy 31 marca. Zapraszamy Panie w każdym wieku ...

Klebark Wielki Gmina Purda Plac Zabaw Huśtawka fot. Dorota Wojtkowska

Dzięki wrażliwości i ofiarności ludzi dobrej woli nasza miejscowość wzbogaciła się o koleją małą architekturę. Po karuzeli tym razem sponsorzy ufundowali huśtawkę na plac zabaw. Huśtawka kosztowała 2.513 zł, posiada niezbędne atesty, została wykonana i zamontowana przez doświadczoną firmę Novum z Gromu koło Pasymia. Środki finansowe w całości pochodziły od lokalnych sponsorów. Radość dzieci z kolejnej zabawki była ogromna! Każde chciało spróbować i poczuć jak to jest wznieść się do nieba ...

droga gminna

W dniu 17 marca w imieniu mieszkańców Klebarka Wielkiego zwróciłem się z prośbą do Wójta Gminy Purda o naprawę pozimowych ubytków w nawierzchni dróg gminnych oraz podjęcie trwałych działań korygujących zły stan techniczny poboczy i dróg gminnych w Klebarku Wielkim.. W pierwszej kolejności prosimy o : Uzupełnienie pozimowych ubytków w nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Klebark Wielki, Naprawę pobocza i rowów odwadniających drogę gminną w kierunku Klewek począwszy od posesji 21a do 24, Wyremontowanie nawierzchni i poboczy ...

OSZ OHP Praca Klebarkl Wielki gmina Purda

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP W Klebarku Wielkim zaprasza na DNI OTWARTE w piątek 21 marca w godzinach 10:00 - 13:00. Jeżeli jesteś osobą w wieku 18 -25 lat, bezrobotną lub poszukującą pracy, uczniem, bądź absolwentem, chcesz podwyższyć posiadane kwalifikacje zawodowe, stoisz przed koniecznością zmiany zawodu. Przyjdź koniecznie! Dowiesz się o naszej ofercie bezpłatnych kursów, dających możliwościach zdobycia nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych! Posiadamy aktualne oferty pracy!

Klub Sportowy Malta Klebark Wielki

W sobotę 1 marca w Marcinkowie rozegrana została finałowa runda Halowych Mistrzostw Gminy Purda. W meczu o mistrzostwo zagrały Korona Klewki i Nowa Wieś. Zacięty i emocjonujący pojedynek zakończył się remisem 4:4, w rzutach karnych Korona Klewki pokonała Nową Wieś 3:2 i została Halowym Mistrzem Gminy Purda! III miejsce zajęli Błękitni Stary Olsztyn. W finałach nasza seniorska reprezentacja KS Malta Klebark Wielki zajęła wysokie choć niewdzięczne IV miejsce (...) W rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn z terenu naszej gminy. Królem Strzelców został Rafał Mazurek z Korony Klewki zdobył 14 bramek. Dziękujemy chłopakom za walkę i zaangażowanie ...

Urszula Pasławska

Polskie gminy dostaną więcej pieniędzy na fundusz sołecki. W sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy w jego sprawie. W planach jest zwiększenie rządowej dotacji o 10 procent. Dzięki temu na taki budżet może zdecydować się nawet 70% polskich gmin. Fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego wykorzystywanego na terenach wiejskich. Jego utworzenie pozwala na finansowanie inicjatyw lokalnych przez budżet gminy przy wsparciu rządową dotacją. Do tej pory wysokość dopłat z budżetu krajowego wynosi: 10, 20 lub 30% - w zależności od zamożności gminy. Nowa ustawa przewiduje zwiększenie udziału pieniędzy państwowych do odpowiednio 20, 30 i 40%. Projektowana regulacja pozwoli także m.in. na wspólną realizację projektów przez kilka sołectw z jednej gminy (...) Fundusz sołecki jest istotnym elementem budowania Polski lokalnej oraz silnego środowiska obywatelskiego. Dzięki tej części budżetu gminy mieszkańcy mają realny wpływ na to co dzieje się w ich gminie, sołectwie czy wsi ...

Piotr Płoski Radny Powiatu Olsztyńskiego11 marca jest Dniem Sołtysa - coraz bardziej znanym świętem zapisanym w polskim kalendarzu. Z tej okazji chcę, abyście Państwo wybrali najlepszego Sołtysa z Gminy Purda. Internauci! Głosując na swojego Faworyta dziękujecie za jego pracę w Twoim sołectwie! Przesyłam link do strony z sondą:
http://sonda.hanzo.pl/sondy,220701,oYD5.html Głosowanie kończy się 10 marca o godz. 23:59. Zaproście znajomych, każdy Sołtys zasługuje na głos mieszkańca swojego Sołectwa! Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda ...
KS Malta Klebark Wielki Korona Klewki Leśnik Nowe Ramuki Gmina Purda

15-go lutego w czwartej kolejce na sali w Marcinkowie KS Malata pokonała wszystkich rywali zdobywając komplet 9 punktów czym wyprzedziła dotychczasowego lidera Leśnika Nowe Ramuki wygrywając tym samym całą ligę. Ostatnia kolejka wyróżniła się ogromnym zaangażowaniem i walką zawodników o jak najlepszy wynik. Oto jej rezultaty: Korona – Purda 9:0, Malta – Leśnik 5:2, Malta – Purda 8:1, Korona – Leśnik 10:0, Purda – Leśnik 2:7, Malta – Korona 4:0 ...

Gminna Liga Halowej Piłki Nożnej Młodzików Malta Klebark Wielki Korona Klewki Leśnik Nowe Ramuki

W sobotę 8-go lutego na sali w Marcinkowie kolejny raz chłopcy z naszej gminy walczyli w gminnej lidze młodzików halowej piłki nożnej. KS Malta tym razem zdeklasowała rywali zdobywając komplet 9 punków pokonując Leśnika 12:0, Purdę 11:1 i Koronę Klewki 9:0 odrabiając tym samym straty do lidera tabeli Leśnika Nowe Ramuki. W sobotnich rozgrywkach wzmocnieniem reprezentacji Malty był Kuba Brych znakomity zawodnik reprezentujący nasz klub w wielu turniejach. Obecność Kuby podbudowała naszych zawodników, którzy grali jak z nut. Na szczególną uwagę zasługuje Szymon Piątkowski, który dokonał ogromnego postępu w swojej grze strzelając przy okazji kilka bramek. Postępy naszych zawodników są efektem regularnych treningów na sali, które prowadzi Jan Hamera za co należą mu się szczególne podziękowania ...

Liga Młodzików Purda Malta Klebark Wielki Korona Klewki Leśnik Nowe Ramuki

W odpowiedzi na ciągle rosnące zapotrzebowanie w naszej gminie na sport i chęć sprawdzenia swoich umiejętności nabytych na treningach piłki nożnej. Panowie Jan Hamera Trener KS Malta Klebark Wielki, Jerzy Pykało Radny Gminy Purda oraz Zdzisław Brodzik Prezes Stowarzyszenia Sportowego Gminy Purda wymyślili i zorganizowali Gminną Ligę w Halowej Piłce Nożnej Młodzików. Do rywalizacji przystąpili młodzicy z : Leśnika Nowe Ramuki, KS Malta Klebark Wielki, TSiK Korona Klewki oraz Purda. Celem Gminnej Ligi Młodzików jest popularyzacja piłki nożnej w środowiskach wiejskich, przygotowanie drużyn do wiosennych rozgrywek oraz wpajanie zasady Fair Play w czasie gier zespołowych ...

Zabawa choinkowa dla dzieci Klebark Wielki ks Henryk Błaszczyk Piotr Płoski fot Robert Artemniak

W miniony piątek 24 stycznia, w sali kominkowej Domu św. Mikołaja, dzieci z parafii klebarskiej miały sposobność uczestniczyć w zabawie karnawałowej, podczas której do tańca przygrywał legendarny olsztyński zespół „Kaczki z nowej paczki”. Żywa, rytmiczna muzyka, konkursy z nagrodami i wreszcie punkt kulminacyjny, czyli wizyta św. Mikołaja z prezentami sprawiły, że (mimo siarczystego mrozu) licznie przybyli najmłodsi mieszkańcy Klebarka i okolic bawili się znakomicie ...

OSZ OHP Praca Klebarkl Wielki gmina Purda

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Klebarku Wielkim oferuje bezpłatne kursy zawodowe organizowane w I kwartale 2014 r. dla osób w wieku 18—25 lat, niepracujących i nieuczących się : 1. SPAWACZ TIG—141 I MAG—135, 2. ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI SEP E+D DO 1KV ...

WM-ZPN Klub Sportowy Malta Klebark Wielki

Klub Sportowy Malta Klebark Wielki został członkiem Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Tą dobrą informacją spieszymy się dzielić, bo jest to kolejny krok w budowaniu klubu, co oznacza między innymi, że nasi zawodnicy będą już mogli zostać zgłoszeni do rozgrywek ligowych. Ponadto możemy już zbierać 1% z podatków, co jest bardzo ważne w działalności klubu. Konsekwentna i organiczna praca pozwoli nam osiągać kolejne cele i sukcesy. Nasz klub możecie znaleźć także już na facebooku. Tam informujemy o treningach i wydarzeniach w życiu klubu ...

Ks. Jan Paweł Chmielewski – Ojczulek z Klebarka. Warmiński męczennik Klebark Wielki. Reprodukcja Krzysztof Kozłowski

W pracy duszpasterskiej ogromną wagę przykładał do budowania miłości i pojednania w rodzinach. Kiedy dowiadywał się, że w jakiejś rodzinie relacje nie są dobre szedł do niej, pouczał, nieraz karcił, zaprowadzając w małżeństwach Bożą harmonię. Ksiądz Jan Paweł Chmielewski urodził się 5 stycznia 1889 r. w Uniszewie, w parafii Sząbruk (...) Święcenia kapłańskie przyjął 28 lutego 1915 r. we Frąborku z rąk bp. Augustyna Bludaua (...) Pod koniec I wojny światowej pracował w wojskowej służbie sanitarnej i jako kapelan wojskowy w Gąbinie. W kwietniu 1928 r, został proboszczem parafii Klebark Wielki, zamordowany 22 stycznia 1945 roku przez żołnierzy Armii Czerwonej ...

Wybory Gmina Purda 2014

W niedzielę 16 listopada 2014 r. będziemy głosować na radnych, a także wybierać nowego wójta gminy Purda. Do końca obecnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wybieranych w powszechnych wyborach został już niecały rok. Rada gminy zakończy swoją działalność 21 listopada. Zważywszy na ten fakt czy należy spodziewać się, że w niedługim czasie w naszej gminie wydarzy się kilka cudów? Może rozpoczęte inwestycje zostaną dokończone, może radni przegłosują fundusz sołecki, może w większych miejscowościach naszej gminy powstaną kolejne boiska, może mieszkańcom zostanie obiecany kawałek chodnika, może ktoś dostanie pracę a ktoś inny nie dostanie podwyżki, a może zwyczajnie władza zacznie słuchać głosu ludu ...

OSZ OHP Praca Klebarkl Wielki gmina Purda

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Klebarku Wielkim zaprasza dzieci i młodzież oraz wszystkich chętnych na bezpłatne zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia odbedą się we wtorek 28 stycznia od godziny 11:00 do godz. 14:00. W programie zajęć: jak zachować się nad wodą, wzywanie pomocy, postępowanie w urazach i nieurazowych stanach, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i dorosłych ...

22 Finał WOŚP Purda Piotr Duda

XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest już za nami. Choć orkiestra ma już 22 lat to Gmina Purda grała w niej po raz piąty. Zebraliśmy ponad 21 tys.zł co okazało się bardzo dużym sukcesem (już po raz 3 zebraliśmy największą kwotę w Powiecie Olsztyńskim). Do tego trzeba jeszcze dodać obcą walutę w wysokości około 19 euro. Głównym organizatorem XXII Finału WOŚP w Gminie Purda był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Współorganizatorami imprezy byli pracownicy Banku Spółdzielczego w Szczytnie Filia w Purdzie, OSP Purda. Rada Sołecka Prejłowa, Nowej Wsi, Przykopu, Butryn, Purdy oraz wiele jeszcze innych osób, którzy pracowali na rzecz naszego sztabu (niestety nie jestem w stanie ich wszystkich tu wymienić by kogoś nie pominąć). Wszyscy oni wykazali wiele uporu i zaangażowania by finał orkiestry był wyjątkowy i zapamiętany przez naszych mieszkańców oraz przybyłych gości na długo - i za to im wszystkim serdecznie dziękuje ...

Anioł Klebark Wielki Magda Kulesza

W grudniu zeszłego roku Konserwator dzieł sztuki Pani Magda Kulesza z Klebarka Wielkiego przekazała dziesięć ręcznie malowanych i zdobionych aniołów o czym pisaliśmy 28 grudnia ... Dzisiaj pragnę Państwa poinformować, iż wszystkie anioły zostały kupione przez Panią Anetę Bartosiewicz z Langley w Anglii. Dochód ze sprzedaży aniołów w całości zostanie przekazany na cele charytatywne organizowane w naszej okolicy: 400 zł zasili konto zbiórki Wielkanocnej, 100 zł dofinansuje zakup huśtawki na wiejski plac zabaw (...)

Ponadto kolejny artysta z naszej parafii zdecydował przyłączyć się do naszych lokalnych dzieł pomocy. Pani Monika Klawon z Patryk przekaże swoje dzieła wykonane w technice decoupage na kiermasz Wielkanocny i grudniową akcję „Świąteczna Paczka”. Próbkę prac Pani Moniki można zobaczyć na stronie internetowej Szkoły Podstawowej. Cieszymy się bardzo na tę współpracę ...

Klub Sportowy Malta Klebark Wielki

Zapraszamy dzieci i młodzież grających już w piłkę i tych, którzy na boisku piłkarskim chcieli by postawić pierwsze kroki. Zajmiemy się Waszym wyszkoleniem, ale i miłym spędzeniem czasu. Postaramy się dostarczyć Wam wiele emocji i sportowego wysiłku. Zamieńmy zatem czas spędzany przy komputerze czy przed telewizorem na aktywne uprawianie sportu. W okresie zimowym treningi odbywają się dwa razy w tygodniu na Sali sportowej w Marcinkowie. Przy sprzyjających warunkach korzystamy z czynnych boisk w naszej gminie. Po dokończeniu budowy boisk będziemy grać i trenować w Klebarku Wielkim. Chętnych zapraszamy do złożenia deklaracji członkowskiej ...

Święto Objawienia Pańskiego Święto Trzech Króli Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim

Cieszmy się, weselmy się! Olsztyn w tym roku dołączył do rozlicznych w całej Europie orszaków Trzech Króli! A w Klebarku? Wspólne celebrowanie święta Objawienia Pańskiego w parafii klebarskiej to już długa tradycja, bo świętujemy ten dzień bez mała 10 lat. Różne formy tego świętowania widzieli mieszkańcy Klebarka i okolic: domy odwiedzała grupa kolędników z OIK-u, zbieraliśmy się w Domu św. Mikołaja, by śpiewać nowonarodzonemu Jezusowi, hasaliśmy na śniegu przy wtórze kolęd w wykonaniu Kapeli Jakubowej. Zaś w tym roku przyjechała do nas grupa charyzmatyczna z Nowego Radzica pod Lublinem ...

 

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (tzw. segregacja workowa) obierane będą w pierwszą środę miesiąca, tj.: 8 styczeń, 5 luty, 5 marzec, 2 kwiecień, 7 maj, 4 czerwiec, 2 lipiec, 6 sierpień, 3 wrzesień, 1 październik, 5 listopad, 3 grudzień. Termin odbioru odpadów zmieszanych nie ulega zmianie.

Świąteczna Paczka Sanktuarium Klebark Wielki

W niedzielę 8 i 15 grudnia po Mszach Świętych odbyły się zbiórki pieniędzy połączone z kiermaszem różności, których celem był zakup najpilniejszych rzeczy dla potrzebujących naszego wsparcia przed Świętami Bożego Narodzenia rodzin z naszej parafii. Dzięki wrażliwości Państwa serc, szczodrości portfeli udało się !!! Wspólnie tworząc nasze lokalne dzieło pomocy zebraliśmy 1.155 zł - pomogliśmy ośmiu rodzinom ...

Klub Sportowy Malta Klebark Wielki

Pragniemy poinformować o zakończonym już procesie rejestracji, w którym Klub Sportowy Malta Klebark Wielki otrzymał osobowość prawną. Rozpoczęliśmy wspólnie tworzyć nową jakość i możliwości w rozwoju oraz spędzaniu wolnego czasu młodych ludzi w naszym otoczeniu. Klub powstał w obliczu rosnącego zainteresowania dzieci i młodzieży uprawianiem sportu, a naszą rolą dorosłych jest wspieranie tego zapału! Rozpoczynamy swoją działalność od wspomożenia trenującej już regularnie od wielu miesięcy piłkę nożną kilkunastoosobowej grupy dzieci i młodzieży. Dzieci trenowane są przez licencjonowanego trenera Jana Hamerę. Dzięki dotychczasowym sponsorom i dobroczyńcom grupa piłkarska została wyposażona już w niezbędny sprzęt i stroje do uprawiania tego sportu i reprezentowania naszej społeczności na zewnątrz ...

Projekt odnowi wsi Klebark Wielki BoiskoW obliczu uchwalania budżetu naszej gminy niepokój budzi brak zapisanych funduszy na kontynuację powyższego projektu w planach budżetowych na rok 2014. W 2011 roku rada gminy Purda uchwaliła wieloletnią prognozę finansową gdzie zapisano milion zł, a dokładnie 1 030 000zł na odnowę wsi Klebark Wielki. Gdy czas realizacji obietnic się zbliżał prognoza stawała się nic nieznaczącym dokumentem a kwota zaczęła topnieć. Pan Wójt zaczął poddawać w wątpliwość, ile będzie pieniędzy i czy w ogóle będzie możliwość realizacji tych planów ...

Helena Piotrowska zdj. www.Olsztyn24.com

Biblioteka Szkolno-Gminna w Klebarku Wielkim zaprasza w poniedziałek 9 grudnia 2013 roku o godzinie 14:15 na spotkanie autorskie z niezwykłą osobą Panią Heleną Piotrowską. Olsztyńską pisarką, biografistyką i publicystką. Laureatką wielu prestiżowych nagród. Autorką licznych książek, między innymi: „Przyjdź będziesz tańczyć. Wspomnienia o Wojciechu Muchlado”. „Życie jest sztuką, a sztuka życiem”, „Hulajnitka. Życie i twórcze dzieło Barbary Hulanickiej”, „Czyżby diabeł ostatnią skrzynię otworzył? – II wojna w opowieściach Polaków z Kresów, Białostocczyzny, Warmii, Pomorza, Mazowsza …”

Powiat olsztyński obowiązek odśnieżania i kontroli instalacji gazowych i kominowych

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, przypomina o obowiązkach okresowych kontroli w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej : stanu technicznego obiektów, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Podadto uczula o obowiązku odśnieżania dachu i elementów elewacji budynków, usuwania sopli, brył, nawisów lodowych i śnieżnych ...

Jezus Chrystus uzdrawia Grupa Modlitewna Sanktuarium w Klebark Wielki

Zapraszamy wszystkich parafian oraz gości na wspólną modlitwę w Duchu Jezusowym o uzdrowienia z chorób i wszelkich zranień duchowych i cielesnych. W poniedziałek 2 grudnia o godz. 18.30 w Domu Pielgrzyma w Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim ...

Ozdoby choinkowe Szkoła Podstawowa Klebark Wielki zd. internet

Samorząd Uczniowski zwraca się z prośbą o ufundowanie nagrody w konkursie na świąteczny wystrój klasy. Prosimy też o pomoc w stworzeniu tego wystroju. Rodzice, pomóżcie dzieciom stworzyć magiczną atmosferę świąt w klasie, przecież Wasze dzieci spędzają w niej połowę swojego dnia ...

Jezus uzdrawia - Sanktuarium Świętego Krzyża

Zapraszamy wszystkich parafian na wspólną modlitwę w Duchu Jezusowym o uzdrowienia z chorób i wszelkich zranień duchowych i cielesnych. Dnia 18 listopada (poniedziałek) o godz. 18.30 w Sanktuarium Świętego Krzyża w Klebarku Wielkim ...

Skauci Europy Klebark Wielki

Spotkanie odbędzie się 18 listopada godzina 16:00 - 18:00 w Klebarku Wielkim w Domu Pielgrzyma obok kościoła pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

W programie spotkania (przy kawie i ciastkach) : idea i zasady Federacji Skautingu Europejskiego, historia skautingu i harcerstwa, pedagogika trzech gałęzi Wilczków, harcerzy i przewodników, ceremoniał (mundur, obrzędowość), ekspresja skautowa, jak założyć środowisko Skautów Europy, zasady organizacji, struktury, finanse, skauting a społeczeństwo ...

Turniej Orła Białego Marcinkowo Maltan Klebark Wielki Purda zdj. Robert Artemniak

W sobotę 9 listopada 2013 r. w Marcinkowie po raz czwarty rozegrany został Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Orła Białego. Po ciężkiej i wyrównanej walce według zasad Fair Play z najlepszej strony pokazali się młodzi piłkarze KS Malta Klebark Wielki uzyskując 7 punktów, wygrywając dwa i remisując jeden mecz w których strzelili aż 10 bramek! Drugie wysokie miejsce zajęła drużyna SP Purda uzyskując 6 punktów, trzecie miejsce SP Butryny 2 punkty, czwarte miejsce Korona Klewki 1 pkt. Królem strzelców został Kotliński Dawid SP Purda 7 bramek, Dominik Lejman KS Malta Klebark Wielki 6 bramek ...

Narodowe Świeto Niepodległości 11 Listopada Sanktuarium Klebark Wielki

Archidiecezjalne Sanktuarium Świętego Krzyża zaprasza w poniedziałek 11 listopada na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, 11.00 - Msza Święta za Ojczyznę, zaciągnięcie wart honorowych, złożenie kwiatów pod pomnikiem „Pomordowanym i Prześladowanym Kapłanom i Ludowi Diecezji Warmińskiej”, 18.00 - Wieczór Pieśni Patriotycznych na Plebanii (rozmowy, opowieści...)

OSZ OHP Praca Klebarkl Wielki gmina Purda

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Klebarku Wielkim zaprasza osoby w wieku 18 -25 lat, bezrobotne lub poszukujące pracy, nieuczące się, chcące podwyższyć posiadane kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowy zawód na bezpłatne kursy zawodowe: 1.Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141 i MAG - 135. 2.Tapicer ...

Skauci Europy SHK „ZAWISZA” FSE

Skauci Europy SHK „ZAWISZA” FSE, którzy działają przy parafii Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Klebarku Wielkim, ogłaszają nabór chętnych osób, gotowych na przeżycie bez wątpienia najlepszej przygody w swoim życiu. Skauci Europy Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" jest ruchem wychowawczym. Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne ...

Dzień Papieski Sanktuarium Klebark Wielki ks Roman Laskowski

Tegoroczny XIII Dzień Papieski obchodzono uroczyście w wielu miejscach naszego kraju pod hasłem "Jan Paweł II - papież dialogu". Również Klebark Wielki - tradycyjnie już - oddał cześć polskiemu papieżowi. Dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej pod kierownictwem ks. Romana Laskowskiego przygotowały inscenizację słowno-muzyczną opartą na listach młodych ludzi do Jana Pawła II, którą mieliśmy możliwość zobaczyć podczas Mszy św. w minioną niedzielę. Po zakończonej sumie uczestnicy Mszy udali się pod pomnik papieża Polaka, by wspólnie odmówić modlitwę Anioł Pański i zaśpiewać Ojcu Świętemu jego ulubioną "Barkę"...

Powiat Olsztyński

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie informuje, że ubytki w drodze powiatowej zostaną uzupełnione do piątku 18 października. Drogowcy rozpoczęli prace od Silic i naprawiają nawierzchnię drogi w kierunku Olsztyna. Dzisiaj powinni znaleźć się w Klebarku Wielkim. Dziękujemy nawet za tyle i ciągle liczymy na gruntowny remont naszej drogi …

UG Purda

We wtorek 29 października firma Remondis przeprowadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: RTV i AGD (np.: pralki, lodówki, odkurzacze, komputery, telewizory, monitory, kuchenki gazowe, bojlery itp.) oraz odpadów wielkogabarytowych (np. meble, wersalki, fotele). Zainteresowanych prosimy o wystawienie sprzętu do godz. 8.00 w dniu odbioru przed posesją, przy głównej drodze w widocznym miejscu. Mieszkańcy kolonii proszeni są o zgłoszenie wystawionego zużytego sprzętu pod numerem telefonu (89) 512 24 12 lub (89) 522 89 50. Ponadto informujemy, że zużyte opony można bezpłatnie oddać do utylizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej gminy Purda ...

Odpust Świętego Krzyża Sanktuarium Klebark Wielki fot. Robert Artemniak

W niedzielę, 14 września, świętowaliśmy pierwszy z przyznanych naszej Parafii odpust ku czci Krzyża Świętego. Dla naszego Sanktuarium, w którym znajduje się relikwia Krzyża Pana Jezusa, dla całej Parafii pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego – to święto szczególne. W homilii podczas Mszy św. koncelebrowanej ks. prałat Henryk Błaszczyk przypomniał wiernym historię znalezienia drzewa Krzyża Chrystusowego przez św. Helenę oraz dalsze losy trzech Jego fragmentów. Przed świątynią w dniu odpustu przeprowadzona została w formie kiermaszu zbiórka pieniędzy na cele dobroczynne. Organizacją akcji zajęła się p. Iwona Możejko wraz z przyjaciółmi. Dziękujemy organizatorom i darczyńcom. ...

Boisko Klebark Wielki Gmina Purda fot. Robert Artemniak

28 sierpnia 2013 r. Pan Jerzy Laskowski Wójt Gminy Purda / Szanowny Panie / W związku z szeregiem pytań płynących od mieszkańców zaniepokojonych przerwaniem prac przy budowie boiska w Klebarku Wielkim, oraz obawą o losy tej inwestycji. Proszę o udzielenie wyczerpującej informacji odnośnie dalszego jej przebiegu. (...) Z poważaniem Robert Artemniak
Purda 9 września 2013 r. / Sołtys Wsi Klebark Wielki Pan Robert Artemniak / Odpowiadając na Pana pismo dotyczące wstrzymania prac  przy budowie kompleksu sportowo rekreacyjnego w Klebarku Wielkim przez wykonawcę informuję, że obecnie prowadzona jest korespondencja z właścicielem firmy, która wygrała przetarg. W piśmie określiliśmy ostateczny termin wznowienia prac na 6 września 2013 r. oraz poinformowaliśmy wykonawcę o możliwości podjęcia dalszych kroków dyscyplinujących zgodnie z zawartą umową. Liczę na to że nasze działania przyniosą oczekiwane rezultaty tj. szybkie wznowienie prac i ukończenie inwestycji w zaplanowanym terminie ...

Dożynki Parafialne Sanktuarium Klebark Wielki fot. Andrzej Sokołowski

Po wyjątkowo pięknym w tym roku okresie letnim, po zebraniu z pól i ogrodów płodów ziemi i ludzkiej pracy przyszedł czas, by tak jak nasi przodkowie podziękować Bogu za plony. W niedzielę 8 września 2013 r. do Sanktuarium w Klebarku Wielkim przybyli przedstawiciele poszczególnych miejscowości naszej parafii przywożąc ze sobą przepięknie wykonane wieńce i kosze dożynkowe. Wszystko to w barwnym korowodzie złożono przy ołtarzu w kościele, a następnie o godz.11.00 została odprawiona Msza św. dziękczynna, która była jednocześnie Mszą odpustową w uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny ...

Klebark Wielki fot. Robert Artemniak

W sobotę 7 września na boisku w Klebarku Małym został rozegrany Turniej Piłkarski Juniorów o Puchar Rektora Sanktuarium Świętego Krzyża w Klebarku Wielkim. W turnieju brali udział zawodnicy ze Szkółki Piłkarskiej działającej przy naszej Parafii, Klewek oraz Leśnika Nowe Ramuki. W meczu juniorów młodszych wygrała drużyna „pomarańczowych” pokonując 5:2 drużynę grającą w żółtych znacznikach. W meczu juniorów starszych zagrały ze sobą drużyny Klebarka Wielkiego i Leśnika Nowe Ramuki. W tym spotkaniu wygrał Leśnik 4:1 biorąc tym samym rewanż na Klebarku za przegraną w turnieju w Marcinkowie ...

Sobota 7 września, godz.10:00 Turniej Piłkarski Juniorów o Puchar Rektora Sanktuarium, boisko w Klebarku Małym. Sobota 7 września, godzina 15:00 Msza Święta Konwentu Zakonu Kawalerów Maltańskich ku czci Matki Bożej i Świętego Krzyża, przewodniczy Arcybiskup Metropolita Warmiński Senior Edmund Piszcz. Niedziela 8 września, godzina 11:00 Dożynki Parafialne – Msza dziękczynna oraz poświęcenie wieńców dożynkowych przygotowanych przez mieszkańców Parafii. Niedziela 15 września, godzin 11:00 Odpust ku czci Świętego Krzyża. Niedziela 15 września, godzina 10:00 i 12:00 Po każdej Mszy św. odbędzie się loteria dobroczynna z której dochód przeznaczony zostanie na pomoc p.Tomaszewskim i zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin. Ponadto do 15 września w Sanktuarium przy ołtarzu Św. Mikołaja wystawione są kosze w których można zostawiać wyprawki dla najmłodszych np.: plecaki, zeszyty, piórniki, długopisy, kredki tj. artykuły i przybory szkolne.

Nowa Wieś Gmina Purda TVP Olsztyn

Nowy rok szkolny rozpoczęli także uczniowie w Szkoły podstawowej w Nowej Wsi koło Purdy. Placówka decyzją Rady Gminy została zlikwidowana, rodzice nie dali jednak za wygraną. Dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice sami zorganizowali inaugurację roku szkolnego. Od rana przedstawiciele nowo powstałego stowarzyszenia dopełniali formalności niezbędne do przejęcia szkoły. Mają zgodę Kuratorium Oświaty, teraz czas na Straż Pożarną i SANEPiD …

Odbiór odpadów komunalnych

Na prośbę mieszkańców przypominamy, iż odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (w naszej gminie jest to segregacja workowa) odbierane będą w każdy pierwszy piątek miesiąca. Najbliższy odbiór odbędzie się w piątek 6 września. Pojemniki do ogólnego gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, miały zniknąć po 20 lipca. Do dzisiaj straszą stertą śmieci w naszych miejscowościach ...

Nowa Wieś Gmina Purda Waldemar Czarnota TVP Olsztyn

Ponad dwa lata walczyli o szkołę i choć wygląda na to, że bitwę przegrali to nie składają broni. Mowa o mieszkańcach Nowej Wsi w Gminie Purda, którzy nie chcą by dzieci dojeżdżały do szkół w sąsiednich miejscowościach. Mimo, że placówka jest zlikwidowana to rodzice zapowiadają, że i tak we wrześniu przyprowadzą dzieci do szkoły. Nauczyciele deklarują że wrócą do pracy …

Wiejska zabawaTradycyjnie już w ostatnia sobotę sierpnia na placu przy sklepie p. Piątkowskich w Klebarku Wielkim. Odbędzię się wiejska zabawa na pożegnanie lata. Oprawę muzyczną od godziny 20:00 zapewni DJ Rafi. Serdecznie zapraszamy ...
Plac Jubileuszowy Silice fot. Robert Artemniak

W niedzielę 18 sierpnia o godz 15:00 na Placu Jubileuszowym zostanie odprawiona Msza Święta w intencji żyjących i zmarłych mieszkańców Silic.
Po Mszy św.- tradycyjnie już - biesiadujemy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół naszej miejscowości ...

Nieruchomości działka budowlana Klebark Wielki

Wójt Gminy Purda ogłasza III publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda położonych w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki.

Ceny działek budowlanych niższe do 67%, działkę
w Klebarku Wielkim kupisz nawet o 74 tyś zł taniej !!!

Mapka, lokalizacja, warunki zabudowy ...

Purda Dożynki Klebark Wielki fot. Robert Artemniak

Szanowni Państwo, jak informuje UG Purda trwają już przygotowania do tegorocznego Gminnego Święta Plonów. W tym roku organizatorem głównym obchodów jest Sołectwo Giławy, które zgłosiło swój akces jesienią ubiegłego roku. Uroczystości odbędą się 31 sierpnia br. (sobota) na placu sportowym w Giławach. UG Purda prosi sołtysów, rady sołeckie i mieszkańców o zaplanowanie udziału wszystkich sołectw w formie prezentacji wieńców dożynkowych i plonów oraz stoisk. Mile widziane będą również wszelkie inne przejawy aktywności - amatorskie występy artystyczne, wystawy rękodzieła i sztuki ludowej, prezentacja produktów lokalnej kuchni ...

12 lipca 2013 r przez Klebark Wielki przeszła burza, której towarzyszyły obfite i długotrwałe opady deszczu. Wody opadowe zniszczyły nawierzchnie i pobocza dróg gminnych w naszej miejscowości – wyrwy i dziury maja nawet do 40 cm głębokości – najbardziej zniszczone odcinki od posesji 11b do 35 i 37, oraz od posesji 21 do 26. Materiał użyty do uzupełniania pozimowych ubytków drogi gminnej (tj. piasek i gruz) kolejny raz został zmyty i zalega przed wjazdem na posesją nr 36 i na posesji nr 35a. Dowodzi to, że materiały i technologie użyte do remontu dróg gminnych na ww. odcinkach są nieodpowiednie ...

OSZ OHP Praca Klebarkl Wielki gmina Purda

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Klebarku Wielkim zaprasza osoby w wieku 18 -25 lat, bezrobotne lub poszukujące pracy, nieuczące się, chcące podwyższyć posiadane kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowy zawód NA BEZPŁATNY KURS ZAWODOWY „Stolarz” Kurs obejmuje 216 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z modułami dotyczącymi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Koszty badań i zaświadczeń lekarskich, ubezpieczenia NNW, ubrań roboczych, dojazdów oraz wyżywienia pokrywa organizator ...

GOPS Klub Seniora Gmina Purda

Uczestnicy Klubu Seniora działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie w dniu 25 czerwca wybrali się na wycieczkę do Malborka w celu zwiedzenia Zamku. Słuchając opowieści Pani przewodnik przenieśliśmy się na kilka godzin w przeszłość historyczną i kulturową zamku, który zachwycał swą wielkością a jednocześnie przerażał swą tajemniczością. Mieliśmy możliwość obejrzeć przepiękną wystawę bursztynów oraz broni średniowiecznej. Trochę zmęczeni, ale zadowoleni i pełni refleksji udaliśmy się do piwnic zamku do restauracji na obiad ...

Program Uroczystości Świętojańskich oraz Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim

22 czerwca (sobota) - 10.00- OPEN KIDS - Świętojański Turniej Siatkówki Plażowej dla Dzieci (plaża) 17.00- Regaty Łodzi Wiosłowych o Laur Świętego Jana (plaża) 20.30- Otwarcie wystawy: Historia Rycerskiego Zakonu Szpitala Św. Jana Chrzciciela z Jerozolimy (Dom Pielgrzyma) 21.00- Msza Święta koncelebrowana ku czci Świętego Jana Chrzciciela 22.00- Procesja z figurą Świętego Jana i pochodniami do wód jeziora, poświęcenie wód jeziora, powrót do Sanktuarium. Feta sztucznych ogni. 23 czerwca (niedziela) 12.00- Anioł Pański przy pomniku Bł. Jana Pawła II 12.15- Droga Krzyżowa wokół Sanktuarium (w razie niepogody wewnątrz kościoła) 14.00- Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Abp Edmunda Piszcza 15.10- Występ artystyczny

I. Cele Regat: 1. Popularyzacja sportów wodnych wśród mieszkańców wsi; 2. Wyłonienie najlepszej załogi wśród uczestników Regat; 3. Integracja społeczności lokalnej, rozbudzanie inicjatyw społecznych; 4. Uhonorowanie św. Jana Chrzciciela – Patrona Zakonu Maltańskiego; 5. Wyłonienie najpiękniej udekorowanej łodzi;

II. Organizatorzy: 1. Sołectwo Klebark Wielki; 2. Sołectwo Silice; 3. OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim; 4. Stowarzyszenie Sportowe Gminy Purda; 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Klebarka Wielkiego „Nasza Wieś”; 6. Ośrodek Inicjatyw Kulturalnych przy Sanktuarium Świętego Krzyża w Klebarku Wielkim; 7. LZS „POLONIA” Klebark Wielki. ...

Ankieta Gmina Purda

Szkoła w Klebarku Wielkim realizuje projekt pt. NASI REPREZENTANCI mający na celu przyzwyczajenie, w tej chwili jeszcze małych, obywateli do tego, że jakość życia publicznego zależy także od nich. Dzieci muszą zdawać sobie sprawę, już teraz, iż muszą angażować się w sprawy lokalne, w pracę samorządów. Zatem konieczne jest, by nabyły umiejętność komunikacji z naszymi reprezentantami oraz kształtowały w sobie nawyk uczestnictwa w podejmowaniu decyzji. Postanowiliśmy sprawdzić, za pomocą ankiety, czy od momentu opublikowania raportu z 30 września 2011 roku sytuacja w naszej gminie uległa zmianie. Prosimy zatem o wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie ankiety ...

Zbigniew Piszcako Olsztyn konkurs satyryczny

Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie, Planetarium Olsztyńskie oraz Urząd Miasta Olsztyna zapraszają do udziału w konkursie satyrycznym, którego tematem jest Olsztyn, jako: - miasto jubilat (660-lecie powstania grodu nad Łyną a także 40-lecie powstania olsztyńskiego Planetarium), - miasto Mikołaja Kopernika (540. rocznica urodzin i 470. rocznica śmierci astronoma oraz 470. rocznica pierwszego wydania przełomowego dzieła „De revolutionibus orbium coelestium”), - miasto ogród (zieleń parków oraz 7 jezior otoczonych lasami), - miasto studentów (kilka wyższych uczelni, Juwenalia znane na całą Polskę), - miasto rozśpiewane (zespoły Enej, Czerwony Tulipan, Kaczki z Nowej Paczki, Big Dej, Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”, Olsztyńskie Lato Artystyczne). - miasto wielu kultur (polskiej, niemieckiej, ukraińskiej, romskiej), - stolica Warmii i Mazur i miasto dnia codziennego ...

Nieruchomości działka budowlana Klebark Wielki

Wójt Gminy Purda ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda położonych w obrębach geodezyjnych Klebark Wielki, Prełowo, Purda:

Ceny działek budowlanych niższe do 62%, działkę
w Klebarku Wielkim kupisz nawet o 45 tyś zł taniej !!!

Mapka, lokalizacja, warunki zabudowy ...

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

W związku z przystąpieniem do opracowywania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wieloletniego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich ZDW Olsztyn prosi o zgłaszanie nieprawidłowości w oznakowaniu i potencjalnych zagrożeniach występujących na drogach wojewódzkich. Wszelkie uwagi w tej sprawie, zawierające dane kontaktowe wnioskodawcy proszę zgłaszać drogą e-mailową na adres ZDW w Olsztynie sekretariat@zdw.olsztyn.pl

GOPS Gmina Purda Klub Seniora

W dniu 9 maja uczestnicy Klubu Seniora działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie wyruszyli na wspólny spacer sportowo-rekreacyjny. Panie pomimo upalnej aury, zawzięcie trenowały Nordic Walking z uśmiechami na twarzy. Jest to jedna z form integracji osób starszych poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu a przy okazji promowanie zdrowego stylu życia ...

Klebark Wielki ks. Paweł Chmielewski

Są chwile, które na stałe zapisują się w pamięci. Takim doniosłym wydarzeniem dla dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim było nadanie imienia księdza Pawła Chmielewskiego i poświęcenie sztandaru. Ta niezwykła uroczystość odbyła się 7 maja, cała społeczność szkolna i zaproszeni goście zgromadzili się w Archidiecezjalnym Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim, by uczestniczyć we Mszy Świętej celebrowanej przez ks. biskupa Jacka Jezierskiego, ks. prał. Henryka Błaszczyka i ks. Mariusza Rybickiego ...

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebark u Wielkim

Zapraszamy na koncerty w Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim:

Piątek 17 maja 2013 r. godz. 11.30 Występ Dziewczęcego Chóru Gimnazjum im. IO Ahremchika z Mińska na Białorusi,
Sobota 18 maja 2013 r. godz. 15.00 Wystąpi Chór Mieszany działający przy Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Stalowej Woli.

OSZ OHP Praca Klebarkl Wielki gmina Purda

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Klebarku Wielkim zaprasza na dni otwarte w piątek 17 maja. Jeżeli jesteś osobą w wieku 18 -25 lat, bezrobotną lub poszukującą pracy, uczniem, bądź absolwentem, chcesz podwyższyć posiadane kwalifikacje zawodowe, stoisz przed koniecznością zmiany zawodu przyjdź koniecznie! Dowiesz się o naszej ofercie bezpłatnych kursów, dających możliwościach zdobycia nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacjach zawodowych! Posiadamy aktualne oferty pracy ...

Dzień wdzięczności Hosianum Klebark Wielki fot. Robert Artemniak

Wdzięczni za powyższe zaproszenie, udaliśmy się z naszej parafii pielgrzymką autokarową w grupie 25 osób. W rozgrywkach sportowych reprezentowała nas młodzież w wieku szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej oraz szkoły średniej. Największy sukces odnieśli gimnazjaliści, zajmując II miejsce - V-ce Mistrzostwo Archidiecezji Warmińskiej. Oto skład drużyny: Mariusz Wiech, Jaromir Kozubek, Maksymilian Wernik, Dawid Raszkowski, Tomasz Krasicki, Patryk Razurkiewicz ...

Klebark Wielki droga powiatowa zdj. Robert Artemniak

22 kwietnia zwróciliśmy się do Starosty Powiatu Olsztyńskiego Pana Mirosława Pampucha oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Drozdowskiego i Pani Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej Krystyny Plocek z prośbą o pilne zlecenie naprawy pozimowych ubytków na drodze powiatowej Olsztyn – Klebark Wielki. Informowaliśmy, że nawierzchnia drogi na całym jej odcinku jest bardzo zniszczona (...)

Przetargi na poziomowe naprawianie dróg zostały rozstrzygnięte i w konsekwencji naprawa nawierzchni i poboczy dróg powiatowych rozpoczęła się 22 kwietnia. Drogowcy rzucili wszystkie siły na poprawianie drogi w Tomaszkowie więc łatanie drogi do Klebarka opóźni sie do tygodnia. Nasza droga powinna być naprawiona około 8 maja. Rada Powiatu na ostatniej sesji zwiększyła budżet w zakresie remontów dróg o 200 tys. zł m.in.: na poprawienie pobocza za mostem w Ostrzeszewie, naprawienie przełomu w pobliżu Klebarka Małego oraz przełomu na drodze do Patryk ...

Karuzela Szkoła Klebark Wielki

Dzięki Państwa wrażliwości i ofiarności do dzisiaj udało się zebrać kwotę 4.600 zł. Za zebrane pieniądze kupiliśmy karuzelę (3.722 zł), która w czwartek 25 kwietnia została zamontowana na placu zabaw przy szkole podstawowej. Radość dzieci z nowej zabawki była ogromna! Każde chciało spróbować i poczuć jak to jest pokręcić się na karuzeli. Może wydawać się to banalne i oczywiste ale dla najmłodszych jest to nowe doświadczenie, które wzbogaca i urozmaica zabawę oraz wypełnia czas ...

Boisko Klebark Wielki

Po 8 maja 2013 roku Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET z Tychów rozpocznie budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej. Przedmiotem zamówienia Gminy Purda jest budowa: boiska trawiastego do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z poliuretanu, wyposażenie boisk w urządzenia sportowe, budowa ogrodzenia boisk (piłko chwyty) i ogrodzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz oświetlenia boiska wielofunkcyjnego. Termin zakończenia inwestycji 30 września 2013 r. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na 482.575 zł ...

Karuzela - Huśtawka Klebark Wielki

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, sympatyków naszej miejscowości oraz naszych czytelników o wsparcie finansowe cennej inicjatywy jaką jest doposażenie wiejskiego placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Klebarku Wielkim o kolejne zabawki. Dzieci zdecydowały aby nasz plac zabaw był rozbudowany o karuzelę i huśtawkę ...

Smerfy GOPS w Purdzie

Dnia 13.04.2013 r. w Wiosce Smerfowej w Purdzie odbyła się zabawa dla dzieci oraz ich rodziców. Organizatorami imprezy byli uczestnicy projektu innowacyjnego „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”, którzy wystąpili w roli Smerfów. Współorganizatorami wydarzenia byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...

OSZ OHP Praca Klebarkl Wielki gmina Purda

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Klebarku Wielkim zaprasza osoby w wieku 18 -25 lat, bezrobotne lub poszukujące pracy, nieuczące się, chcące podwyższyć posiadane kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowy zawód na bezpłatne kursy zawodowe: 1.Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141 i MAG - 135. 2.Barman – kelner – barista z językiem angielskim z kursem pierwszej pomocy przedmedycznej ...

Jezioro Klebarskie Klebark Wielki

1 kwietnia pisaliśmy, że w związku z Programem NATURA 2013 - 2020 r. Zad. ochrona ptactwa zlewisk wód śródlądowych pojezierza Warmińsko Mazurskiegojezioro Klebarskie objęte będzie strefą ciszy. Oczywiście był to żart prima aprilisowy ...

fot. www.capital.biz.pl

W związku z wejściem w życie od 1 lipca postanowień tak zwanej „ustawy śmieciowej” spieszymy poinformować, iż nasze obecne umowy nie wygasają automatycznie. Zatem aby nie płacić podwójnie dla obecnego odbiorcy i do gminy musimy wypowiedzieć umowę dotychczasowemu. Naszą miejscowość obsługuje głównie firma REMONDIS, z która mamy zawarte umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Aby skutecznie wypowiedzieć tę umowę od 1 lipca musimy złożyć wypowiedzenie do końca marca ...

Nieruchomości działka budowlana Klebark Wielki

Wójt Gminy Purda ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda położonych w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki.

Ceny działek budowlanych niższe do 67%, działkę
w Klebarku Wielkim kupisz nawet o 74 tyś zł taniej !!!

Mapka, lokalizacja, warunki zabudowy ...

Fundusz Sołecki Rada Gminy Purda

Kolejny rok bez funduszy sołeckich w gminie Purda. Zachęcamy Państwa do do obejrzenia filmu, wysłuchania argumentacji ZA jak i PRZECIW wyodrębnieniu Funduszy Sołeckich na 2014 r. Z obejrzanej relacji jasno wynika, iż dla władzy lepszy radny czy sołtys jako petent, który prosi o skrawek pieniędzy dla swojej miejscowości. Tym samym od tej władzy się uzależniając ...

Sołectwo Klebark Wielki

Odbioru decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości można będzie dokonać w Szkole Podstawowej w Klebarku Wielkim: 26 i 28 lutego, tj. wtorek i czwartek, godz. 17:00 - 18:30. Wpłaty I raty podatku od nieruchomości można będzie dokonać w Szkole Podstawowej w Klebarku Wielkim:12 i 14 marca, tj. wtorek i czwartek, godz. 17:00 - 18:30

Awaria wodociągu - Klebark Wielki, w okolicach przystanku autobusowego uszkodzona jest rura wodociągu. Służby gminne po wstępnym rozpoznaniu informują, że naprawa potrwa do godzin popołudniowych.

Gazeta Olsztyńska Władysław Katarzyński Prejłowo Gmina Purda

Jako rekompensatę za wiejską świetlicę w Prejłowie władze Purdy proponują mieszkańcom postawienie drewnianego baraku - To kpina - komentują niektórzy.
Czytaj cały artykuł Gazety Olsztyńskiej Władysława Katarzyńskiego ...

Klebark Wielki

21 lutego w Marcinkowie reprezentacja Klebarka Wielkiego wygrała Turniej Gminny Szkół Podstawowych. Drużyna z Klebarka pod opieka ks Romana Laskowskiego wygrała wszystkie mecze, królem strzelców został Jakub Brych. Gratulujemy kolejnego sukcesu! ...

Podatek od nieruchomości Gmina Purda 2013 r.

Tradycyjnie już odbierając decyzję o wymiarze podatku od nieruchomości bardzo często zadajecie państwo pytanie. Jaka w tym roku była podwyżka? Uchwalanie wysokości lokalnych podatków należy do kompetencji Rady Gminy, która szczególnie w ostatniej kadencji nie rozpieszcza nas swoimi decyzjami. Radni trzeci rok z rzędu fundują nam podwyżkę grubo ponad poziom inflacji - w 2011 r. było to wzrost aż o 12,8%, w 2012 r. o kolejne 5,1% i 2013 r. znów dwucyfrowa podwyżka bo aż 11,1%. Dla przykładowego domu jednorodzinnego o pow 120 m kw jest to wzrost wymiaru podatku z 484 zł do 538 zł ..

źródło: internetWczoraj, na stronie internetowej UG Purda przeczytałem informację w której Wójt informuje właścicieli nieruchomości o obowiązku dostarczenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od momentu wejścia Uchwały nr XXVI/188/12 w życie tj. od 15 lutego 2013 r. Ponadto informuje, że deklaracje można odbierać m.in.: u sołtysów i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Purda. Dziwne, są te informację bo deklaracje do sołtysów ani do szkoły nie dotarły. Osoby korzystające z Internetu pewnie (prędzej czy później) sobie poradzą i dotrą do Informacji Pana Wójta ale co z osobami które Internetu nie mają ? Czytaj więcej ...
Nieruchomości działka budowlana Klebark Wielki

Wójt Gminy Purda ogłasza III publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda położonych w obrębach geodezyjnych Klebark Wielki, Prełowo, Purda:

Ceny działek budowlanych niższe do 53%, działkę
w Klebarku Wielkim kupisz nawet o 38 tyś zł taniej !!!

Mapka, lokalizacja, warunki zabudowy ...

Rada Gminy Purda głoswanie przeciw wyodrębnianiu Funduszy Sołeckich

Fundusz sołecki stanowią środki finansowe wyodrębnione z budżetu gminy zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Jednak do tej pory radni obecnej kadencji głosowali przeciwko wyodrębnianiu funduszy sołeckich na 2012 i 2013 r. pozostawiając miejscowości gminy Purda bez środków finansowych. Na najbliższej sesji w piątek 22 lutego zadecydują o funduszach na 2014 r. Czy i jak radni reprezentują interesy poszczególnych miejscowości można będzie zobaczyć na sesji podczas głosowań. Przed tym głosowaniem przypominamy wyborcom kto głosował ZA, a kto PRZECIW wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na obecny tj. 2013 rok. Sprawdź jak głosował radny z Twojej miejscowości ...

Oświadczenia majątkowe Gmina Purda źródło internetNie było to niezwłocznie jak stanowi ustawa. Jednak jak za sprawą czarodziejskiej różdżki, jeszcze przed dotarciem listu do Urzędu Gminy tj. 6 lutego zostały opublikowany zaległe oświadczenia majątkowe w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.purda.pl. Dochód brutto Wójta i pracowników Urzędu Gminy za 2011 r. Wśród nich najlepiej zarabiający:
1 Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski 119 087 zł, 2 Sekretarz Gminy - Waldemar Czarnota 96 331 zł, 3 Skarbnik Gminy - Teresa Gil 93 317 zł, 4 Dyrektor SP w Purdzie - Danuta Adamowicz 87 231 zł ...
Sprzeciw Klebark Wielki Gmina Purda Jerzy Laskowski

Szanowny Panie. W imieniu mieszkańców Klebarka Wielkiego zwracam się do Pana z prośbą o udostępnienie treści oświadczeń majątkowych w trybie informacji publicznej. Od dwóch lat brak jest publikacji w BIP oświadczeń majątkowych składanych przez zobowiązanych do tego ustawowo przedstawicieli samorządów. Celem składania tych oświadczeń przez samorządowców i ich publikacja jest zapewnienie przejrzystości życia publicznego oraz umożliwienie istnienia kontroli społecznej nad osobami sprawującymi władzę. Zgodnie z art.24i ustawy o samorządzie gminnym informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania oraz miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są udostępniane w BIP ...

21 Finał WOŚP Purda Klewki Nowa Wieś Prejłowo

Zebraliśmy rekordową kwotę w wysokości 23.759,15 zł co potwierdziło, iż mieszkańcy Gminy Purda są najbardziej szczodrzy w Powiecie Olsztyńskim, a jakby pokusić się o przeliczenie tych środków na 1 mieszkańca gminy, to znajdujemy się w czołówce Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest to zasługa wszystkich osób biorących udział w organizacji orkiestrowego grania i przede wszystkim, to im trzeba gratulować i podziwiać ich za wytrwałość i chęć pomocy innym. A przypomnę, iż w tym roku zbieraliśmy pieniądze Dla Ratowania Życia Dzieci i Godnej Opieki Medycznej Seniorów ...

Ks. Henryk Błaszczyk Sanktuarium Klebark Wielki gmina Purda zdj. Robert Artemniak

Koncerty noworoczne w naszej Parafii w wykonaniu zaproszonego chóru stały się już tradycją. Tym razem przyjechał do nas kolędować chór Medici pro Musica, który tworzą olsztyńscy lekarze różnych specjalizacji. Zespół istnieje od 1991 roku i działa przy Okręgowej Izbie Lekarskiej koncertując głównie w środowisku medycznym i biorąc udział w rozmaitych akcjach charytatywnych. Uczta duchowa, jaką sprawili nasi goście nam wszystkim była również uświetnieniem dnia urodzin i imienin naszego proboszcza ks. Henryka, który obdarowany został przez chór świeżo nagraną płytą, a dopełnieniem uroczystości były rozmowy przy kawie i pysznych słodkościach....

OSZ OHP Praca Klebarkl Wielki gmina Purda

Minął już pierwszy rok działalności Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Klebarku Wielkim powołanego do działania w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej . W tym czasie opieką ośrodka zostało objętych 48 młodych ludzi w wieku 18 – 25 lat, którzy nie pracowali, nie uczyli się i mieli problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Dzięki przeprowadzonym kursom uzyskali oni nowe kwalifikacje zawodowe a większość z nich już podjęło stałe zatrudnienie. Oprócz zajęć zawodowych młodzież objęta jest wsparciem z doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy ...

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest już za nami. Choć orkiestra ma już 21 lat to Gmina Purda grała w niej po raz czwarty. Zebraliśmy około 23.000 zł co okazało się bardzo dużym sukcesem (przypuszczalnie zebraliśmy największą kwotę w Powiecie Olsztyńskim) i poprawiliśmy wynik z poprzedniego roku (22.651 zł). Do tego trzeba jeszcze dodać obcą walutę w wysokości 100 euro, Głównym organizatorem XXI Finału WOŚP w Gminie Purda był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ...

Jasełka Sanktuarium Gmina Purda Klebark Wielki zdj. Robert Artemniak

W niedzielę 6 stycznia w święto Objawiania Pańskiego uczniowie z V klasy przedstawili historię narodzin Jezusa. Młodzi aktorzy z naszej szkoły przygotowani przez ks. Romana Laskowskiego z dużym zaangażowaniem i sercem odgrywali ważne sceny z momentu objawienia się Boga. Przedstawienie wystawiane było po każdej Mszy Świętej, a że się podobało zebranej publiczności można było ocenić po licznych brawach ...

Świąteczna Paczka Klebark Wielki Szkoła Podstawowa OIK

Dzieci ze Szkoły Podstawowej i Ośrodka Inicjatyw Kulturalnych w Klebarku Wielkim zorganizowały akcję Świąteczna Paczka, której celem była pomoc Św. Mikołajowi w przygotowaniu świątecznych prezentów dla ubogich rodzin naszej parafii. Dzieci zebrały 707 zł za które Święty Mikołaj kupił najpilniejsze rzeczy dla ubogich rodzin naszej parafii z Klebarka Małego, Skajbot, Mokin oraz Patryk. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną hojność i wrażliwość. Pomoc bliźnim jest źródłem szczęścia ...

Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski źródło: POLSAT INTERWENCJA

Prawie 400 złotych dziennie za przejechanie 7 kilometrów. Tyle podolsztyńska gmina Purda płaciła prywatnej firmie, która wygrała przetarg na dowóz dzieci do szkoły. Firma należy do brata sekretarza gminy, który przygotowywał przetarg. Sprawą zajęła się prokuratura. - Mój brat jest przedsiębiorcą, ja nie mam prawa wpływać na jego decyzje. Uważam, że postępowanie było prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami – mówi Waldemar Cz., sekretarz gminy Purda, który organizował przetarg (...) Kliknij i obejrzyj materiał Leszka Tekielskiego reportera programu INTERWENCJA ...

Gazeta Samorządowa gmina Purda ranking zadłużenie gmin

Ranking budżetów gmin według zadłużenia (od najmniej do najbardziej zadłużonej). Według ustawy o finansach publicznych zadłużenie samorządu nie powinno przekraczać 15 proc. rocznych dochodów (bieżące spłaty) i 60 proc. rocznych dochodów (całkowity dług). Dane za II kwartał 2012 r. opublikowane przez RIO w Olsztynie. Jak myślisz, które miejsce w rankingu zajmuje nasza gmina ? Sprawdź ...

Radio Olsztyn Śliska Sprawa Waldemar Czarnota Jerzy Laskowski Grzegorz Nosek Marek Orłowski

Przepisy miały zostać naruszone przy organizacji przetargu na dowóz dzieci do szkół w poprzednim roku szkolnym. Niektórych radnych zaniepokoiły koszty dowozu dzieci na 3,5 km trasie z Klebarka Małego do Klebarka Wielkiego. Marek Orłowski- mnie zszokowała cena za jeden kilometr która była płacona na tej trasie. Grzegorz Nosek - gmina codziennie płaciła blisko 400 zł. Po przeliczeniu to wychodzi 55 zł za kilometr. Pikanterii sprawie dodaje fakt, iż przewoźnik któremu przypadła w udziale ta lukratywna trasa to nie kto inny jak brat sekretarza gminy Waldemara Czarnoty, który zajmował się miedzy innymi przygotowaniem specyfikacji do tego właśnie przetargu. Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski - Rozmawiamy o przestrzeganiu prawa. Proszę wskazać paragraf, który zabrania bratu stratowania w przetargu. Nie ma takiego paragrafu ...

Odśnieżanie

Tej zimy odśnieżać będą przedsiębiorcy: Łukasz Kozłowski z Ostrzeszewa oraz Stafan Reddig z Klebarka Wielkiego. Problemy z drożnością i przejezdnością dróg gminnych prosimy zgłaszać bezpośrednio do koordynatora ds. utrzymania dróg gminnych Tomasza Baranowskiego tel. 509-078-341. Sprawdź kto będzie odśnieżał Twoją miejscowość w naszej gminie ...

Matka Boża Miłosierdzia Sanktuarium Kościół Klebark Wielki fot. Robert Artemniak

Po zakończonych rekolekcjach, w środę o godzinie 17.00, w Sanktuarium Krzyża Świętego przyjęliśmy najstarszy na Warmii obraz Matki Bożej z Ostrej Bramy, zwanej też Matką Bożą Miłosierdzia. Mszę św. odprawił z tej okazji i homilię wygłosił abp Wojciech Ziemba. Do wieczora dnia następnego parafianie z Klebarka i okolic mieli sposobność adorowania Matki Bożej i powierzenia jej swoich trosk ...

Rekolekcje adentowe - rekolekcje ewangelizacyjne - sanktuarium kościół Klebark Wielki fot. ks Henryk Błaszczyk

Rekolekcje ewangelizacyjne, nowa ewangelizacja – to hasła, które słyszeliśmy w zapowiedziach tegorocznych rekolekcji adwentowych. Niewiele jednak osób wiedziało tak naprawdę, o co tu chodzi. I może ciekawość właśnie przyprowadziła w tym roku do kościoła tylu mieszkańców naszej parafii – i w niedzielę, i w następne dni. Tym razem przyjechała do nas ze Szczytna grupa przyjaciół – wspólnota modlitewna – pod kierownictwem ks. Andrzeja, który te trzydniowe rekolekcje poprowadził ...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim Dom Św. Mikołaja

Chciałabym Państwa poinformować, że ŚDS „Dom Św. Mikołaja” przestaje istnieć z dniem 31 grudnia 2012 r. Spędziliśmy z państwem pięć lat, które były dla naszych podopiecznych owocne w nowe doświadczenia, umiejętności, nawyki i przyjaźnie. Czas, który spędzili w naszym Domu i w Waszej miejscowości na zawsze pozostanie w ich wspomnieniach i wiem, że będą to miłe wspomnienia. W Waszej wsi nasi niepełnosprawni podopieczni czuli się ludźmi wartościowymi, docenianymi, pełnoprawnymi członkami lokalnej społeczności ...

Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski

Prokuratura w Olsztynie sprawdza czy w gminie Purda przy przetargu na dowóz dzieci do szkoły złamano prawo. Jak alarmuje część radnych za siedmiokilometrowy odcinek trasy gmina w zeszłym roku płaciła codziennie prawie 400 zł (…) mówi Radny Gminy Purda Grzegorz Nosek - Stawka była w wysokości 399 zł co w przeliczeniu daje sumę około 55 zł za kilometr, kuriozalna na skalę krajową 55 zł za kilometr jest naprawdę sprawą skandaliczną. Obejrzyj Informacje TVP Olsztyn oraz przeczytaj protokół komisji rewizyjnej ...

Warsztaty ceramiczne - Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Św. Mikołaja

W październiku odbyła się w naszym Domu pierwsza część warsztatów ceramicznych. W listopadzie szkliwiliśmy wypalone prace, a dziś otrzymaliśmy je już po ostatnim wypaleniu szkliwa. Do końca nie wiedzieliśmy jak będą wyglądać a wyszły naprawdę świetnie ...

Powiat olsztyński gminy przyolsztyńskie

W ubiegłym tygodniu Urząd Statystyczny informował, że liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego przekroczyła 120 tysięcy. Dzięki temu jako powiat awansowaliśmy do grona 40 największych polskich powiatów. Ponadto będziemy mieli trzy głosy w Związku Powiatów Polskich. Liczba radnych powiatowych wzrośnie z 23 do 25. Otwiera się także możliwość ewentualnego wzrostu uposażeń dla Zarządu Powiatu i diet radnych powiatowych. Same plusy, więc i my przyłączamy się do GRATULACJI! Sprawdźmy, w których gminach powiatu olsztyńskiego przez ostatnie pięć lat przybyło najwięcej mieszkańców i jak plasuje się nasza gmina w tym rankingu ...

ŚDS Klebark Wielki

Aby już dziś poczuć bożonarodzeniowa atmosferę wybraliśmy się do Konsulatu Świętego Mikołaja w Kętrzynie. Jest to bajeczne miejsce gdzie produkuje się znane na całym świecie bombki. Konsulat otwarty jest przez cały rok. Można tam zamówić nie tylko bombki bożonarodzeniowe, ale również wielkanocne, ślubne, urodzinowe, jednym słowem na każdą okazję. Widzieliśmy tysiące ręcznie wykonanych ozdób o przeróżnych kształtach, naprawdę byliśmy pod ogromnym wrażeniem pomysłowości ich twórców ...

Klebark Wielki ks Roman Laskowski Paweł Pawlak VisaCom ks Henryk Błaszczyk Sanktuarium Parafia fot. Robert Artemniak

We wtorek 20 listopada Pan Paweł Pawlak przekazał na ręce ks. Romana Laskowskiego zestaw strojów sportowych reprezentacji Klebarka Wielkiego. Spotkanie odbyło się w obecności ks. proboszcza Henryka Błaszczyka oraz sołtysa Roberta Artemniaka i miało charakter symboliczny, ponieważ premierowy występ reprezentacji młodzików Klebarka Wielkiego w nowych strojach miał miejsce 10 listopada w wygranym Turnieju o Puchar Orła Białego ...

11 listopada Pomnik Pomordowanym i Prześladowanym Kapłanom i Ludowi Diecezji Warmińskiej Sanktuarium Krzyża Świętego Klebark Wielki fot. Robert Artemniak

W niedzielę 11 listopada w Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim miały miejsce gminne uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę. Licznie przybyli goście wśród których był Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski, Sołtysi oraz Radni Gminy oddali cześć walczącym o niepodległość i wolność narodu polskiego. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej koncelebrowanej, której przewodniczył ks. prałat Henryk Błaszczyk. Ks. prałat w swym kazaniu nauczał i przypominał zebranym o wartościach jakimi są niepodległość i wolność. Mówił o umiłowaniu i oddaniu ojczyźnie, od tej najmniejszej jaką jest rodzina aż po tak oczywistą naszym sercom ukochaną Polskę ...

Turniej Orła Białego rzprezentacja Klebarka Wielkiego Jakub Brych Roman Laskowski Ewa Napiórkowskafot. Robert Artemniak

Tradycyjnie w naszej gminie bo już po raz trzeci odbył się Turniej Piłki Nożnej Młodzików z okazji Dnia Niepodległości o Puchar „Orła Białego”. W turnieju wzięły udział drużyny z Purdy, Klewek, Nowych Ramuk oraz Klebarka Wielkiego. Grano systemem każdy z każdym, mecz trwał dwa razy po siedem minut. Reprezentacja Klebarka Wielkiego po raz kolejny zajęłą pierwsze miejsce w turnieju, a Jakub Brych po raz drugi został królem strzelców, Purda zajęła 2 miejsce, Klewki 3, Leśnik Nowe Ramuki 4 miejsce ...

W ramach publicznej kampanii edukacyjnej Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs plastyczny na plakat upowszechniający prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Konkurs adresowany jest do dzieci, uczniów i młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. Autorom najlepszych plakatów zostaną przyznane atrakcyjne nagrody w postaci kamer, aparatów fotograficznych, smartfonów, konsoli do gier, rowerów oraz zestawów klocków i zabawek ...

Listopad poświęcony jest pamięci i modlitwom za zmarłych. Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim w szczególny sposób zachęca do modlitwy i pamięci za zmarłych w oktawie listopadowej od 1 do 8 listopada. Modląc się w tym czasie zyskamy odpust zupełny, który może być ofiarowany naszym bliskim zmarłym. Ponadto przez cały listopad zachęcamy do codziennej modlitwy za wszystkich naszych bliskich zmarłych:

17:30 Różaniec wypominkowy
18:00 Zbiorowa Msza Święta gregoriańska

REMONDIS Olsztyn Klebark Wielki gmina Purda

Spółka REMONDIS informuje, że odbiór odpadów komunalnych z Klebarka Wielkiego odbędzie się wyjątkowo w nocy 31 października tj. ze środy na czwartek. Zmiana spowodowana jest koniecznością opróżnienia kontenerów przy cmentarzu.

Gmina Purda graf. Robert Artemniak

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w piątek 26 października o godzinie 09:00 w Remizie OSP Purda. Radni będą głosowali m.in.: w sprawie podziału gminy na nowe okręgi wyborcze. Na uwagę zasługuje fakt propozycji powołania nowego okręgu Ostrzeszewo - Szczęsne, połączenia Silic z Patrykami oraz zmniejszenia ilości radnych w Purdzie. Zacznijmy jednak od tego, że Urząd Gminy ponownie przeliczył mieszkańców. Obecnie w naszej gminie mieszka 8.236 osób, od 31 marca 2011 przybyło 211. Oto aktualne wyniki: Klewki 1.004 mieszkańców, Purda 752, Marcinkowo 645, Klebark Wielki 522, Nowa Wieś 505, Klebark Mały 494, Butryny 447, Prejłowo 432 ...

Gmina Purda

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie informuje, że w dniach 26.10.2012 i 29.10.2012 w godzinach od 9:00 - 14:00 dla wszystkich osób korzystających z pomocy społecznej w postaci dożywiania, zasiłków okresowych, stałych będzie wydawana żywość w Sali obok Remizy Strażackiej w Purdzie.

Foxterier Klebark Wielki

Śliczna suczka rasy Foxterier zagubiła się i szuka swojego właściciela. Pies jest przyjaźnie nastawiony do ludzi i nowego otoczenia. Biega w pobliżu Sanktuarium Św. Krzyża w Klebarku Wielkim. Prosimy Państwa o pomoc w odnalezieniu właściciela lub nowego domu dla pieska bo zima już niedługo ...

Ostrzeszewo Gmina Purda - Gazeta Olsztyńska

Mieszkańcy Ostrzeszewa od lat starają się o nowa drogę osiedlową. Mieszkańcy Klebarka Małego ze swoją dziurawą droga, która łączy "16" z ul. Wyszyńskiego w Olsztynie, żyją już 20 lat. I nikt nie wie, ile przyjdzie im jeszcze czekać na pomoc gminy. — Zawieszenia w samochodach naszych mieszkańców wytrzymuje rok. To przez tę drogę — mówi Andrzej Fuszara, sołtys Ostrzeszewa, który w sprawie dziurawej wiejskiej osiedlówki raz po raz dostaje sms-y od mieszkańców. — Jestem bezsilny. Przekierowuję je na komórkę wójta. Czytaj więcej na GazetaOlsztynska.pl ...

Gazeta Wyborcza Klebark Wielki Fot. Magdalena Spiczak - Brzezińska Komunikacja gmina Purda

Mieszkańcy gminy Purda narzekają, bo coraz trudniej dojechać im do Olsztyna. Po Klewkach, które walczą o przywrócenie większej liczby kursów komunikacji miejskiej, zaczyna buntować się Klebark Wielki. Do końca października pasażerowie mogą wrzucać swoje uwagi na temat dojazdu do skrzynek na przystanku. "Czy jesteś zadowolony z usług komunikacji publicznej na terenie gminy? Czy ilość kursów i rozkład jazdy jest wystarczający? Czy jakość świadczonych usług i stan taboru nie budzi twoich zastrzeżeń?" Czytaj więcej na Gazeta.pl ...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim Dom Św. Mikołaja

11 października 2012r. podopieczni „Domu Św. Mikołaja” wybrali się na wyprawę do grodziska dawnego plemienia Galindów położonego na półwyspie nad jeziorem Bełdany. Chcieliśmy obejrzeć miejsca, gdzie między V a XIII wiekiem żyło dawne bałtyckie plemię. Wielkim zaskoczeniem dla naszych podopiecznych był atak dzikich Galindów na nasze samochody. Wszyscy zostaliśmy wzięci do niewoli i zaprowadzeni na tereny będące dziś pod władaniem wodza Yzeggusa II. Były próby spalenia naszej pani Bożenki na stosie, wybór wodza grupy i szamana plemiennego. Udało nam się cało wyjść z tych wszystkich opresji ...

elektrośmieci telewizor śmieci Klebark Wielki

W dniach 25 – 27 października firma recyklingowa przeprowadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: RTV i AGD (tj. pralki, lodówki, odkurzacze, komputery, telewizory, monitory, kuchenki gazowe, bojlery itp.) Zainteresowanych prosimy o wystawienie sprzętu do godz. 8:00 w dniu odbiory przed posesją, przy głównej drodze w widocznym miejscu. Mieszkańcy kolonii proszeni są o zgłoszenie wystawionego zużytego sprzętu pod numerem telefonu 506-612-627. Sprawdź harmonogram zbiórki ...

Palenie Liści fot. www.gazetylokalne.pl ilustracja do artykułu

Zupełnie niedawno Pan Krzysztof za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.KlebarkWielki.pl przesłał do nas bardzo aktualne pytanie: Zbliża się jesienny sezon grabienia liści - Gdzie w naszej wsi można legalnie wywozić, utylizować duże ilości liści? Jako, że nie mamy wiedzy ani kompetencji aby odpowiedzieć. Pytanie przesłaliśmy do Pana Grzegorza Krawczaka odpowiedzialnego m.in.: za ochronę środowiska w UG Purda ...

Klebark Wielki Visacom

W czerwcu tego roku ks. dr Roman Laskowski zorganizował I Turniej Piłkarski o Puchar Klebarka, wówczas po raz pierwszy rozmawialiśmy o potrzebie wyposażenia naszej drużyny w jednakowe stroje sportowe. W imieniu lokalnej społeczności zwróciliśmy się z prośbą o ufundowanie strojów sportowych dla naszej reprezentacji. Na nasz apel błyskawicznie odpowiedział Pan Paweł Pawlak Prezes Zarządu firmy Visacom, który obiecał ufundowanie strojów sportowych oraz w miarę potrzeb wsparciem trenerów i kadry drużyny OKS Stomil, której również są sponsorami! ...

Nieruchomości działka budowlana Klebark Wielki

Wójt Gminy Purda ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda położonych w obrębach geodezyjnych Klebark Wielki, Prełowo, Purda:

Ceny działek budowlanych niższe do 44%, działkę
w Klebarku Wielkim kupisz nawet o 32 tyś zł taniej !!!

Mapka, lokalizacja, warunki zabudowy ...

Olsztyn24.com Klebark Wielki ratownicy medyczni

Obchody rozpoczęły się w południe mszą świętą w intencji ratowników medycznych, którą odprawili ks. bp Jacek Jezierski i ks. prał. Henryk Błaszczyk - duszpasterz ratowników. Potem w plebanii odbyła się dalsza część uroczystości, którą oprócz wystąpienia wojewody Mariana Podziewskiego i życzeń skierowanych do ratowników, wypełniło wręczenie odznaczeń i wyróżnień. (...) Czytaj całość na Olsztyn24.com

Gmina Purda

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). Wójt Gminy Purda zawiadamia, że dniu 1 października 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Purda, polegającej na budowie pompowni wody czystej na działce o nr geodezyjnych: 3/7, 98/3, 3/16 obręb Klebark Wielki gm. Purda ...

Gustaw Marek Brzezin Wicemarszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego

Od 9 lipca pełnię funkcję wicemarszałka województwa i – co oczywiste – chcę mieć możliwie najpełniejszą wiedzę o tym, co dzieje się w naszym regionie. Taką wiedzę, obok osobistych spotkań i informacji w lokalnych mediach, dają strony internetowe związane z gminami, miasteczkami i wsiami regionu. Strona internetowa Klebarka Wielkiego zrobiła na mnie duże, pozytywne wrażenie, przede wszystkim swoim profesjonalizmem i bogatą zawartością. Informacje dotyczące wsi, gminy, powiatu czy olsztyńskiej kultury, publicystyka, wywiady z interesującymi ludźmi – tego dziś szukają internauci. I to znajdują na Państwa stronie ...

Dzień Ratownictwa Medycznego fot. www.augustow24.pl

Zapraszamy na Archidiecezjalne i Wojewódzkie obchody Państwowego Dnia Ratownictwa Medycznego w piątek 5 października. Patronem Święta jest błogosławiony Gerard Tonque, założyciel zakonu szpitalników, podzielonego później na zakony świętego Łazarza i świętego Jana (tj. Lazarus i Zakon Maltański) zm. w 3 września 1120 r. Sejm mocą ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ustanowił dzień 13 października Dniem Ratownictwa Medycznego w tym także WOPR. W tym roku w Klebarku Wielkim obchody odbędą się w piątek 5 października godz. 12:00 - Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Biskupa Jacka Jezierskiego; 13:00 – Uroczysty apel z udziałem pocztów sztandarowych służb ratownictwa medycznego (plac przy Szpitalu Św. Ducha) 13:30 – Otwarcie wystawy obrazującej historię ratownictwa medycznego na Warmii i Mazurach; 14:00 – Uroczysty koncert akademickiego chóru Bel Canto pod dyrekcją Jana Połowianiuka w Sanktuarium Świętego Krzyża ...

Robert Artemniak Sołtys Klebark Wielki Gmina Purda

- W ostatnią sobotę uczestniczyłem w Klebarku Wielkim w ceremonii odsłonięcia kamiennego chaczkaru, daru Ormian dla Warmii. Nazajutrz były dożynki gminne. W Klebarku dzieje się o wiele więcej niż w innych rejonach gminy. Jak to robicie ? - Kiedy przyjechałem tu jakiś czas temu, działało we wsi kilka osób, które z czasem uczyniły Klebark Wielki znaną miejscowością. Bez takich ludzi jak ksiądz Henryk Błaszczyk, nasz proboszcz, nie byłoby tu tylu ważnych wydarzeń. Ja tylko jestem jednym z ogniw, które się do tych osób dopasowały (...) Czytaj cały wywiad z sołtysem na KlebarkWielki.pl ...

Dożynki Gmina Purda Sanktuarium Klebark Wielki

Mimo że Klebark Wielki nie jest wsią rolniczą, to w tym roku już po raz kolejny został wybrany na miejsce Dożynek Gminnych. W niedzielę, 16 września 2012 r., przyjechali do nas przedstawiciele miejscowości Gminy Purda, przywożąc ze sobą tradycyjne wieńce dożynkowe, które zostały poświęcone podczas Mszy św. dziękczynnej odprawionej w Sanktuarium Krzyża św. Po zakończonej Mszy św. wszystkie wieńce zostały wyeksponowane do konkursu ...

Lazarus Klebark Wielki

Warszawski ośrodek badania słuchu AUDIOMEX zaprasza wszystkie osoby szczególnie powyżej 40-ego roku życia, na bezpłatne badanie słuchu. Podczas badania możliwe będzie zamówienie aparatu słuchowego na raty (potrzebny dowód osobisty). Badanie słuchu odbędzie się w środę 19 września o godzinie 16:00 w siedzibie LAZARUS Klebark Wielki 9 (w pobliżu Szkoły Podstawowej). Więcej informacji pod tel. 22-621-93-62

Gazeta Olsztyńka Chaczkar Klebark Wielki

Chaczkar, czyli kamienny krzyż wykonany przez ormiańskich rzeźbiarzy, jest symbolem przyjaźni narodów polskiego i armeńskiego oraz upamiętnia Jana Pawła II. Podarowany przez katolikosa Armenii (najwyższy zwierzchnik Kościoła), wykonany z kamienia wulkanicznego, ozdobiony bogatymi ornamentami, ważący 4 tony chaczkar wykonali dwaj ormiańscy rzeźbiarze Taron Martytosian i Bagrad Baladekian. Jego treść nawiązuje do wszechobecności Boga na świecie i wierności Armenii chrześcijaństwu. To dar dla Warmii; stanął w Klebarku, bo mieści się tu siedziba delegatury Zakonu Polskich Kawalerów Maltańskich, którzy wyposażyli jeden z armeńskich szpitali w sprzęt medyczny. Ceremonię poświęcenia chaczkaru poprowadził ks. arcybiskup senior Edmund Piszcz. Czytaj całość na GazetaOlsztyńska.pl ...

Kawalerowie Maltańscy Klebark Wielki fot. arch. Radio Olsztyn

Dwa jubileusze 10-lecia świętuje Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim. Pierwszym z nich jest mijająca właśnie dekada intronizacji relikwii Krzyża Świętego, drugim-powierzenie przez Metropolitę Warmińskiego opieki nad Sanktuarium Suwerennemu Rycerskiemu Zakonowi Kawalerów Maltańskich.
Czytaj całość na Radio Olsztyn ...

TVP Olsztyn Relikwie Sanktuarium Klebark Wielki

Kościół w Klebarku Wielkim zbudowano w 1892 r. Od dziesięciu lat wierni mogą modlić się już w Sanktuarium Krzyża Świętego, bo właśnie wtedy do Klebarka trafiły wyjątkowe dla wiernych relikwie. Dziś odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia.
Obejrzyj Informacje TVP Olsztyn, polecamy od 8 minuty ...

Dozynki Święto Plonów Gmina Purda fot. Robert Artemniak

W niedzielę, 16 września br. w Sanktuarium Świętego Krzyża w Klebarku Wielkim odbedą się gminne dożynki. Uroczystości rozpocznie msza św. dziękczynna w Sanktuarium Krzyża Świętego. Program Gminnego Święta Plonów: 15.00 – Msza Święta dziękczynna za zbiory 16.00 – przejście korowodu dożynkowego z wieńcami w miejsce uroczystości (scena) 16.30 – przekazanie chleba przez starostę i starościnę dożynek gospodarzowi gminy 16.45 – występy artystyczne. Dożynkom towarzyszyły będą kramy, stoiska z wyrobami sztuki ludowej rękodzielniczej i prezentacje poszczególnych sołectw. Występy artystyczne: zespół ludowy Węgojska Strużka, kabaret „Szczęściary” ze Szczęsnego, młodzież z Ośrodka Inicjatyw Kulturalnych z Klebarka Wielkiego, na zakończenie - Adam Gałka z przebojami Elvisa Presley'a.

Relikwia Świętego Krzyża Sanktuarium Klebark Wielki

Serdecznie zapraszamy na uroczystości jubileuszowe 10-lecia intronizacji relikwii Krzyża Świętego w Sanktuarium w Klebarku Wielkim i jubileusz 10-lecia powierzenia przez Metropolitę Warmińskiego opieki nad Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Suwerennemu Rycerskiemu Zakonowi Kawalerów Maltańskich oraz na Odpust ku czci Świętego Krzyża.15 września: Jubileusz Intronizacji Relikwii Krzyża Świętego; 14.30 – uroczysta procesja z relikwiami Krzyża Świętego z siedziby Kapelanatu ZPKM do Sanktuarium; 15.00 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. abp. Edmunda Piszcza; 16.00 – odsłonięcie chaczkaru (Kamienny Krzyż), daru Katholikosa Ormian dla Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim; 16.30 – koncert muzyki i śpiewu ormiańskiego w wykonaniu zespołu Muzaler. 16 września: Odpust ku czci Świętego Krzyża; 09.00 – Msza Święta; 11.00 – Msza Święta koncelebrowana - Suma odpustowa

Klebar Wielki Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Św. Mikołaja [ galeria zdjęć ]

11 września 2012, korzystając z pięknej letniej pogody, wybraliśmy się nad jezioro Klebarskie aby rozpalić ognisko i upiec kiełbaski. Na plaży spędziliśmy cały dzień grając, śpiewając, biegając, zajadając no i oczywiście opalając się. Niestety nie sprawdziliśmy temperatury wody w jeziorze, gdyż nie wyglądała ona zachęcająco. Zabawa i odpoczynek też bywają męczące. W drodze powrotnej do "Domu Świętego Mikołaja" niektórych trzeba było nieść ...

Misza Wiesław Laskowski Klebark Wielki

Proszę o pomoc w poszukiwaniu naszego małego przyjaciela. Piesek jest bardzo mały, około 20 cm wzrostu. Długowłosy, czarno-brunatny z białym krawatem. Wygląda jak mały niedźwiadek. Wabi się Misza. Za pomoc, bardzo dziękuję. Wiesław Laskowski.

Informacje proszę wysyłać na adres email wiesieklaskowski59@wp.pl

Klebark Wielki

Wpłata III raty podatku od nieruchomości można będzie dokonać w Szkole Podstawowej w Klebarku Wielkim 14 września, piątek, godz. 17:00 - 19:00

Gazeta Olsztyńska Władysław Katarzyński Sanktuarium Klebark Wielki

Dwóch robotników pracujących przy remoncie kościoła w Klebarku Wielkim postanowiło dorobić do pensji. Mężczyźni ukradli blachę miedzianą z dachu kościoła oraz świeczniki. Wszystko o łącznej sumie 54 tysięcy złotych. Teraz mogą trafić nawet na 5 lat do więzienia. - Nielegalny proceder w Klebarku Wielkim trwał od dwóch miesięcy. 21-letni Jakub M., mieszkaniec gminy Szczytno, pracując na plebani poznał 34-letniego Jacka P., mieszkańca gminy Purda. Koledzy postanowili, że dorobią sobie kradnąc miedzianą blachę przeznaczoną do pokrycia kopuły kościelnej (...) Czytaj całość na GazetaOlsztynska.pl ...

OHP OSZ Klebark

Osoby w wieku 18 -25 lat, bezrobotne lub poszukujące pracy i nieuczące się zapraszamy na bezpłatny kurs "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 i MAG-135". Rekrutacyjna trwa do 5 października 2012 r. ...

Klebark Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Św. Mikołaja

W czwartek i piątek w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ukcie odbyły VIII Jesienne Zawody Sportowe „Laur Jesieni 2012". Było to już nasze trzecie spotkanie, w którym uczestniczyliśmy. Nasi podopieczni doskonale się bawili, co ma potwierdzenie w tym, że zdobyliśmy nagrodę za najlepiej przebranych Laurę i Filona z Jamajki. Ciekawostką jest to, że w obie postacie wcielili się panowie Marian i Arkadiusz. Zawody sportowe potraktowaliśmy prestiżowo, w większości konkurencji nasz Dom był najlepszy ...

Walka o jeziora Purda Klebark Wielki

Od kliku lat staramy się w różny sposób walczyć i naświetlać problem postępującej degradacji naszych jezior. Należy wyróżnić tu działania Wójta Gminy Purda Jerzego Laskowskiego, które przyniosły skutek w doprowadzeniu do zbadania zagrożeń zewnętrznych jakie mają wpływ na postępującą degradacje jezior Klebarskiego, Linowskiego i Silickiego. Wyniki tych badań są bardzo ważną a wręcz nieodzowną podstawą do dalszych działań. Opracowanie naukowców dowodzi i wskazuje na główne źródła zanieczyszczeń, z których głównym jest kanał zbierający popłuczyny z dzielnicy przemysłowej Olsztyna. Należy zatem mocno wspierać inicjatywę Wójta w tym temacie ... Przeczytaj pełne wyniki badań...

Klewki Klebark Wielki fot. Piotr Płoski

W związku z prowadzonymi przez PKP PLK SA pracami modernizacyjnymi linii kolejowej Olsztyn - Szczytno - Szymany zostanie zamknięty przejazd kolejowy w Klewkach. Przejazd będzie zamknięty od soboty 25 sierpnia od godz. 00:00 do niedzieli 26 sierpnia do 24:00. W tym czasie ruch samochodowy na trasie Olsztyn - Szczytno kierowany będzie przez Zgniłochę o czym informują tablice informacyjne. Czy należy spodziewać się, że mimo wyznaczonego objazdu znaczna część ruchu tranzytowego przejedzie przez Klebark Wielki (...) W związku z tym poprosiliśmy osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji na przejeździe kolejowym w Klewkach o podjęcie działań eliminujących niebezpieczeństwa wynikające z "nieuprawnionego" objazdu pojazdów ciężarowych jak i zwielokrotnionego potoku pojazdów tranzytowych przez Klebark Wielki ...

Klebark Wielki Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Św. Mikołaja

16 sierpnia wybraliśmy się na nasz coroczny spływ kajakowy rzeką Kośna do Pajtuńskiego Młyna. Mimo braku słońca, płynęło nam się wyjątkowo szybko i sprawnie. Wszyscy wiemy, że to trening czyni mistrza, więc nasi sprawni mistrzowie wioseł pomagali swoim mniej doświadczonym kolegom i koleżankom. Blisko dziesięciokilometrowy spływ zakończyliśmy godzinę przed planowanym czasem. W Pajtuńskim Młynie zjedliśmy obiad, a dopiero jutro okaże się kogo najbardziej bolą ramiona ...

Gmina Purda Silice, zdj. Robert Artemniak

W 1375 r. olsztyński burgrabia Nikolaus Kunras von Kyrpeyn otrzymał od kapituły Kościoła warmińskiego dekret, który uznaje się za akt lokacyjny naszej niezwykle uroczo położonej miejscowości. Podpisany on został w dniu 21 sierpnia. W nawiązaniu do tego wydarzenia, w najbliższą niedzielę tj. 19 sierpnia o godz. 15.00 na Placu Jubileuszowym zostanie odprawiona Msza św. w intencji żyjących i zmarłych mieszkańców Silic. Po zakończonej Mszy- tradycyjnie już- biesiadujemy. Na Mszę św. i biesiadę zapraszamy serdecznie wszystkich siliczan, ale także rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Do zobaczenia !!!

Maltański Obóz dla Osób Niepelnosprawnych Szczyrzyc 2012 Klebark Wielki

W lipcu czworo naszych podopiecznych wyjechało na Maltański obóz integracyjny do pięknie położonej w górach miejscowości Szczyrzyc niedaleko Limanowej. Obozy w Opactwie Ojców Cystersów organizowane są już od ośmiu lat i nasi podopieczni po raz pierwszy dostali od dr Tomasza Krupińskiego propozycję uczestnictwa , wspólnej zabawy i wypoczynku z osobami niepełnosprawnymi z południa Polski. Bawili się tam świetnie i wrócili bardzo zadowoleni marząc o tym, aby za rok również pojechać do Szczyrzyca ...

siatkówka plażowa powiat olsztyński gmina purda klewki klebark

Zawody rangi Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego zostaną przeprowadzone na pięciu boiskach w gminie Purda w dniu 18.08.2012 r. (sobota), początek godz. 11:00. Wszyscy zawodnicy spotykają się na odprawie technicznej, gdzie odbędzie się losowanie na grupy, omówienie spraw organizacyjnych itp. na boisku w Klebarku Wielkim. Zapisy do udziału w zawodach będą prowadzone na boisku przy plaży w Klebarku Wielkim od godz. 10:30. Można zgłaszać wcześniej telefonicznie (89)-512-43-84 Ryszard Żyźniewski lub pocztą elektroniczną ug@purda.pl ...

Klebark Wielki

Na podstawie par. 11 ust. 1 pkt. 1 Statutu Sołectwa Klebark Wielki, zwołuję Zebranie Wiejskie w celu rozpatrzenia propozycji złożonej w UG Purda z zamiarem odkupienia drewna nabytego w 2010 r. na renowację mola. Zebranie odbędzie się w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Klebarku Wielkim we wtorek, 24 lipca 2012 r. o godz. 17:00 i zostaje zwołane na wniosek Rady Sołeckiej.

Przeczytaj program Zebrania Wiejskiego ...
Klebark Wielki Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Św. Mikołaja"

Olsztyńskie Lato Artystyczne w pełni, wydarzeniem dnia dzisiejszego były eliminacje do programu „Bitwa na głosy”. Z tej okazji wybraliśmy się do amfiteatru aby zobaczyć zespół Afromental, który był jurorem w tym programie. Dodatkowym bodźcem do dopingu uczestnikom był fakt, że wśród nich znajdował się syn naszej koleżanki z pracy Tomek ...

Niniejszym Informuję, że (...) do Urzędu Gminy w Purdzie wpłynęła propozycja odkupienia drewna nabytego przez Radę Sołecką Sołectwa Klebark Wielki w celu odnowienia pomostu plaży wiejskiej. Zaproponowana cena to 2.000 zł. Proszę o ustalenie odpowiedzi, po konsultacjach z Rada Sołecką i mieszkańcami wsi, czy jesteście zainteresowani ww. propozycją. Ze swojej strony deklaruję, że ewentualne pozyskane środki finansowe ze sprzedaży drewna będą przeznaczone na cel wskazany przez mieszkańców Klebarka Wielkiego ...

Cmentarz Klebark Wielki

Chciałbym złożyć podziękowania wszystkim przedstawicielom społeczności lokalnej, którzy zajęli się klebarskim cmentarzem, a w szczególności kwaterą pierwszowojenną: uporządkowali ją, ustawili krzyż prawosławny we właściwym miejscu, odnowili ogrodzenie, by obszar z grobami nie był "otwarty" na pola itd. Dzięki temu mogiły żołnierzy z 1914 roku mają większą szansę przetrwania przynajmniej do stulecia bitwy pod Tannenbergiem ...

SDS Klebark Wielki Purda

11 lipca 2012 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Barczewa. W myśl przysłowia ”Cudze chwalicie, swego nie znacie” okazało się, że wielu spośród nas nigdy nie było w tym miasteczku. Tymczasem jest tam wiele ciekawostek do zobaczenia m.in.: synagoga żydowska, w której podziwialiśmy wystawę „Pędzlem rozpisane” - ikona bizantyjska na Warmii twórców warszawskiej grupy Agathos, warmińskiej pracowni ikonograficznej z Nowego Kawkowa i Sióstr Karmelitanek Bosych z klasztoru w Spręcowie.  Oglądaliśmy też archeologiczną wystawę mieszczącą się w szklanej piramidzie obok ratusza oraz Maltański Szpital bł. Gerarda ...

OSZ OHP Klebark Wielki

Zakończyły się już zajęcia pierwszego bezpłatnego kursu zawodowego „Magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego oraz wózków jezdniowych z elementami sprzedaży z kursem pierwszej pomocy przedmedycznej” organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Klebarku Wielkim dla młodzieży bezrobotnej i nieuczącej się, mającej problemy z odnalezieniem się na rynku pracy ...

Nieruchomości działka budowlana Klebark Wielki

Wójt Gminy Purda ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda położonych w obrębach geodezyjnych Klebark Wielki, Prełowo, Purda:

Ceny działek budowlanych niższe do 38%, działkę
w Klebarku Wielkim kupisz nawet o 27 tyś zł taniej !!!

Mapka, lokalizacja, warunki zabudowy ...

OSP Klebark Wielki fot. Robert Artemniak

Zarząd Powiatu w Olsztynie rozdzielił pieniądze na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z terenu naszej gminy środki finansowe w wysokości 5.000 zł otrzymała m.in. OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim” na realizację zadania „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim” ...

Gimbus Purda Klebark Wielki

Urząd Gminy ogłasza przetarg na transport uczniów z terenu gminy Purda do placówek szkolnych w roku szkolnym 2012/13. Zachęcamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w przetargu ponieważ nam wszystkim zależy na wyłonieniu najlepszego i najbezpieczniejszego usługodawcy transportującego nasze dzieci ...

Silice

Administrator strony internetowej Silice.pl informuje, że od 2 lipca trwają prace nad przeniesieniem strony na nowe serwery. Poinformuję państwa o zakończeniu działań i terminie wznowienia Silice.pl ...

Pielgrzymi z naszej parfii wyruszają 30 lipca z Olsztyna, kierownik pielgrzymki ks. Jarosław Dobrzeniecki tel. 692-014-246

Klebark Wielki Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Św. Mikołaja

W dniach 26-28 czerwca wybraliśmy się na wycieczkę do przepięknego miasta położonego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, tj. do Mikołajek. Odbył się tam VII Wojewódzki Integracyjny Zjazd Środowiskowych Domów Samopomocy. W tym roku tematyką było oczywiście „Euro 2012”. Przepiękne widoki, rejs statkiem, konkursy, dyskoteka to tylko kilka z atrakcji, w których uczestniczyliśmy ...

Noc Świętojańska Klebark Wielki fot. Robert Artemniak

Wieczorem w wigilię tego dnia w Sanktuarium Św. Krzyża odprawiona została uroczysta Msza św. ku czci św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył ks.kan.dr Artur Oględzki – kanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej. Po Mszy św. procesja z ukwieconą figurą św. Jana, niesioną przez strażaków i młodzieńców, którzy w tym dniu przyjęli sakrament bierzmowania, w świetle pochodni i ognisk rozmieszczonych wzdłuż drogi, udała się do wód jeziora. Tu nastąpiło poświęcenie wody, a ks. Henryk Błaszczyk w krótkiej homilii przypomniał wszystkim, jakie ma ona znaczenie dla życia, jej szczególną symbolikę w akcie chrztu świętego, a także nałożył na parafian obowiązek dbania o czystość Jeziora Klebarskiego ...

Klebark Wielki Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Św. Mikołaja

Pogoda była różna, słoneczko, wiatr, trochę deszczu. To tak jak z naszymi humorami, z którymi przyjechaliśmy na wypoczynek do Jastrzębiej Góry. Każdy z nas miał odmienne oczekiwania co do wyjazdu, ale wszyscy się cieszyliśmy z uczestnictwa w przygodzie. Naszym celem był nie tylko odpoczynek, chcieliśmy się poznać żyjąc w niecodziennych warunkach, doskonalić umiejętność współpracy i porozumienia w grupie ...

Regaty o Laur Św. Jana Klebark Wielki fot. Natalia Żyźniewska

W dniu 23 czerwca na Jeziorze Klebarskim zorganizowano VI Regaty Łodzi Wiosłowych o Laur Św. Jana. Organizatorami byli: LZS „Polonia” Klebark Wielki i Stowarzyszenie Sportowe Gminy Purda. W wyścigu dookoła wyspy na dystansie ok. 1500 metrów wzięło udział 5 osad: (...) Suwałki, Szczytno, Kieźliny (gm. Dywity), Olsztyn, Klebark Mały, Klebark Wielki ...

Klebark Wielki

W sobotę, 23 czerwca, w wigilię dnia narodzin św. Jana, do Klebarka przybyła Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Chorych i Niepełnosprawnych. Po wspólnej Drodze Krzyżowej i modlitwie Anioł Pański pod figurą Matki Bożej, pielgrzymi i goście uczestniczyli w Mszy św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Edmunda Piszcza, który swą ojcowską troską i miłością otacza zawsze w sposób szczególny ludzi chorych i cierpiących. Po Mszy św., przy wejściu głównym do Sanktuarium został odsłonięty i poświęcony pomnik błogosławionego Jana Pawła II ...

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły mieszkańców Klebarka Wielkiego i okolic oraz turystów na wystawę historyczną pt. "Wydobyte z przeszłości". Eksponaty będzie można obejrzeć od poniedziałku 25 czerwca do piątku 29 czerwca w sali nr 14 w godzinach 8:00 - 13:00. Zapraszamy ...

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Purda, źródło www.stawiguda.com.pl
(...) Wójt Gminy Purda zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących wyrobów zawierających azbest na terenie poszczególnych posesji oraz wszelkich informacji niezbędnych do opracowania wyżej wymienionego dokumentu. Opracowany program będzie podstawą do otrzymania przez mieszkańców 85% dofinansowania do działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wypełniony formularz należy dostarczyć do UG Purda lub sołtysa swojej miejscowości do dnia 6 lipca 2012 r ....

 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Butrynach

Od wielu lat nasza szkoła współpracuje z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach. Nie są to tylko szkolenia nauczycieli, udział uczniów w konkursach i zawodach, ale również wspólna edukacja artystyczna. I właśnie wczoraj wspaniałą niespodziankę sprawili nam rodzice i nauczyciele z Przedszkola w Butrynach, którzy wcielili się w postacie z bajki o "Czerwonym Kapturku” (...) w bajce udało się rozpoznać również naszych nauczycieli – Panią Dorotę Lach-Żuchowską w roli gajowego (...). Gościnnie wystąpiła też Pani Urszula Łabacz ...

Szkoła Podstawowa Purda

W poniedziałek 18 czerwca dobiegło końca głosowanie w konkursie "Kolorowe boiska", w którym nagrodą główną było boisko wielofunkcyjne ( przyp. 27 maja uczniowie z Purdy prosili państwa o wsparcie ) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Pezały z Purdy zajęła wysokie 55 miejsce. Uczniom, rodzicom i gronu pedagogicznemu GRATULUJEMY ! Wykonaliście ciężką pracę, Waszym problemem zainteresowaliście wiele osób. Wierzymy, że osiągniecie upragnionych celów jakimi są boiska wielofunkcyjne przy szkołach podstawowych będą się urealniały. Biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy za wsparcie ...

Południowa Warmia Lokalna Grupa Działania

„ANIMACJA-INSPIRACJA-EDUKACJA. Kompleksowe wsparcie aktywności i integracji społeczności lokalnych Południowej Warmii”. W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl szkoleń i warsztatów, dzięki któremu uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie możliwości finansowania różnego typu działań na rzecz rozwoju własnej miejscowości, zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne tworzenie wniosków, a także wiedzę na temat metod i narzędzi skutecznej promocji podejmowanych działań ...

OHP OSZ Klebark

Osoby w wieku 18 -25 lat, bezrobotne lub poszukujące pracy, nieuczące się, bądź chcących podwyższyć posiadane kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowy zawód zapraszamy na bezpłatny kurs "Kucharz – kelner z obsługą cateringową z kursem pierwszej pomocy przedmedycznej ". Rekrutacja do 16 lipca ...

Festyn Rodzinny Klebark Wielki zdj. Robert Artemniak

Jesienna pogoda, jaka zapanowała nad Polską w ostatnich dniach, popsuła nieco plany organizatorów tegorocznego festynu. Większość atrakcji – zamiast tradycyjnie na boisku – trzeba było umiejscowić w zawsze gościnnym budynku szkolnym, gdzie dyrektor ZSP Lidia Szych powitała przybyłych gości i zaprosiła do wspólnej zabawy, otwierając tym samym VI Festyn Rodzinny w Klebarku Wielkim ...

31 maja 2012r. domownicy klebarskiego „Domu Świętego Mikołaja” wyjechali na leśny rajd pieszy. Mimo niepewnej pogody bawiliśmy się wyśmienicie. Aby urozmaicić tę wędrówkę terapeuci przygotowali wiele zabawnych i ciekawych zadań związanych z przyrodą i najbliższą okolicą. Dwie drużyny (różowa i niebieska) rywalizowały ze sobą rozwiązując rebusy, naśladując głosy zwierząt, czy tworząc dziwne fryzury , w które wplatano kwiaty, kłosy i liście. Obie drużyny spisały się wspaniale ...

OIK Klebark Wielki Natalia Sęder

W festiwalu z sukcesem wzięły udział dziewczęta z OiK-u. Natalia Sęder za wykonanie piosenki „Pieśń powstańców z 1863 r.” otrzymała wyróżnienie natomiast Martyna Chłosta za wykonanie piosenki „Orzeł Biały” otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę specjalną (keyboard ufundowany przez firmę Cefarm) za niezwykłą interpretację tej piosenki. Natalio, Martyno GRATULUJEMY !!!  ...

Pod tak tajemniczym tytułem kryje się piękna baśń warmińska, na którą zaprosiły nas dzieci z przedszkola w Klewkach. Dzieci wzniosły się na szczyty swoich umiejętności wystawiając swoją sztukę, którą zajęły pierwsze miejsce w gminnym przeglądzie teatralnym przedszkolaków. Wszyscy aktorzy z przejęciem odtwarzali swoje role. Taniec w strojach ludowych, który obejrzeliśmy później był żywiołowy i pełen ekspresji. Po występach artystycznych było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek ...

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny ! Ciekawy program artystyczny i mnóstwo atrakcji towarzyszących, nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich nagród ! m.in. występy przedszkolaków i uczniów szkoły  -  pokazy taneczne  -  występy dzieci i młodzieży z OIK'u  -  pokaz teatralny w wykonaniu podopiecznych ŚDS  -  konkursy sportowe i tradycyjny TURNIEJ RODZINNY z konkurencją przygotowaną przez strażaków  -  prezentacja klubu fitness BODY PERFECT  -  mecz piłki nożnej i siatkówki  -  loteria fantowa  -  przejażdżka quadem - badanie poziomu cukru - czytaj więcej ...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim Dom Św. Mikołaja

Po licznych próbach tanecznych, wokalnych i pracach nad strojami i akcesoriami scenicznymi jedenastoosobowy zespół z naszego Domu 25 maja 2012r. wziął udział w XV Bartoszyckich Spotkaniach Artystycznych Osób Niesamodzielnych. Na scenie bartoszyckiego ośrodka wystąpiło 13 zespołów, które pokazały krótkie prezentacje sceniczne spięte wspólnym motywem: „W karnawałowych rytmach” ...

Szkoła Podstawowa Purda

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Pezały w Purdzie proszą o pomoc! Wejdź na stronę www.koloroweboiska.pl i pomóż nam wygrać wielofunkcyjne boisko dla naszej szkoły! Wystarczy, że poświęcisz minutkę na zarejestrowanie się i kilka sekund każdego dnia na oddanie głosu. Głosowanie trwa od 18 V 2012 r. do 18 VI 2012 r. Pamiętaj - każdy głos się liczy! Zachęć rodzinę, sąsiadów, znajomych ...

23 czerwca 10.00 – Droga Krzyżowa, 12.00 – Anioł Pański przy figurze Matki Bożej Pocieszycielki, 12.30 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. abp. dr. Edmunda Piszcza, 14.00 – odsłonięcie pomnika bł. Jana Pawła II, 15.00 – program artystyczny przygotowany przez Ośrodek Inicjatyw Kulturalnych w Klebarku Wielkim, 17.00 – regaty łodzi wiosłowych o laur św. Jana Chrzciciela, 19.00 – otwarcie wystawy „Miłość Boża wpisana w bogactwo stworzenia”, 21.00 – Msza Święta ku czci św. Jana Chrzciciela, 22.00 – procesja z figurą św. Jana Chrzciciela do wód jeziora Amelung, tradycyjne poświęcenie wód jeziora, feta sztucznych ogni.

24 czerwca 9.00 – Msza Święta, 11.00 – Msza Święta - Suma Odpustowa

Jak trudno jest spotkać się z prawdziwą wsią, taką w której żyli nasi rodzice i dziadkowie. Zdawałoby się, że ona już odeszła w niebyt. Nasi podopieczni mogli jednak tego życia doświadczyć, oczywiście w namiastce. Za sprawą państwa Laury i Zdzisława Bziukiewicz, którzy prowadzą Muzeum Wsi Kurpiowskiej w miejscowości Wach (gm. Kadzidło). Około 3 tys. eksponatów, dotyczących dawnego życia Kurpiów ...

Pragnę z całego serca uspokoić panią Laskowską. W Nowej Wsi nikt nie kwestionuje jej prawa do pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Niezgodne z prawem jest pełnienie obowiązków wójta przez jej męża, pana Jerzego Laskowskiego. O tym wyraźnie mówi art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. Głosi on, że to osoba posiadająca status pracownika samorządowego ponosi konsekwencje związane z naruszeniem tego przepisu, a więc obowiązek i sankcje za jego niedopełnienie dotyczą w naszej gminie wójta. To właśnie on jest zobowiązany do doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem ...


(...) Moje zaniepokojenie wywołał fakt zawarcia w tekście informacji o rzekomej niezgodności z prawem sytuacji, w której dyrektor szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina, nie może być żoną/małżonkiem wójta tej gminy. Pragę Pana zapewnić, że tego rodzaju sytuacja nie jest odosobniona w skali kraju, a ten szczególny przypadek opisany przez p. E.Mokrzecką był analizowany przez Prokuraturę Rejonową w Olsztynie. Prokuratura po przeanalizowaniu obowiązujących w Polsce przepisów odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie z powodu braku znamion przestępstwa ...

Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Św. Mikołaja Klebark Wielki

11 maja 2012r. po raz kolejny mieliśmy zaszczyt być zaproszeni do Jezioran na V Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Była to to jednodniowa impreza rekreacyjno-sportowa o zasięgu wojewódzkim, której organizatorem było Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno- Sprawnych.. W tym roku udział w imprezie wzięło 25 zespołów z całego województwa, w tym nasz Dom św. Mikołaja, który reprezentowała 6 osobowa drużyna oraz kibic ...

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Warmińskim Kiermasie Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach. Impreza nawiązuje do tradycji odpustowych na Warmii. Kiermas odbywa się co roku w historycznym miejscu, gdzie zrekonstruowano dawny trakt biskupi obok symbolicznych Wrót Warmii (...) Celem Kiermasu jest promowanie Warmii – jej tradycji, zwyczajów i walorów turystycznych. Obok licznych atrakcji na scenie, odbędą się prezentacje regionalnej sztuki ludowej, tradycyjnego rzemiosła i lokalnej kuchni. Proponujemy Państwu promocję i możliwość bezpośredniej sprzedaży wyrobów ...

Klebark Wielki droga powiatowa Klebark Olsztyn

Pragniemy podziękować Staroście Mirosławowi Pampuchowi, Przewodniczącemu Rady Powiatu Grzegorzowi Drozdowskiemu i Pani Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej Krystynie Plocek za przychylenie się do naszych próśb i przyspieszenie zaplanowanych na maj napraw pozimowych ubytków na drodze Olsztyn - Klebark Wielki. Napraw dokonano jeszcze w miesiącu kwietniu (...) Ponadto prosimy pana Starostę o podjęcie działań trwale eliminujących zagrożenia bezpieczeństwa wynikających z przekraczania prędkości ...

Dzieci Dzieciom OIK Klebark Wielki

Wyjątkowo długi w tym roku, skąpany w słońcu „majowy weekend” okazał się dla mieszkańców parafii Klebark Wielki szczęśliwy nie tylko w sferze obcowania z naturą, ale także przyniósł bardzo interesującą propozycję społeczno-edukacyjną. Otóż na zaproszenie ks. Prałata Henryka Błaszczyka, w środę 2 maja, przyjechali do nas organizatorzy wydarzeń Ogólnopolskiej Akcji Proedukacyjnej Dzieci – Dzieciom ...

Nieruchomości działka budowlana Klebark Wielki

Wójt Gminy Purda ogłasza III publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda położonych w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki:

Ceny działek budowlanych niższe nawet o 21% !!!

Mapka, lokalizacja, warunki zabudowy ...

(...) Celem zebrania było ustalenie priorytetów budowy kompleksu sportowego w Klebarku Wielkim, w oparciu o przedstawiony kosztorys inwestorski. Po wstępnych analizach kosztorysu przedstawionego przez Pana Zbigniewa Kazimierczaka zebrani dostrzegli wiele rażących błędów obliczeniowych jak i szacunków wyceny. (...) Zebranie Wiejskie zobowiązało Pana Zbigniewa Kazimierczaka do usunięcia błędów i przeanalizowania wszystkich składowych kosztorysu. Ponadto zebrani uchwalili priorytety budowy kompleksu sportowego w następnej kolejności: parking, boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste, ogrodzenia. ...

OHP OSZ Klebark

Osoby w wieku 18 -25 lat, bezrobotne lub poszukujące pracy, uczniów, bądź absolwentów chcących podwyższyć posiadane kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowy zawód zapraszamy na bezpłatny kurs "Magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego oraz wózków jezdniowych z elementami sprzedaży z kursem pierwszej pomocy medycznej". Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się we wtorek 8 maja 2012 r. godz.10:00 ...

ŚDS Klebark Wielki

Wyśmienita muzyka, świetne przedstawienie, tego wszystkiego dostarczyli nam studenci Studium Teatralnego im. A. Sewruka w Olsztynie. Sztuka „B-idol” którą obejrzeliśmy 25 kwietnia, jest pracą dyplomową tych młodych ludzi. Przedstawienie jest pastiszem popularnego programu rozrywkowego, który ma na celu promowanie nowych „gwiazd”. Nasi podopieczni doskonale się bawili podczas spektaklu, który obfitował w wokalne występy aktorów ...

Nowa Wieś Purda

Mieszkańcy Nowej Wsi, rodzice oraz nauczyciele tutejszej szkoły podstawowej, chcieliby nagłośnić sprawę decyzji Rady Gminy o likwidacji tej placówki (...) Wójt i radni uczynili to wbrew woli mieszkańców Nowej Wsi i okolic, a także wbrew opinii kuratorium oświaty w Olsztynie. Władze gminy nie reagowały na argumenty natury ekonomicznej pomijając milczeniem fakt, że była to najtańsza z pięciu gminnych szkół podstawowych. Tym bardziej nie przemawiały do nich względy natury społecznej, czyli troska o dobro mieszkańców, jedność wspólnoty lokalnej, przyszłe utrudnienia w dotarciu do szkoły dzieci z miejscowości położonych w głębi lasu, z dala od asfaltowych dróg ...

Ośrodek Inicjatyw Kulturalnych przy Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim zaprasza wszystkich chętnych na Warsztaty Twórcze dla Dzieci w środę 2 maja 2012 r. o godz.11.00 w sali kominkowej przy Domu Św. Mikołaja. Wspólne tworzenie spektaklu wraz z artystami z Warszawy - realizatorami ogólnopolskiego projektu Dzieci-Dzieciom. Działania teatralne prowadzące do rozwoju zdolności twórczych dzieci, kształtowania nieograniczonej wyobraźni i chęci poznawania świata. Odkrywanie talentów!!!
Warsztaty filmowane będą przez ogólnopolską telewizję ...

Boisko Klebark Wielki

Na podstawie par. 11 ust. 1 pkt. 1 Statutu Sołectwa Klebark Wielki stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr VI — 46/03 Rady Gminy Purda z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Purda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 129 poz. 1681 z 22 sierpnia 2003 r.), zwołuję Zebranie Wiejskie. Zebranie odbędzie się w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w piątek 27 kwietnia o godz. 17:30 i zostaje zwołane na wniosek Sołtysa ...

Gazeta Olsztyńska

20 kwietnia odwiedziliśmy redakcję Gazety Olsztyńskiej przy ul. Trackiej w Olsztynie. Oprowadził nas znany olsztyński poeta i satyryk a zarazem dziennikarz tejże gazety Władysław Katarzyński. Poznaliśmy pracę dziennikarzy, którzy codziennie przygotowują jej nowe wydanie. Zwiedziliśmy poszczególne działy redakcji, które zajmują się między innymi sportem, kulturą. Najwięcej pytań padło do pana zajmującego się działem kryminalnym. Przepastne piwnice przechowują archiwalne wydania, pan Katarzyński pokazał nam jak w ciągu niewielu lat zmieniła się technologia w redagowaniu i druku gazety ...

W poniedziałek 16 kwietnia, odbył się w siedzibie parafii pierwszy z kursów szkolenia przedmedycznego, organizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP. Wzięło w nim udział 30 młodych ludzi. Ośrodek Szkolenia Zawodowego to wspólna inicjatywa Warmińsko-Mazurskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy i ks. Henryka Błaszczyka, proboszcza parafii, który w Klebarku Wielkim prowadzi delegaturę Zakonu Polskich Kawalerów Maltańskich ...

W najbliższy wtorek 24 kwietnia o godzinie 16h30 w Szkole w Klebarku Wielkim odbędzie się zebranie komitetu organizacyjnego VI Festynu Rodzinnego. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się włączyć w organizację ważnego wydarzenia kulturalno-artystycznego w tej części gminy Purda. Państwa decyzje będą kształtowały Festyn Rodzinny i cel zbiórki ...

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju oraz Stowarzyszanie Kultury i Sportu WIGOR w związku z realizacją Projektu pt. Łączy nas śpiew i taniec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza wszystkie zainteresowane dzieci oraz młodzież na bezpłatne zajęcia edukacyjne z tańca i śpiewu ...

Piątek 13- ego wbrew przesądom okazał się dla nas bardzo szczęśliwym dniem, gdyż zajęliśmy III miejsce w V Wojewódzkim Integracyjnym Turnieju Gier Świetlicowych w Szczytnie. Oprócz nas w turnieju uczestniczyło jeszcze 21 innych placówek, więc konkurencja była naprawdę duża. Sześcioosobowe drużyny brały udział w następujących konkurencjach: kręgle, piłkarzyki, tenis stołowy, konkurs literacki, warcaby oraz układanie puzzli na czas ...

Arrachion Olsztyn Michał Szuliński Bogusław Fijałkowski

W ramach cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi odwiedzili nas dwaj zawodnicy mieszanych sztuk walki MMA z olsztyńskiego klubu ARRACHION - panowie Michał Szuliński i Bogusław Fijałkowski. Klub ten jest najlepszym klubem MMA w Polsce. Trenuje w nim również znany wszystkim Mamed Khalidov. Nasi goście trenują sporty walki od kilku lat i osiągają spore sukcesy ...

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych mieszkańcom Klebarka Wielkiego i wszystkim Przyjaciołom naszego Domu życzymy pogody w sercach i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób Podopieczni i Kadra Domu Świętego Mikołaja ...

Wielki Czwartek, pierwszy dzień Triduum Paschalnego, również w Domu Świętego Mikołaja miał bardzo uroczysty charakter gdyż spotkaliśmy się wszyscy na Śniadaniu Wielkanocnym, które poprzedziła modlitwa i błogosławieństwo księdza Romana Laskowskiego. Naszym gościem był również Pan Piotr Duda, kierownik GOPS-u w Purdzie. Podopieczni ŚDS pod kierunkiem terapeutów Pani Michaliny i Panów Jarka i Wojtka przedstawili inscenizację Męki Pańskiej oraz pieśni wielkopostne ...

Wojciech Tomaszewski Klebark Wielki

W Wielki Piątek po Liturgii Męki Pańskiej, w Wielką Sobotę po Liturgii Wigilii Paschalnej oraz w Niedzielę Wielkanocną po każdej Mszy Świętej będzie możliwość ofiarowania jałmużny wielkopostnej, która zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację mieszkańca Klebarka Wielkiego Pana Wojciecha Tomaszewskiego. Za szczodrobliwość składamy serdeczne Bóg zapłać ...

Święte Triduum Paschalne – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym, którego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli wielkanocnej (...)

Wielki Czwartek - rano księża uczestniczą w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie w tzw. Mszy świętej krzyżma, gdzie przewodniczy Arcybiskup Metropolita Warmiński. Wieczorem o godzinie 18:00 (w Klebarku Wielkim) odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Jest to pamiątka ustanowienia sakramentów- Kapłaństwa i Eucharystii.

Wielki Piątek - Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, ale okazuje się szacunek do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i ścisłego postu. Zapraszamy na Liturgie Męki Pańskiej o godzinie 18:00.

Wielka Sobota - Kościół trwa przy Grobie Pańskim. W Polsce i niektórych sąsiednich krajach wierni przynoszą w tym dniu w koszykach potrawy wielkanocne aby je poświęcić.
 

Program święcenia pokarmów:

Klebark Wielki - 9:00, 10:00, 11:00; Silice - 10:30; Patryki - 11:00; Skajboty - 11:30; Mokiny - 12:00; Bogdany - 12:30; Klebark Mały - 13:00; Łańsk - 14:00

O godzinie 18:00 w Wielką Sobotę Liturgia Wigilii Paschalnej. Jest to czas świętowania zmartwychwstania Chrystusa.

Niedziela - godzina 06:00 Msza Rezurekcyjna. Nie ma Mszy o godzinie 09:00, Klebark Wielki 11:00, Łańsk 11:00
Poniedziałek - Klebark Wielki 9:00, 11:00; Skajboty 13:30; Mokiny 15:00

Zadanie 1) Odnowienie rowów melioracyjnych i naprawa poboczy drogi w kierunku Klewek zadanie zrealizowane przez UG Purda - 8.500,00 zł, Zadanie 2) Realizacja projektu "Estetyka i Wpoczynek" -  12.510,89 zł, Zadanie 3) Utrzymanie porządku we wsi oraz organizacja imprez kulturalnych – 2.027,58 zł ...

(...) Pan Ryszard Gawroński przedstawił i omówił projekt koncepcyjny planowanego boiska wielofunkcyjnego. Obecni mieli możliwość zadawania pytań oraz wnoszenia uwag. Podczas omawiania projektu zebrania wnieśli kilka uwag: Piłko-chwyt od strony zachodniej należy umieścić bezpośrednio za bramką, zlikwidować część terenu zielonego na obrzeżu parkingu, zaprojektować oświetlenie na boisku do piłki nożnej, zaprojektować dwa maszty flagowe, zaprojektować na boisku wielofunkcyjnym pola do gry w tenisa ...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim Dom Św. Mikołaja Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim Dom Św. Mikołaja

W Niedzielę Palmową w naszym Domu odbył się doroczny kiermasz ozdób świątecznych. Mieszkańcy naszej Parafii jak zwykle nie zawiedli. Zebraliśmy 277 zł, czyli nieco więcej niż kwotę potrzebną nam na wpłatę do Banku Żywności (260zł). Bardzo dziękujemy wszystkim życzliwym :) ...

OIK Klebark Wielki

W dniach 26 i 27 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie odbyły się VIII Stawigudzkie Spotkania z Piosenką "Kamerton 2012". W festiwalu wzięli udział przedstawiciele naszej miejscowości, uczestnicy zajęć artystycznych w Ośrodku Inicjatyw Kulturalnych. Z przyjemnością informujemy, że w poszczególnych kategoriach wiekowych wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Byszko, Natalia Sęder, Katarzyna Stejnborn ...

Na podstawie par. 11 ust. 1 pkt. 1 Statutu Sołectwa Klebark Wielki stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr VI — 46/03 Rady Gminy Purda z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Purda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 129 poz. 1681 z 22 sierpnia 2003 r.), zwołuję Zebranie Wiejskie. Zebranie odbędzie się w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego we wtorek 3 kwietnia o godz. 17:00 i zostaje zwołane na wniosek Sołtysa ...

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy tj. w piątek 30 marca rozstrzygną się losy Funduszy Sołeckich w naszej gminie na rok 2013. Rada podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie takiego funduszu z budżetu.
Ustawa o funduszach sołeckich miała na celu aktywizację społeczeństw wiejskich i pobudzenie w nich cech demokratycznych. Tam gdzie zastosowano takie narzędzie można to z powodzeniem dostrzec. Oczywiście jest to nowa forma demokracji lokalnej przy wprowadzaniu, której nie uniknięto też wielu błędów. W większości jednak mieszkańcy zdali egzamin wydając należycie pieniądze na polepszenie jakości życia w swojej miejscowości ...

Odbierając decyzję o wymiarze podatku od nieruchomości bardzo często zadajecie mi państwo pytanie. Jaka w tym roku była podwyżka? Choć uchwalanie wysokości lokalnych podatków należy do kompetencji Rady Gminy spróbuję odpowiedzieć na to pytanie ...

Zapraszamy do „Domu Świętego Mikołaja” w Klebarku Wielkim
na Kiermasz ozdób Wielkanocnych
w Niedzielę 1 Kwietnia 2012 r. w godzinach 9.00-13.00
Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja” Klebark WielkiW tym roku wiosna nie bardzo chciała się zdecydować czy przybyć do nas 20 czy też 21 marca. Dlatego podopieczni "Domu Świętego Mikołaja" przez dwa dni żegnali zimę i witali wiosnę. 20 marca wybraliśmy się na mały spacer po Olsztynie zakończony w kinie Helios. Oglądaliśmy tam nowy polski film "Hans Klos. Stawka większa niż śmierć" (...) następnego dnia wybraliśmy się nad jezioro Klebarskie aby tradycyjnie już spalić symbol zimy ...

Jeżeli jesteś osobą w wieku 15 -25 lat: - bezrobotną lub poszukującą pracy; - uczniem, bądź absolwentem; - chcesz podwyższyć posiadane kwalifikacje zawodowe

Przyjdź koniecznie! 21 marca 2012 roku w godzinach 07:45 – 15:45 a dowiesz się wszystkiego ...
Kadr z filmu PASJA

Czwartek, 22 marca 2012 r. Godz. 10:00 Msza Św. z nauką dla dzieci i młodzieży ZSP oraz pensjonariuszy ŚDS. Godz. 18:00 Msza Św. z nauką dla wszystkich.
Piątek, 23 marca 2012 r. Godz. 10:00 Msza Św. z nauką dla dzieci i młodzieży ZSP oraz pensjonariuszy ŚDS. Od godz. 11:00 wizyty u chorych począwszy od miejscowości Skajboty, Patryki, Silice, Klebark Wielki, Klebark Mały. Godz. 17:30 Droga Krzyżowa uliczkami Klebarka Wielkiego. Po powrocie do Sanktuarium nauka dla wszystkich.
Sobota, 24 marca 2012 r. Godz. 10:00 i 18:00 Msza Św. z nauką dla wszystkich.

Nauk udzieli ks. proboszcz z Bieniewa koło Lubomina. Spowiedź możliwa codziennie, w piątek i sobotę spowiedź za pośrednictwem księży z innych parafii ...

Wójt Gminy Purda zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Purda, polegającej na budowie wieży kratownicowej służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. 132/12, obręb Klebark Wielki ...
Jakub Dziadak OIK Klebark Wielki

Podczas XX Spotkań z Poezją organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie w kategorii poezja śpiewana III miejsce zajął Jakub Dziadak uczestnik zajęć wokalnych w Ośrodku Inicjatyw Kulturalnych przy Sanktuarium Świętego Krzyża w Klebarku Wielkim. Konkurs służy zachęcaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych do prezentowania działalności artystycznej w poetyckiej przestrzeni ...

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja”

W jaki sposób i kiedy niesiemy pomoc osobie, która uległa wypadkowi? Na te i wiele innych pytań z dziedziny ratownictwa otrzymaliśmy odpowiedzi 6 marca. W tym dniu odwiedził nas Pan Paweł, ratownik medyczny z Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, który przeprowadził szkolenie (...) Nasi podopieczni dowiedzieli się co należy robić gdy ktoś potrzebuje pomocy. Mogli również w sposób praktyczny poznać metody resuscytacji ...

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące: zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla każdej grupy wiekowej. Osoby zainteresowane własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich.

Spotkanie odbędzie się dnia 10 marca (sobota) początek godz. 15:00 w Sali Kominkowej Środowiskowego Domu Samopomocy przy Sanktuarium Świętego Krzyża w Klebarku Wielkim ...

Sołtys sołectwa Klebark Wielki zawiadamia. Decyzje o wymiarze podatku na 2012 r. wydawane będą
w Szkole Podstawowej w Klebarku Wielkim w dniach:

7 marca, środa, godz. 17:30 - 19:00

13 marca, wtorek, godz. 17:30 - 19:00

15 marca, czwartek, godz. 17:30 - 19:30

W tych dniach możliwe będzie dokonanie wpłaty podatku od nieruchomości. Istnieje możliwość odebrania decyzji o wymiarze podatku w innym terminie w tym celu proszę o kontakt na numer tel. 784-673-108.

Klebark Wielki Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja”

Nasz Dom nagle ożył i nabrał niesamowitego animuszu, wszędzie było słychać śmiech i krzyki. To za sprawą naszych gości z przedszkola „Jarzębinki” w Klewkach, którzy odwiedzili nas 29 lutego. Była to rewizyta za nasze odwiedziny w Ich przedszkolu. Wspólna zabawa, konkurencje sportowe i umysłowe oraz tańce podobała się nam wszystkim. Różnica wieku nie odgrywała większej roli podczas imprezy. Nasi podopieczni doskonale sprawdzili się w roli gospodarzy, pokazali dzieciom całą placówkę ...

zródło: www.sepy.com.pl

Jesteś mieszkańcem Gminy Purda, ale nie jesteś tu zameldowany ? Czy chcesz, aby Twój podatek zasilił kasę innego samorządu i nie został wydany na zaspokojenie Twoich potrzeb ? Z pewnością nie ! Pamietaj zatem, by w części B zeznania podatkowego PIT-37 wpisać faktyczny adres zamieszkania (a nie zameldowania) – wtedy Twoje podatki popłyną do kasy gminy, w której mieszkasz! Czytaj dalej ...

We wtorek 28 lutego na sesji Rady Gminy Purda radni będą głosowali w sprawie uchwalenia podwyżki wynagrodzenia Wójta Gminy Purda Jerzego Laskowskiego.
Aktualne wynagrodzenie Wójta wynosi 8.660 zł. Do Rady Gminy Purda spłynęły dwa projekty, jeden z nich zakłada wzrost wynagrodzenia o 11%, tj. o 960 zł do kwoty 9.620 zł  ...

Z przyjemnością informujemy, że na terenie gminy Purda powstał Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Klebarku Wielkim (uroczyste otwarcie 27 lutego godz. 13:00) nowa forma organizacyjna Ochotniczych Hufców pracy. Dzięki wspólnym działaniom podjętym z Panem Wójtem Jerzym Laskowskim oraz osobistym zaangażowaniem Proboszcza parafii w Klebarku Wielkim ks. Prałata Henryka Błaszczyka ułatwimy młodzieży dostęp do profesjonalnych usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń. Czytaj dalej ...

Wojciech Tomaszewski 1 procent podatku Klebark Wielki

16 maja 2009 rok - ciepłe słoneczne popołudnie. Dla mojej rodziny ten dzień oznaczał jednak dramat. WYPADEK !!! Uraz czaszkowo-mózgowy, porażenie czterokończynowe, śpiączka. 18 miesięcy ciągłej walki o życie - tylko lub aż o życie. I udało się! Dzięki wierze, miłości, wytrwałości, ciężkiej pracy i Wam - LUDZIOM O WIELKIM SERCU ! Dziś Wojtek wygląda już inaczej niż w okresie śpiączki (...) Wygraliśmy walkę o życie ale nadal walczymy o zdrowie! Prosimy pomóżcie nam  ...

http://www.powiat-olsztynski.pl Powiat Olsztyński

Modernizacja i zimowe utrzymanie dróg to najważniejsze tematy samorządowej debaty z mieszkańcami gminy Purda, która odbyła się w czwartek (16 lutego) w Klebarku Wielkim. Powiat Olsztyński reprezentowali: starosta Mirosław Pampuch, dyrektor Powiatowej Służby Drogowej, Krystyna Plocek oraz radni powiatowi - Piotr Duda i Piotr Płoski ...

Rada Domu Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja”

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, nasi domownicy wybrali swoich reprezentantów do Rady Domu. Skład Rady zmienił się całkowicie i przewodniczącym został Pan Walter, jego zastępcą Pani Zosia, a członkami Rady Pani Rozalia i Pan Arek. Cała czwórka została wybrana większością głosów przez swoich kolegów. Rada pomaga terapeutom przygotowywać różnorodne imprezy i zabawy oraz prowadzi kronikę Domu.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja” Klebark Wielki

Czwartek (i to tłusty) 16 lutego był kolejnym dla nas i naszych podopiecznych radosnym dniem karnawałowego tygodnia. Dwoje terapeutów i szóstka wesołków z naszego Domu: Kasia, Tereska, Zosia, Marian, Walter i Krzysiek udało się na zaproszenie zaprzyjaźnionego DPS do Szyldaka. Wzięliśmy tam udział w balu z okazji tłustego czwartku i ostatków ...

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja” Klebark Wielki

Nasi podopieczni w miły i aktywny sposób spędzają karnawał. 15 lutego gościliśmy w ŚDS „Barka” gdzie oprócz tańców odbywały się również zawody sportowe. Podopieczni z jedenastu domów rywalizowali między sobie o „Złotą Barkę”. W ramach konkursu odbyły się zawody tenisa stołowego i turniej gry w warcaby. Do punktacji wliczano także zabawy, które odbywały się podczas tańców ...

Projekt boiska wielofunkcyjnego w Klebarku Wielkim, propozycja nr.1

Dnia 13 lutego, na prośbę Bożeny Gruszewskiej pracownika UG Purda spotkaliśmy się w sprawie zaopiniowania projektu boiska. Spotkaliśmy się w składzie: Dyrektor ZSP Lidia Szych, Radna Gminy Purda Renata Gan, Sołtys Klebarka Wielkiego Robert Artemniak oraz projektant Ryszard Gawroński. Czytaj dalej ...

Zjazd na bele czym Klewki WIGOR

Zapraszamy Państwa do udziału w zabawie na świeżym powietrzu pt. Gminne Zawody w zjeżdżaniu „na byle czym”, które odbędą się w dniu 25.02.2012 r. ( sobota ) na górce „Brzydowskiej” przy drodze Klewki – Klebark Wielki. Początek imprezy o godzinie 12:00. Dla zwycięzców przygotowano bardzo atrakcyjne nagrody. W trakcie zawodów oferujemy gorące napoje oraz kiełbaskę z ogniska. Osoby niepełnoletnie prosimy o przyjście z opiekunem. ZAPRASZAMY !

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja”

14 lutego, ta data każdemu z nas kojarzy się z Dniem Zakochanych. W związku z tym w naszym Domu zorganizowaliśmy bal walentynkowo - karnawałowy, w którym uczestniczyli wszyscy podopieczni. Warunkiem udziału w balu był czerwony element, który każdy miał na sobie. Nie tylko zakochani mieli okazję wyznać drugiej osobie coś miłego, ale również wszyscy Ci, którzy chcieli podziękować za Przyjaźń oraz pomoc płynące od innych. Czytaj dalej ...

Klebark Wielki zdj. Robert ArtemniakSpotkanie odbędzie się w czwartek 16 lutego o godz. 17:00 w Sali Kominkowej Środowiskowego Domu Samopomocy przy Sanktuarium Św. Krzyża w Klebarku Wielkim. Główne zagrożenia bezpieczeństwa na drodze wynikające z: oblodzenia nawierzchni, fatalnego stanu nawierzchni pasa drogowego oraz poboczy, przekroczeń prędkości i nośności, starego drzewostanu, zwielokrotnionego natężenia ruchu. Celem spotkania jest analiza stanu faktycznego i opracowanie działań eliminujących zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej Czytaj dalej...

Studiując lekturę budżetu naszej gminy należy zauważyć, że w 2011 roku na schroniska dla zwierząt zaplanowano 11.564 zł, na 2012 rok w projekcie budżetu w tzw. wersji listopadowej przedłożono radnym 81.000 zł, a przegłosowano już niebagatelną kwotę 92.564 zł. (...) Czy można założyć zatem, że aby znaleźć bezpieczny kąt dla np. siedmiu zwierząt nasza gmina musi przeznaczyć na ten cel aż 92 tyś zł ? Czy aby pomóc jednemu zwierzęciu musimy na ten cel przeznaczyć 13 tyś zł ? Czytaj dalej ...

Pan Marek Orłowski Radny gminy Purda członek Komisji Budżetowej działającej przy Radzie gminy Purda. Prezentuje mieszkańcom autorski plan pracy komisji, która analizować będzie m.in. plany finansowe jednostek organizacyjnych, realizację budżetu za 2012 rok, analiza projektu budżetu na 2013 rok przygotowanego przez Wójta, analiza wynagrodzeń pracowników UG, analiza kosztów utrzymania UG / Projekt pracy Komisji nie został jednak przyjęty do porządku obrad 30 stycznia przez Prezwodniczącą Rady Gminy Reginę Szpindor.  Czytaj całość ...

Klebark Wielki

Wójt Gminy Purda zawiadamia, że w dniu 3 lutego 2012 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Purda, polegającej na budowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego, na działce o nr. geodezyjnym 109, obręb Klebark Wielki ...

Bożena Grela

Odwiedziła nas dziś Pani, której pasją życiową jest malarstwo. Pani Bożena Grela opowiedziała nam o swoim hobby, pokazała swoje prace ,a także na naszych oczach tworzyła barwne obrazy. Nasz gość pokazał nam, że nawet mimo różnych trudności warto rozwijać swoje zainteresowania, bo to one często pomagają nam przetrwać ciężkie chwile ...

We wtorek 31 stycznia na XVI sesji Rady Gminy Purda został przyjęty budżet, choć ku ogromnemu zaskoczeniu Wójta i towarzyszących mu pracownikom gminy - głosowanie nie odbyło się jednogłośnie. Radni pokazali Wójtowi przysłowiową żółta kartkę nie przyjmując budżetu w pierwszym głosowaniu !!! Czytaj dalej …

OSP Purda Klebark Wielki Butryny Nowa Wieś

Na początku posiedzenia Komendant OSP Andrzej Florczak poinformował członków komisji, że na terenie Gminy Purda funkcjonują cztery jednostki, z czego trzy znajdują się w II kategorii w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym tj. Klebark Wielki, Purda, Butryny. Jednostka w Nowej Wsi jest jednostką pomocniczą znajdującą się w III kategorii.
(...) W latach 2006 - 2010 r. strażacy uczestniczyli w liczbie wyjazdów: Klebark Wielki 421, Purda 228, Butryny 152, Nowa Wieś 111 ...

Klebark Wielki

Wójt Gminy Purda zawiadamia że w dniu 13 stycznia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Purda, polegającej na budowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego, na działce o nr. geodezyjnym 109, obręb Klebark Wielki ...

Nieruchomości działka budowlana Klebark Wielki

Wójt Gminy Purda ogłasza IV publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda położonych w obrębie geodezyjnym Patryki i Klebark Wielki:

Ceny działek budowlanych niższe nawet o 20% !!!

Mapka, lokalizacja, warunki zabudowy ...

SDS Klebark Wielki

W jednym miejscu i w jednym czasie, nagromadzenie tylu królowych, królów, czarownic i innych postaci z bajek!! To było możliwe! To wydarzyło się u nas w czwartek 19 stycznia . Zabawa, konkursy, wybory króla i królowej balu, „szaleliśmy” na parkiecie razem z przyjaciółmi z ŚDS Dworek z Olsztyna. Muzykę wybierali nasi podopieczni, każdy mógł przynieść swoje ulubione utwory i przy nich się bawić ...

Akademicki Chór Bel Canto, zdj. Robert Artemniak

Dnia 21 stycznia po raz kolejny z koncertem noworocznym wystąpił olsztyński Akademicki chór Bel Canto pod dyrekcją Jana Połowianiuka. Koncert składał się z dwóch części : sacrum i profanum przeplatane tradycyjnie pełnymi swady komentarzami maestro Jana Połowianiuka. Jednogłośną decyzją członkowie chóru przyznali tytuł Honorowego Członka Chóru Bel Canto ks. Prałatowi Henrykowi Błaszczykowi a Pan Jan Połowianiuk wręczył potwierdzający ten fakt, dyplom z numerem 1. Na początek zabrzmiały cztery fragmenty "Mszy beatyfikacyjnej" Marco Frisiny, która zostały wykonana na placu św. Piotra w Rzymie przez chór Bel Canto z Narodową Orkiestrą Symfoniczną PR w Katowicach w czasie uroczystości beatyfikacyjnych bł. Jana Pawła II ...

Piotr Duda Gmina Purda Radny Powiatu OlsztyńskiegoW odniesieniu do pisma, które ukazało się na portalu KlebarWielki.pl dotyczące utrzymania dróg powiatowych (...) informuje, iż w/w temat był już kilkukrotnie przeze mnie poruszany czy to na sesji Rady Powiatu, na spotkaniach w komisji czy też w rozmowach kuluarowych ze Starostą Olsztyńskim jak i Dyrektorem Powiatowej Służby Drogowej. Odpowiedź prawie zawsze jest taka sama; omówimy wszystkie aspekty tej sprawy, dokonamy analizy, dołożymy większych starań by drogi powiatowe były przejezdne ale tylko i wyłącznie w zakresie V standardu utrzymania. Na moje propozycje by wreszcie podnieść standard odśnieżania dróg powiatowych (...) Pan Starosta niezmiennie odpowiada, iż niestety brakuje na to pieniędzy ...

ks. prałat Henryk Błaszczyk zdj. Robert Artemniak

W środę 18 stycznia o godz.18.00 wspólnota parafialna miała piękną sposobność uczestniczyć w Mszy św. odprawionej w Sanktuarium Krzyża św. w intencji księdza proboszcza Henryka Błaszczyka. Podwójna okazja - imieniny i urodziny naszego duszpasterza - zmobilizowała parafian z poszczególnych miejscowości do wspólnej modlitwy o Jego zdrowie i prośby o Boże błogosławieństwo dla solenizanta ...

Powiatowa Służba Drogowa oddział w Olsztynku tel. 89-519-19-00 odpowiedzialna jest za utrzymanie drogi z Olsztyna przez Klebark. Przy każdej próbie zgłoszenia zagrożenia służby tłumaczą że zobligowane są do utrzymania drogi zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. Czy Waszym zdaniem prawie pełnoletni standard jest odpowiedni ?  ...

Powiat Olsztyński - www.powiat-olsztynski.pl

Nas nie stać na utrzymanie Orlika. Stać nas na ogromne sumy wydawane na pomoc społeczną i walkę z patologiami. Społeczeństwu zamieszkałemu na tym terenie otwiera się jedynie szeroko perspektywy do wykluczenia poprzez słabe kształcenie, brak nowoczesnej infrastruktury sportowej, dróg, komunikacji, zatrudnienia itp. Nie skorzystaliśmy z programu budowy boisk w programie rządowym gdzie dokładano ogromne kwoty. W Gminie Purda nie powstanie już żaden Orlik ...

zdj. ww.TVN24.pl

W sezonie zimowym 2011/2012 realizowane będzie przez Łukasza Kozłowskiego z Ostrzeszewa. Zgodnie z wytycznymi Tomasza Baranowskiego pług rozpocznie odśnieżanie dróg gminnych w niedzielę 15 stycznia o godzinie 7 rano [standard: przywrócenie drożności 8 godzin po opadzie śniegu dla wsi, 12 godzin dla jej kolonii].
Problemy z drożnością dróg gminnych prosimy zgłaszać bezpośrednio do koordynatora ds. odśnieżania Tomasza Baranowskiego tel. 509-078-341 lub Sołtysa Roberta Artemniak tel.784-673-108 ...

Mieszkańcy dziękują Panu Dariuszowi Dziadura, który z własnej inicjatywy (tj. w czynie społecznym) od soboty rano odśnieża chodniki i trakty piesze. Pan Darek pracuje swoim quadem z przymocowanym do niego specjalnym pługiem !!!

ŚDS Klebark Wielki Przedszkole Klewki

Dzieci z przedszkola w Klewkach przygotowały piękne jasełka, na które zaprosiły naszych podopiecznych. Pojechaliśmy z wielką ochotą, bo kto nie lubi dzieci? Nie zawiedliśmy się, przedstawienie podobało się wszystkim. Były to jasełka nowatorskie, z elementami tradycji warmińskiej. Po występach na słodki poczęstunek zaprosiła nas pani Dyrektor. Ciasto było pyszne a gospodarze mili. Czego więcej można oczekiwać? Tylko rewizyt ...

Robert Artemniak Sołtys Klebarka Wielkiego Gazeta Olsztyńska

Jest jednym z najmłodszych sołtysów w powiecie (...). Widać go na wszystkich imprezach, aktywnie pomaga w ich przeprowadzaniu. Jest z rodzaju sołtysów "wojujących". Protestuje przeciwko planom likwidacji biblioteki publicznej w Klebarku (...), wykrywa miejscowe afery ...

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała również w Prejłowie! Co prawda graliśmy tylko 2 godziny , ale zagraliśmy „Z pompą” - dało nam się zebrać 2.003,76 zł.
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim którzy włączyli się do organizacji tej imprezy. Wszystkim tym którzy piekli, wyszywali, malowali, grali, śpiewali, tańczyli i wspólnie bawili się razem z nam ...

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja”

W tym roku po raz trzeci wzięliśmy udział w WOŚP. Nasi podopieczni wykonali okolicznościowe talerze i filiżanki przeznaczone na licytację w Klewkach, Purdzie i Prejłowie oraz przygotowali występ artystyczny, z którym wystąpili w Klewkach.
Na szczególne podziękowania zasługują terapeuci Michalina Sztukowska i Wojciech Śliwa ...

WOŚP Klewki WIGOR

Bawiąc się wspólnie na XX Finale WOŚP w Klewkach przeszliśmy sami siebie.Dzięki wam ,waszym wielkim sercom i waszej obecności osiągnęliśmy sukces. Udało nam się zebrać w Klewkach 5.467,95 zł. Jest to bardzo dużo jak na imprezę organizowaną po raz pierwszy,miejmy nadzieję, że za rok będzie jeszcze więcej. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz widzom ...

WOŚP Purda

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest już za nami. Choć orkiestra ma już 20 lat to Gmina Purda grała w niej po raz trzeci. Zebraliśmy ponad 22.000 zł co okazało się bardzo dużym sukcesem (przypuszczalnie zebraliśmy największą kwotę w Powiecie Olsztyńskim) i poprawiliśmy wynik z poprzedniego roku (17.023zł). Sprzedaże i licytacje jeszcze trwają i kwota może być wyższa. (...) głównym organizatorem XX Finału WOŚP w Gminie Purda był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ...

Klebark wielki OIK, zdj. Robert Artemniak

Święto Trzech Króli w Klebarku Wielkim już od kilku lat to dzień wspólnego śpiewania kolęd. Tak też i było w tym roku. Ponura, dżdżysta, bardziej listopadowa niż styczniowa aura nie przeszkodziła, by w piątkowe popołudnie sala kominkowa w Domu św. Mikołaja wypełniła się po brzegi, a w świat popłynęły dźwięki najpiękniejszych kolęd, przez które prowadzili nas panowie Grzegorz Łabacz i Paweł Wojno ...

Klebark Wielki Purda WOŚP

... publikując informacje i materiały na łamach KlebarkWielki.pl - jednak w tym roku materiałów jest zbyt wiele aby zamieścić wszystko w jednym artykule!!! :))
W związku z tym pozwoliliśmy sobie na stworzenie specjalnej grupy MENU z lewej strony poświęcone realizacji XX WOŚP w miejscowościach Gminy Purda.
Zamieszczając materiały i programy lokalne jesteśmy przepełnieni pozytywną energią organizatorów, wolontariuszy oraz ogromnej rzeszy ludzi dobrej woli ...

W nawiązaniu do ogłoszenia Komisji Statutowej przy Radzie Gminy Purda przedkładamy następujące propozycje zmian w Statucie Gminy Purda: ( proponowane zmiany przeczytasz w szczegółach artykułu )

Zmiany mają na celu szersze udostępnienie i publiczne informowanie mieszkańców (wyborców) o pracy Wójta i Rady Gminy, organów wybieranych w wyborach powszechnych ...

Wigilia Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja” Klebark Wielki

Było nas bardzo dużo, zebrali się wszyscy podopieczni naszego Domu, ich rodziny i przyjaciele , władze Gminy Purda, przedstawiciele GOPS-u w Purdzie, odwiedziła nas również Pani Renata Gan, Radna Gminy Purda oraz pracownicy ŚDS. Było jak w dużej rodzinie, takiej 65 osobowej. Łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa i błogosławieństwo księdza Zielińskiego, który jest zaprzyjaźniony z naszym Domem, śpiewanie kolęd i wieczerza wigilijna ...

Gmina Purda Klebark Wielki Eko sołectwo elektrośmieci zdj. Robert Artemniak

Organizatorzy konkursu składają podziękowania mieszkańcom sołectw, które wzięły udział w konkursie „Eko-Sołectwo”. Efekt konkursu w postaci zbiórki 67 ton elektrośmieci z 40 sołectw pokazał skalę problemu zanieczyszczenia środowiska w naszym regionie. Mając na uwadze 2.235 sołectw w naszym województwie organizatorzy konkursu informują, że zbiórki będą kontynuowane. W gminie Purda zebrano 3.940 kg z czego aż 1.034 kg w Klebarku Wielkim ...

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem. Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowonarodzoną miłość... do tego wystarczy tylko wiara i nadzieja, a miłość przyjdzie sama...

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 Roku mieszkańcom Klebarka Wielkiego oraz wszystkim Przyjaciołom naszego Domu życzą Domownicy i Kadra ŚDS „Dom Św. Mikołaja”

Pojemniki na szkło i plastik opróżniane są sukcesywnie co dwa tygodnie. Pełny pojemnik nie oznacza, że można wyrzucać wokół niego. Wyrzucanie plastików, szkła czy innych śmieci poza pojemniki do tego przeznaczone jest niczym innym jak tylko zanieczyszczaniem naszej wsi, gdyż plastiki zgromadzone wokół są rozwiewane po całej miejscowości ...

Klebark Wielki Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja”

Przezabawna komedia „List do M” to kolejny film, który obejrzeli nasi podopieczni w tym roku (...) Po obejrzeniu filmu poszliśmy na olsztyńską starówkę. na której odbywa się doroczny jarmark świąteczny. Zima jeszcze się spóźnia, ale ozdoby bożonarodzeniowe wprowadzają w nastrój świąteczny. (...) To już pewnie ostatnia w tym roku wycieczka do kina, ale z kulturą przez duże K jeszcze się nie żegnamy, czeka nas jeszcze świąteczny koncert w Filharmonii ...

W związku z pracami Komisji Statutowej powołanej w celu opracowania nowego Statutu Gminy Purda, zwracam się z prośbą o zgłaszanie propozycji zmian do końca bieżącego roku. Propozycję zmian do Statutu proszę przedstawiać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marek_40@wp.pl lub w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Purda ...

Ad2. Sołtys sprawozdał zebranym poniesione wydatki i przeprowadzone inwestycje na terenie sołectwa w bieżącym roku. Mieszkańcy w dyskusji wyrażali zadowolenie z dotychczasowych działań i przeprowadzonych inwestycji.

Ad3. Rada sołecka przedstawiła chronologiczny ciąg wydarzeń związanych z projektem odnowy wsi tj: plany finansowe jakie były poczynione w budżecie Gminy a także swoje propozycje jakie składała i dyskutowała z przedstawicielami U.G. Przedstawiono także oddalającą się już perspektywę budowy boiska (...) Zebrani wyrażali swoje zaniepokojenie i obawy, że odsuwany i pomniejszony projekt nie będzie zrealizowany.

Ad4. Na forum zebrania przedstawiono nowe możliwości pozyskiwania środków na realizację małych projektów (...) Za przystąpieniem do konkursów w Małych Projektach głosowali wszyscy zebrani ...

Poniedziałek, 12 grudnia 2011 r., od p.Król do p.Zalewskich.
Wtorek, 13 grudnia 2011 r. , od p.Wiśniewskich do p.Palmowskich
Środa, 14 grudnia 2011 r. , Kolonia – od p.Gajdulewicz, p.Lniarskich, p.Liechman oraz dawne gospodarstwo rolne.
Czwartek, 15 grudnia 2011 r. , Nowe Zapalowo– od p.Towarek do p.Bodnar
Piątek, 16 grudnia 2011 r. , Stare Zapałowo– p.Brodaccy, p.Zapała do p.Podsiadłowicz ...

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja” Klebark Wielki gm Purda

Tegoroczne spotkanie w Domu Św. Mikołaja odbyło się pod hasłem „Wyginam śmiało ciało”. Swoją obecnością i gotowością do wspólnej zabawy zaszczyciło nas dziewięć Domów z naszego województwa.(...) Nasze zaproszenie przyjęli również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie ...

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja” Klebark Wielki

W listopadzie otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego 7 tysięcy złotych na remont naszego Domu. Dołożyliśmy do tego naszą pracę (...), efekty można podziwiać w Domu Świętego Mikołaja. Najważniejszą pracą wykonaną przez fachowe siły było cyklinowanie i lakierowanie podłóg drewnianych oraz remont schodów. (...) malowanie ścian i sufitów oraz skręcanie nowych mebli, wykonaliśmy we własnym zakresie ...

Niedziela 4 grudnia
09.30 – 13.00 - Świętomikołajowy świąteczny kiermasz wyrobów własnych – Szpital Świętego Ducha
11.00 - uroczysta suma ku czci św. Mikołaja, patrona Klebarka Małego i Wielkiego, w intencji mieszkańców.

Wtorek 6 grudnia
09.00 – 12.00 – pielgrzymka dzieci z Archidiecezji Warmińskiej: spotkanie ze świętym biskupem Mikołajem, zwiedzanie Sanktuarium oraz wizyta w Domu św. Mikołaja.
18.00 – uroczysta Msza Święta dla dzieci przy ołtarzu Św. Mikołaja.

W dniu dzisiejszym tj. 30 listopada, dzięki uprzejmości skarbnik UG Purda Pani Teresy Gil otrzymałem projekt budżetu Gminu Purda na 2012 rok.

Z przykrością zawiadamiam, że w projekcie budżetu na 2012 rok nie ma budowy boiska wielofunkcyjnego w Klebarku Wielkim. Projekt budżetu zakłada odsunięcie budowy (tak wyczekiwanej w tej części gminy) na kolejne lata redukując wartość inwestycji o 350 tyś zł ...

Szczegóły przedstawimy na Zebraniu Wiejskim 1 grudnia na które raz jeszcze serdecznie zapraszamy.

W zebraniu wziął udział Wójt Gminy Purda Pan Jerzy Laskowski (...) omówił stan zaawansowania projektu budowy kanalizacji w Ostrzeszewie. Objaśnił, iż trwają badania dopływów jeziora Klebarskiego, które posłużą w przyszłości do nakreślenia planu naprawczego jeziora. Wójt poinformował, iż projekt regulacji poziomu jeziora Klebarskiego poprzez budowę zastawki jest zagrożony (...) zgodził się z działaniami Rady Sołeckiej, która dąży do opracowania kompleksowego planu melioracji Klebarka (...) Poruszono sprawę fatalnej jakości wody w Klebarku. Wójt zobowiązał się do zbadania sprawy i zajęcia się nią (...) Rada Sołecka przedstawiała propozycje przystąpienia do projektu i wybudowanie boiska (...) Wójt nie potrafił wyjaśnić czy są planowane środki w świetle projektu do budżetu na 2012 rok (...) Najlepiej jak przeczytasz cały protokół z Zebrania Wiejskiego ...

Zbliża się kolejny rok możliwości pozyskiwania środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tzw. „Małych Projektach”. Maksymalna kwota inwestycji dla jednego projektu wynosi 35 tyś zł (...)

W 2012 roku chcielibyśmy zrealizować kolejny projekt poprawiający funkcjonalność naszej miejscowości.

żródło Internetżródło Internet

Pojawiają się pomysły:
rewitalizacji plaży wiejskiej z budową mola,
budowy miejsca aktywności dzieci i młodzieży tzw. skateparku

ICE In Case of Emergency w nagłym wypadku

ICE to skrót informujący, do kogo mogą zadzwonić ratownicy w razie Twojego nagłego wypadku.
Ratownicy, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.
(...) służby ratownicze zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi ...

Klebark Wielki Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja”

Piękny i bliski każdemu Polakowi kraj i dużo zabytków związanych ze wspólną historią naszych narodów. To wszystko mogliśmy zobaczyć podczas wycieczki, na którą wybraliśmy się w dniach 15-17-XI. Już sama podróż była ciekawa. Kilka godzin w autobusie pozwoliło nam się poznać z innej strony. Zwiedzanie zaczęliśmy od Trok, gdzie podziwialiśmy zamek, zbudowany przez księcia Witolda ...

zdj. ww.TVN24.pl

Przetarg na świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012 zostanie ogłoszony do końca listopada 2011 r.
Kryteria wyboru ofert pozostaną takie same jak w poprzednim sezonie tzn. decydująca będzie cena za 1 godzinę pracy skorygowana o moc sprzętu i wyposażenia dodatkowego ...

(...) W sierpniu i wrześniu 2011 r. rada sołecka spotykała się dwukrotnie z Wójtem aby nakreślić obiekt sportowy opierając się o budżet 2011 r. i prognozę finansową na 2012 r. (...) Niestety obydwa spotkania nie przynosiły porozumienia. Projekty budowy jakiegokolwiek obiektu za kwotę 1.030.000 zł były kontestowane. (...) Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie dwóch wariantów, które przedstawiliśmy na posiedzeniu wspólnych komisji Rady Gminy 24 października.(...) Po przedstawieniu propozycji poinformowano nas, iż najprawdopodobniej nie mają szans realizacji i nie powinniśmy opierać się na Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda - jednym słowem aby nie przywiązywać do niej zbyt wielkiej wagi ...

Apel do mieszkańców!
Prosimy o wzbogacenie zasobów naszej biblioteki o nowe woluminy.
Jeżeli ktoś posiada w domu np:
przeczytane ksiązki, na których obecnie osiada tylko kurz...
Klebark Szkoła Podstawowa

Uczniowie klasy V i VI wzięli udział w II Błyskawicznym Turnieju Piłki Nożnej Orlików z okazji Dnia Niepodległości. Nasza drużyna pokonując przeciwników wynikami 7:0, 4:0, 7:0 zdobyła I miejsce i 3 puchary !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Puchar Orła Białego dla szkoły, puchar dla najlepszego zawodnika i trzeci puchar dla najlepszego strzelca ( ucz. kl. V - Jakuba Brych ).

Zródło: www.SzkolaKlebark.SuperSzkolna.pl - Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim

W związku ze zbliżającym się terminem uchwalania budżetu gminy na 2012 r. Przedstawiamy zebrane potrzeby mieszkańców Sołectwa Klebark Wielki jakie zostały złożone w Urzędzie Gminy Purda dnia 14 października 2011 roku.:

§ 1, Wydarzenia kulturalne: 6.200 zł;   § 2, Wydarzenia sportowe: 1.000 zł
§ 3, Utrzymanie porządku we wsi – 11.800 zł;
§ 4, Plany inwestycyjne na 2012 rok – 80.000zł ...

OIK Klebark Wielki Purda 11 listopada Grzegorz Łabacz zdj. Robert Artemniak

Tegoroczne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości miały bardzo uroczystą oprawę. To właśnie w Klebarku od kilku już lat odbywają się gminne obchody święta 11 Listopada. O godz. 14 nasi duszpasterze koncelebrowali uroczystą Mszę św. za Ojczyznę.
(...) montaż słowno - muzyczny zatytułowany: "Kiedy myślę Ojczyzna…", którego motywem przewodnim były teksty bł. Jana Pawła II ...

Klebark Wielki Gmina Purda

Prezentujemy Państwu kolejny dokument dot. projektu odnowy wsi Klebark Wielki. Tym razem są to załączniki do budżetu Gminy Purda na 2011 r.
Budżet wraz ze wszystkimi załącznikami oraz poprawkami został omówiony przez członków komisj budżetowej. Później także prezentowany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i w konsekwencji 28 września 2011 r. na Zebraniu Rady Gminy przegłosowany przez Radnych Gminy Purda ...

Gmina Purda Klebark Wielki

Wpłatę IV raty podatku od nieruchomości można będzie dokonać
w Szkole Podstawowej w Klebarku Wielkim w dniach:

14 listopada, poniedziałek, godz. 17:00 - 19:00

15 listopada, wtortek, godz. 17:00 - 19:00


"Człowiek pewny swojej ojczyzny nie będzie szalał na jej punkcie. Człowiek pewny swojej wiary nie będzie wszędzie węszył jej prześladowań. I odwrotnie. To niepewność własnych przekonań budzi agresję obronną u wszystkich stworzeń, które atakują, nie widząc innego ratunku" – pisze ks. Adam Boniecki w artykule wstępnym najnowszego numeru "Tygodnika Powszechnego" ...
Klebark Wielki

31 sierpnia 2011 r. na Zebraniu Wiejskim dot. zaplanowania zadań do budżetu Gminy Purda na 2012 rok mieszkańcy zgłosili potrzebę uzupełniania oświetlenia we wskazanych punktach Klebarka Wielkiego. Poprosiliśmy Pana Marka Kolca o zrobienie wstępnej wyceny ...

Mały motyl - szrotówek kasztanowcowiaczek - atakuje kasztanowce w całej Polsce!

Jak możemy pomóc naszym kasztanowcom jesienią?

Najprostszą i najtańszą metodą zwalczania szkodnika jest jesienne grabienie i utylizacja liści, w nich bowiem zimują poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka. Opadające liście należy usuwać sukcesywnie gdyż poczwarki mogą z nich wypadać do gleby by tam przeczekać do wiosny ...

Klebark Wielki Purda baza informacja turystyczna

Urząd Gminy przygotowuje "Przewodnik turystyczny po gminie Purda”, który ukaże się na wiosnę 2012 roku. Publikacja będzie zawierać informacje o walorach naturalnych naszej gminy, atrakcjach turystycznych, zabytkach, trasach rowerowych, szlakach kajakowych i bazie turystycznej. Zostaną też przedstawione wszystkie miejscowości gminy.

W związku z tym Urząd Gminy Purda prosi wszystkich, którzy prowadzą bazy turystyczne i świadczą usługi turystyczne o przesyłanie informacji zwrotnych na wypełnionych ankietach ...

Klebark Wielki Gmina Purda Waldemar Czarnota

Prezentujemy Państwu kolejny dokument informujący mieszkańców o projekcie odnowy wsi Klebark Wielki poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Klebarku Wielkim. Tym razem 8 marca 2011 r. wypowiada się Zastępca Wójta Gminy Purda Pan Waldemar Czarnota ...

Multikino ma pewne plusy. Jednym z nich jest możliwość wyboru różnych filmów wyświetlanych w tym samym czasie. Kilka dni temu my również skorzystaliśmy z tej opcji wybierając się na dwa filmy jednego dnia. W zależności od nastroju i możliwości percepcyjnych można było wybrać komedię animowaną „Mniam” lub głośny ostatnio film „1920. Bitwa Warszawska” ...

Purda Klebark Wielki Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Purda

Prezentujemy Państwu fragmenty z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda, która została przygotowana i przegłosowana przez obecną Radę Gminy

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda.
Rada Gminy w Purdzie Uchwałą Nr V - 26/11 z dnia 18 lutego 2011 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Purda na Lata 2011 - 2029 ...

Klebark Wielki SDS Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Świętego Mikołaja

Toruń miasto z 900 letnią tradycją i wieloma atrakcjami dla zwiedzających. Właśnie to miasto zwiedzaliśmy 27-X- 2011r. Dziewiętnastu podopiecznych naszego domu wraz opiekunami udało się, aby posmakować pierników w żywym muzeum tych przysmaków. Nasi podopieczni zapoznali się tam z recepturą produkcji pierników, a następnie mogli sami je wykonać. Pierniki to tylko mała cząstka Torunia, choć bardzo słodka ...

Nieruchomości działka budowlana Klebark Wielki

Wójt Gminy Purda ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda położonych w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki:

Ceny działek budowlanych niższe nawet o 21% !!!

Mapka, lokalizacja, warunki zabudowy ...

28 października uczniowie klas IV-VI udali się na grób ks. Pawła Chmielewskiego. Zapalili tam kilka zniczy i pomodlili się za niego.
Następnie przeszli na cmentarz by uprzątnąć zaniedbane groby.
Odwiedzili grób Marii Nowowiejskiej, siostry kompozytora Roty, Feliksa Nowowiejskiego.
Dzięki nim zapomniane nagrobki są teraz uporządkowane i bardziej widoczne.
 

Nielegalne zagradzanie dostępu do jezior i budowanie nad jeziorami na gruntach skarbu państwa to powszechna praktyka - o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli informuje Radio Olsztyn ...

Klebark Wielki Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Świętego Mikołaja

Obcowanie ze sztuką jest bardzo ważnym elementem naszej pracy terapeutycznej. Podopieczni z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej są często pozbawieni dostępu do kultury. Nasz wyjazd do Olsztyńskiego Teatru Lalek pozwolił w małym stopniu uzupełnić tą lukę (..) Sztuka była bowiem bardzo specyficzna i zaskoczyła naszych podopiecznych.
Czy pingwin to na pewno ptak, nie lata, pływa i „śmierdzi rybą”? Czy Bóg się może pomylić? ...

Klebark Wielki SDS Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Świętego Mikołaja

„Huczne pożegnanie lata” taki tytuł nosiła impreza na którą zostaliśmy zaproszeni przez ŚDS „Barka” w Olsztynie. (...) Gorący poczęstunek oraz wspólne śpiewy sprawiły, że na naszych twarzach pojawiły się uśmiechy. Do zabawy zachęcał wodzirej, który nie tylko pięknie śpiewał, ale i grał na gitarze oraz harmonijce. Następnie była dyskoteka, na której nasi podopieczni wytańczyli się za wszystkie czasy. Jedna z naszych Pań, Rozalia, została Królową Balu ...

Gmina Purda

WÓJT GMINY PURDA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO w Klebarku Wielkim.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Purdzie w terminie do dnia 4 listopada 2011 r. Na kopercie winien znajdować się napis: "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim" oraz imię i nazwisko kandydata z adresem do korespondencji ...

Gmina Purda

Gmina Purda poszukuje w Klebarku Wielkim lub okolicach lokalu mieszkalnego do wynajęcia na okres jednego roku.

Rafał Kruszyński; Tel 89 522-89-62 lub 89 512-22-23

Klebark Mały

Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w 2009 r. przekazała na rzecz Gminy Purda ziemię rolną w Klebarku Małym z przeznaczeniem na zespół rekreacyjny. W roku 2010 Rada Sołecka Klebarka Małego we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Klebarka Małego oraz mieszkańcami wsi przygotowała koncepcję zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji. Koncepcja przewidywała powstanie boisk oraz placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych ...

Jerzy Kulik - ŚWIEĆ PANIE NAD JEGO DUSZĄ

19 września 2011r. zmarł nasz podopieczny i kolega Jerzy Kulik. Jego śmierć była dla nas wszystkich wielkim szokiem, gdyż nastąpiła nagle. W ciągu dnia Jurek był jeszcze na zajęciach w naszym Domu, a po południu jego serce przestało bić ...

Byliśmy wszyscy na pogrzebie w Klewkach, ale chcieliśmy bardzo pomodlić się za Jego duszę również w Klebarku, gdzie spędził z nami wiele chwil. Mszę świętą, na którą zaprosiliśmy również mamę i rodzeństwo Jurka, 6 października odprawił nam ksiądz misjonarz ...

Wybory do Senatu - Frekwencja 47,28%, oddaliśmy 588 głosy ważne, 20 głosy nieważne

Nr Nazwisko i imiona Komitet Liczba głosów % głosów ważnych
1 Górecki Ryszard Józef PO 398 67,69%

Wybory do Sejmu - Frekwencja 47,28%, oddaliśmy 573 głosy ważne, 35 głosy nieważne

Nr Nazwisko i imiona Komitet Liczba głosów % głosów ważnych % głosów na listę
1 Bublewicz Beata Maria PO 90 15,71% 31,47%
2 Staroń Lidia Ewa PO 57 9,95% 19,93%
3 Cichoń Janusz Władysław PO 48 8,38% 16,78%

Jak rozkładały się nasze głosy sprawdzisz w szczegółach artykułu ...

Przyłączamy sie do apelu Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim - "POMÓŻMY TACIE KUBY"

Biorąc udział w zbiórce plastikowych nakrętek możemy pomóc w rehabilitacji chorego taty naszego kolegi. Trzeba zebrać 100.000 sztuk. Wszystkie osoby chętne do udziału w akcji, proszone są o dostarczanie nakrętek do naszej szkoły.

Szczegóły na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim ...
Klebark Wielki zdj. Robert Artemniak

W sobotę 24 września zakończyliśmy ostatni etap realizacji projektu budowy małej infrastruktury „Estetyka i Wypoczynek Klebark Wielki 2011” w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” dofinansowywanego przez Samorząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego.
Efekty naszych wspólnych prac możemy obejrzeć w galerii a najlepiej obejrzeć i wypróbować osobiście do czego zapraszamy. Mamy nadzieje, że jeszcze tej jesieni pogoda pozwoli na korzystanie z ławek ...


W dniu dzisiejszym w Klebarku Wielkim odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Ratownictwa Medycznego. Przed godziną 11 pod kapliczkę w centrum wsi przemaszerowały poczty sztandarowe służb mundurowych. Przybyli przedstawiciele władz państwowych wszystkich szczebli
Klebark Wielki Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Świętego Mikołaja

Dnia 29 września bawiliśmy się na zabawie integracyjnej ,,Taniec z jesienią", na którą zaprosił nas Dom Pomocy Społecznej ,,Michała Archanioła" w Szyldaku.

Mieliśmy okazje spotkać się tam ze ,,starymi" znajomymi i nawiązać nowe przyjaźnie podczas wspólnej zabawy . Braliśmy udział w ciekawych konkursach . Zdobywaliśmy nagrody. Gospodarze poczęstowali nas pysznym ciastem i owocami. Bal zakończył się wspólnym obiadem . Wszyscy wrócili zmęczeni, ale zadowoleni ...

Klebark Wielki Biblioteka

(...) W nawiązaniu do państwa protestu w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klebarku Wielkim informuję, że decyzja ta jest jednym z elementów szerszego planu związanego z racjonalizacja wydatków bieżących w naszej Gminie (...) Sprawowanie władzy, to nie jest bycie dobrym wujkiem, który rozdaje cukierki. Czasami trzeba być odpowiedzialnym ojcem, który poda gorzkie lekarstwo ...

Klebak Wielki Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja”

Dnia 29 września grupa 6 osób reprezentowała nasz Dom na konkursie „Nikiforiada” organizowanym przez ŚDS w Henrykowie. Tegorocznym tematem było hasło „Wznieś serce nad zło”. Startowaliśmy w dwóch kategoriach: teatr rozśpiewany oraz praca plastyczna przestrzenna, za którą otrzymaliśmy wyróżnienie. Pracę plastyczną przygotowali nasi dwaj panowie Rafał i Wojtek. Przedstawiała ona ręce ludzi różnych ras żyjących na świecie oraz symbol kuli ziemskiej, na której panuje tylko dobro (serce).

Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski

Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski serecznie dziękuje mieszkańcom sołectwa Klebark Wielki za przygotowanie tradycyjnych plonów dożynkowych na Gminne Święto Plonów, które odbyło się 18 września br. w Klebarku Wielkim.
Dziękuję za wkład w organizację uroczystości, za inwencję, poświęcony czas i za wspaniałe efekty Państwa wysilku.
Dzięki temu zaangażowaniu widzę potrzebę i głęboki sens organizowania wspólnych spotkań i imprez, które integrują społeczność naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski

OIK Klebark Wielki

Ośrodek Inicjatyw Kulturalnych zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia warsztatowe:

Zajęcia wokalne, Indywidualna nauka gry na gitarze, Śpiewające spotkania scholi, Zajęcia teatralne, i wiele innych zajęć rozwijających wrażliwość artystyczną ...

Kliknij i przeczytaj cały program zajęć ...
Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja” w Klebarku Wielkim poszukuje od dnia 1 października 2011r. dyspozycyjnej osoby do pracy na ¾ etatu na stanowisku sprzątaczka-asystent osoby niepełnosprawnej.


Godziny pracy od 10.00 do 16.00
Wynagrodzenie 1.350 zł brutto.
Preferowana osoba z Klebarka Wielkiego lub najbliższej okolicy.

Osoby zainteresowane proszone są o osobisty kontakt z kierownikiem Domu
w dniach 27 lub 28 września 2011r. w godzinach od 9.00 do 14.00

Urszula Pasławska

... Od dłuższego czasu przeglądam artykuły publikowane na różnych stronach internetowych związanych z gminami, miasteczkami i wsiami naszego regionu. Uważam bowiem, że to prawdziwa kopalnia wiedzy o tym co dzieje się na Warmii i Mazurach, a jako wicemarszałek województwa chcę – co oczywiste – mieć możliwie najpełniejszą wiedzę na ten temat. Przyznam, że duże wrażenie zrobiła na mnie strona internetowa Klebarka Wielkiego. Przejrzysty układ, mnóstwo informacji przydatnych mieszkańcom, dotyczących ich wsi, gminy, powiatu czy olsztyńskiej oferty kulturalnej, a do tego interesujące wywiady, publicystyka – pełny profesjonalizm.

Chciałabym zaproponować Państwu nawiązanie stałej współpracy, poprzez wymianę treści i informacji o wydarzeniach, problemach oraz podejmowanych akcjach i wzajemne umieszczanie ich na mojej i Państwa stronach internetowych.

25 września był dla nas ważnym dniem. Po raz pierwszy wystąpiliśmy publicznie w naszym najbliższym środowisku. Przełamaliśmy tremę, choć wcale nie było łatwo. Na prośbę organizatorów Festynu nasi praktykanci Pani Ala i Pan Kamil, przy wydatnym współudziale naszych terapeutek Michaliny Sztukowskiej i Eli Pawłowskiej, przełamali lęk przed wystąpieniami publicznymi naszych domowników przygotowując krótką inscenizację do piosenki Maryli Rodowicz „Ech mała”. Stres był duży, ale satysfakcja z występu jeszcze większa ...

Sołtys i Rada Sołecka wsi Klebark Mały oraz Ośrodek Inicjatyw Kulturalnych
zaprasza 25 września 2011 r. (niedziela) na:

RODZINNE SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW KLEBARKA MAŁEGO

15:00 Rozpoczęcie Festynu

Klebark Wiel;ki Środowiskowy Dom Samopomocy

Sobota i niedziela 17 i 18 września 2011r. były w Klebarku obchodzone bardzo uroczyście. W sobotę odpust parafialny a w niedzielę gminne Święto Plonów. Nasi domownicy brali udział w tej drugiej uroczystości. Tradycyjnie już wystawiliśmy stoisko z wyrobami pracowni plastycznej , krawieckiej i gospodarstwa domowego. Po raz pierwszy przygotowaliśmy pieczony przez nas chleb ze smalcem, ogórkiem i kwas chlebowy ...

  zdj. arch. Szkoły w Klebarku Wielkim, zródło: http://szkolaklebark.superszkolna.pl/
 • Poniedziałek od godziny 8:50 do 16:30
 • Wtorek od godziny 9:45 - 11:30 oraz 12:00 - 16:30
 • Środa od godziny 9:45 do 18:00
 • Czwartek od godziny 9:45 do 16:30
 • Piątek od godziny 9:45 do 11:20
DO RADY GMINY PURDA - Kliknij i przeczytaj PROTEST mieszkańców w sprawie likwidacji Biblioteki Publicznej w Klebarku Wielkim / protest podpisało 212 osób

Drugi raz w miesiącu wrześniu awarii uległa sieć wodociągowa w pobliżu Klewek. Rura zasilająca w wodę pitną miejscowości Klebark Wielki i Klebark Mały położona jest na bagiennym i niestabilnym terenie.

W czwartek 22 września od godz. 8:00 do 15:00 w obu Klebarkach nie będzie wody.

W tym czasie służby techniczne ZGK PURDA będą naprawiały uszkodzony odcinek.

PS. od jakiegoś czasu Wszyscy zauważyliśmy pogorszenie jakości wody w naszych kranach. Podwyższona zawartość żelaza, fosforu oraz ciała obce (np. piasek). Problem został zgłoszony Wójtowi Gminy Purda dnia 31 sierpnia na Zebraniu Wiejskim w Klebarku Wielkim oraz Kierownikowi ZGK Purda dnia 17 września.


Tegoroczny odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego połączony był z Gminnymi Dożynkami i dlatego dwudniowe obchody przybrały szczególnie dostojny charakter. W sobotę 17 września o godz. 18 odprawiono uroczystą Mszę Św. Koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Bpa Jacka Jezierskiego z udziałem przedstawicieli władz Zakonu Kawalerów Maltańskich. W godzinach przedpołudniowych odbyły się dwie konferencje poświęcone sztuce sakralnej.

Rada Sołecka Klebarka Wielkiego zaprasza Wszystkich państwa do wzięcia udziału w akcji na EKO-SOŁECTWO.

W dniach od 19 do 26 września. Na wyznaczonym placu przy Szkole Podstawowej, będzie można zostawić elektro-śmieci.

Wszystko na miejscu, legalnie i nieodpłatnie!

... stare telewizory, lodówki, pralki, komputery, monitory, telefony, kuchenki, czajniki, silniki, zabawki elektryczne, itp.

Klebark Wielki

W niedzielę, 18 września w Klebarku Wielkim odbędą się Gminne Dożynki. Rozpoczęcie o godzinie 17.00 nabożeństwem dziękczynnym za tegoroczne plony w Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim, podczas którego zostaną poświęcone symboliczne plony z sołectw naszej gminy. Po nabożeństwie tradycyjny korowód z darami dożynkowymi, prezentacja plonów i wieńców ...

 • 10:00 – Panel dyskusyjny na temat: „Motyw krzyża w sztuce sakralnej” – Sala Kominkowa Domu św. Mikołaja
 • 12:00 – Panel dyskusyjny na temat: „Współczesne odsłony charyzmatu Szpitalnego Zakonu Kawalerów Maltańskich” – w siedzibie Kapelanatu
 • 14:00 – Otwarcie wystawy malarstwa sakralnego – Sala Kominkowa Domu św. Mikołaja
 • 15:00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, adoracja Relikwii Krzyża Świętego i Droga Krzyżowa
 • 18:00 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. ks. bp. dr. Jacka Jezierskiego
Środowiskowy Dom Samopomocy Klebark Wielki

Główne uroczystości 134 rocznicy objawień w Gietrzwałdzie skłoniły naszą społeczność ŚDS do odwiedzenia tego szczególnego miejsca gdzie doszło do objawień Matki Boskiej w 1877 roku. To jedyne w Polsce objawienia zatwierdzone przez Kościół urzędowym dekretem. Na całym świecie jest tylko 11 takich miejsc.
Uroczystości przewodniczył Józef Michalik, metropolita przemyski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ...

W sobotę 10 września nasza wieś została upiększona o kolejne dwie ławki, miejsca wypoczynku i spotkań. Jeszcze nie okrzepł beton a spełniały one już swoje funkcje.

Tu należy podziękować za wysiłek i poświęcony czas wszystkim osobom, które uczestniczyły czynnie w sobotnim budowaniu, pań i panom: Grażynie Załęskiej, Irenie Gleba, Jadwidze Parda, Wiesławowi Możejce, Władysławowi Zarzyckiemu, Robertowi Artemniak, Henrykowi Szenk, Radosławowi Gan, Łukaszowi Wiech, Bogdanowi Gan, Bernardowi Chłoście, Romanowi Wiech.

Klebark Wielki Klebark WielkiKlebark Wielki

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni napływającymi (...) wiadomościami o planowanej likwidacji naszej lokalnej biblioteki publicznej. Naszym listem chcielibyśmy dać wyraz nie tylko zaniepokojenia, ale także wyrazić swój stanowczy sprzeciw. Sprzeciw przeciwko likwidacji biblioteki, która istnieje w naszej wsi od ponad 60 lat, biblioteki będącej naszym ośrodkiem kultury, z wielopokoleniową rzeszą czytelników ...

Klebark Wielki Środowiskowy Dom SamopomocyLaur Jesieni, to już druga impreza pod tym tytułem, w której bierzemy udział. Zorganizowali ją nasi przyjaciele ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie. Nazwa zawodów nawiązuje do jesieni, ale nam dopisywała pogoda iście letnia, dwa dni sportowych zmagań, zabawy i rejs statkiem po mazurskich jeziorach przebiegały bez zakłóceń. Wiek w sporcie i zabawie nie stanowił bariery, pokazali nam to uczestnicy tego spotkania, w którym wzięło udział 18 domów ...

Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Klebark Wielki zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej 31 sierpnia 2011 roku godz. 18:30

Zebranie Wiejskie zostaje zwołane w celu uchwalenia planu działania i rozwoju sołectwa Klebark Wielki na rok 2012. Gościem Zebrania Wiejskiego będzie Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski.

Genderał Franciszek Gągor Sanktuarium Klebark Wielki

W klebarskim Sanktuarium Krzyża św., na filarze z amboną, została umieszczona tablica epitafijna dla uczczenia pamięci polskiego patrioty gen. Franciszka Gągora.
Gen. Gągor, najwyższy rangą polski dowódca wojskowy - szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku.

Epitafium ufundowała najbliższa rodzina generała ...

Radny Powiatu Olsztyńskiego Piotr Płoski Gmina Purda Klebark Wielki

Dysponuję znaczną liczbą materiałów do edukacji plastycznej dla dzieci. Chciałbym, aby materiały te, w postaci zestawów podarunkowych, trafiły do najmłodszych mieszkańców sołectwa Klebark Wielki. Praca z materiałami plastycznymi rozwija wyobraźnię, łączy zabawę z edukacją, dzięki czemu najmłodsi również podczas wakacji efektywnie spędzą czas. Zachęcam do skorzystania z propozycji ...

Środowiskowy Dom Samopomocy Klebark Wielki

Na starówce „odwiedziliśmy” Kopernika, byliśmy na dziedzińcu Zamku, spacerowaliśmy brzegiem Łyny i podziwialiśmy piękno starych kamienic. W ciągu całej wyprawy pogoda nam dopisała, dlatego by się trochę ochłodzić wybraliśmy się na lody do Mc Donalda.

Wyprawa była bardzo udana. Nie tylko aktywnie spędziliśmy dzień, ale także mieliśmy okazję sprawdzić się, czy potrafimy samodzielnie poruszać się po mieście ...

Środowiskowy Dom Samopomocy Klebark Wielki

Rajd to nie tylko wysiłek fizyczny, ale przed wszystkim konkurs wiedzy o przyrodzie, w którym wzięło udział pięć drużyn reprezentujących ŚDS z całego województwa. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą z zakresu ekologii. Naszej drużynie w której byli Kasia, Arek i Andrzej tak się spodobał konkurs, że poprosili organizatorów o dodatkowe pytania, na które bez problemu odpowiedzieli ...

Dzień 15 sierpnia – bardzo ważny dla Polaków, uczczono w tym roku w naszej Gminie interesującym wydarzeniem kulturalnym , które niewątpliwie zasługuje na kilka słów komentarza.
Otóż w Pajtuńskim Młynie zrealizowano projekt przygotowany m.in. przez Stowarzyszenie „Integracja poprzez sztukę” pod hasłem „Krajobraz odziedziczony” ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie uprzejmie informuje, że do dnia 22 sierpnia 2011 r. w Oddziale Warmińsko-Mazurskim PFRON w Olsztynie (ul. Mickiewicza 21/23, Olsztyn) osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w ramach programu „Pegaz 2010” ...

W dniu 19.07.2011. wybraliśmy się na wycieczkę do olsztyńskiego Muzeum Przyrody. Byliśmy zachwyceni już samym budynkiem, gdyż muzeum to znajduje się w przepięknym pałacyku z końca XIX wieku. Oglądaliśmy wystawę pt. „Zwierzęta Warmii i Mazur”. Przyćmione światło oraz wystawa dzikich zwierząt niejednego z nas przyprawiła o ciarki ...

„Łączymy ludzi, nikt się nie nudzi” tak brzmiało hasło festynu na który zostaliśmy zaproszeni przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” w Olsztynie. Piękna pogoda oraz ogrom przygotowanych atrakcji sprawiły, że wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy.

Tematem przewodnim imprezy było karaoke, w którym każdy mógł wziąć udział. Nasi podopieczni przygotowali aż trzy piosenki ...

Kundel TABI

Psiak jest z nami od 3 lat. Został przygarnięty ze schroniska jako mały szczeniaczek. Wychowywał się razem z małymi dziećmi. Tabi jest bardzo ruchliwym zwierzakiem.

Teraz większość czasu spędza sam w mieszkaniu w bloku. Niestety w mieście - w miejscu, w którym od niedawna mieszkamy, pies nie może nawet swobodnie pobiegać bez smyczy. Liczymy, że trafi w dobre ręce, a na pewno odwdzięczy się wiernością ...

Wycieczka na pola Grunwaldu - Środowiskowy Dom Samopomocy Klebark Wielki

13 lipca podopieczni ŚDS „Dom św. Mikołaja” w Klebarku Wielkim odwiedzili pola Grunwaldzkie aby zobaczyć przygotowania do wielkiej bitwy. Chociaż przyjechaliśmy kilka dni przed bitwą, pola grunwaldzkie powoli zapełniały się średniowiecznymi damami i rycerzami. Wojska porozbijały już swoje obozy i mogliśmy obejrzeć treningi rycerzy przed walką ...

 • dz. nr 84/36 o pow. 0,0903 ha, cena wywoławcza 71.427 zł
 • dz. nr 84/37 o pow. 0,0919 ha, cena wywoławcza 72.693 zł

Przetarg odbędzie się w czwartek 21 lipca o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Purdzie w pokoju nr 11a ...

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (...), zawiadamiam że: wydana została decyzja (...) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Stabilizacji jezior Silickiego i Klebarskiego poprzez odbudowę piętrzenia na Strudze Klebarskiej w miejscowości Silice ...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie informuje, że w dniach: 21 lipca od godz. 08:30 do 15:00 i 22 lipca od godz. 09:00 do 12:00 będzie wydawana żywność dla osób, które korzystają z pomocy w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego oraz dożywiania. Żywność będzie wydawana w sali obok remizy w Purdzie.

Po ostatnich deszczach na dziś zamówiliśmy słoneczną pogodę i popłynęliśmy kajakami piękną rzeką Kośna. Po drodze minęliśmy kilka przeszkód, podziwialiśmy warmińską przyrodę a czasem nawet przenosiliśmy kajaki lądem. Niektórym zdarzało się płynąć w trzciny lub pod prąd ...

W tym roku w dniach od 06-06-2011r. do 10-06-2011r., z wyjazdu skorzystało 20 podopiecznych naszego domu wraz z opiekunami. Aura nam sprzyjała, mogliśmy się opalać, pływać w Bałtyku. Dla kilku osób był to pierwszy kontakt z morzem, było widać wzruszenie i radość na twarzach.

W ramach uroczystości Świętojańskich organizowanych i obchodzonych od kilku lat w Klebarku Wielkim (24-26.06.11r.) zorganizowano na jeziorze klebarskim kolejne V Regaty Łodzi Wiosłowych o Laur św. Jana Chrzciciela. Głównym organizatorem Regat było Stowarzyszenie Sportowe Gminy Purda przy pomocy innych jednostek organizacyjnych z Klebarka i gminy. Do udziału w tegorocznych zawodach zgłosiło się 7 osad, jednakże z różnych przyczyn ( głównie pogodowych) ostatecznie wystawiono trzy osady. Dystans z opłynięciem wyspy ze startem i metą na brzegu ...

W ramach Ogólnopolskiej Akcji CZAS NA ZDROWIE zapraszamy na bezpłatną prelekcję edukacyjną dotyczącą profilaktyki i leczenia schorzeń reumatycznych i kręgosłupa.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 12 lipca o godzinie 19:00 w Sali na Parafii gdzie będzie można dowiedzieć się jak sobie pomóc w chorobach reumatycznych stawów, zwyrodnieniach kręgosłupa.

Każdemu uczestnikowi spotkania prowadzący gwarantują bezpłatny zabieg ...

Uroczystości Świętojańskie Klebark Wielki

Zgodnie z klebarskim obyczajem, po Mszy wszyscy udali się w procesji nad brzeg jeziora, niosąc umajoną kwieciem figurę św. Jana (...) drogę oświetlały pochodnie, ogniska, lampki, mrok nieba znikał w świetle fajerwerków ...

Kamila Danielczuk, Szkoła Podstawowa w Klebarku Wielkim

Pan Piotr Płoski nagrodził także prace Kamili dodatkowym rowerem górskim.

Kamila - serdecznie gratulujemy !!!

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim

Kilka dni po Klebarskim Festynie Rodzinnym zorganizowaliśmy sportową imprezę integracyjną pod hasłem "Sport i zabawa"- 2 czerwca przyjechali do nas zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych z nami DPS "Michała Archanioła" w Szyldaku i ŚDS "Dworek" w Olsztynie.

Dziękujemy pięknie organizatorom V Festynu Rodzinnego 2011 w Klebarku Wielkim za stworzenie możliwości zakupu sprzętu niezwykle potrzebnego do prowadzenia zajęć w Ośrodku Inicjatyw Kulturalnych i Społecznych przy Sanktuarium Świętego Krzyża w Klebarku Wielkim ...

Klebark Wielki Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla

Dnia 8 czerwca Zebranie Wiejskie mieszkańców Klebarka Wielkiego zaproponowało i w drodze głosowania wybrało lokalizacje małej infrastruktury ...

§ 1; Kosa spalinowa wraz z materiałami eksploatacyjnymi i pomocniczymi będzie użyczana mieszkańcom oraz organizacjom działającym na terenie Klebarka Wielkiego tylko i wyłącznie do wykaszania trawy na terenach publicznych.

§ 2; Kosa spalinowa wraz z materiałami eksploatacyjnymi i pomocniczymi będzie na stałe przechowywana w Szkole Podstawowej pod zarządem konserwatora szkoły. ...

Bardzo dziękujemy za czułą opiekę i zwrot naszego pupila życzliwej rodzinie z Biedówka.
Już po godzinie od zamieszczenia artykułu Moli odnalazła się i jest razem z nami.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy!
Martynka i rodzina Chłosta

Festyn Rodzinny Klebark Wielki, zdj. Robert Artemniak

Tegoroczny klebarski Festyn Rodzinny sciągnął na boisko szkolne rzesze gości, przybyło wiele osób spoza naszej miejscowości ...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim

Niedaleko Olsztyna, w Kudypach znaleźliśmy piękny zakątek naszego regionu - ARBORETUM. Wiosenny kwitnący las był wdzięcznym tematem do fotografowania. Podzieliliśmy się na trzy grupy ...

Spieszymy donieść, iż nasza wieś otrzyma dofinansowanie na budowę małej infrastruktury. Nasz projekt znalazł się wysoko na liście rankingowej w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.
Już dziś zapraszamy 8 czerwca na zebranie poświęcone tematyce realizacji projektu. To od Państwa będzie zależało gdzie staną piękne nowe ławki, kosze na śmieci i gdzie zasadzimy krzewy i drzewa ...

Na podstawie par. 11 ust. 1 pkt. 1 Statutu Sołectwa Klebark Wielki stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr VI — 46/03 Rady Gminy Purda z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Purda, zwołuję Zebranie Wiejskie. Zebranie odbędzie się w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w dniu
8 czerwca 2011 r. o godz. 18:30 ...

Nieruchomości w klebarku Wielkim, Klebark Wielki

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Mapka, lokalizacja, warunki zabudowy ...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim

Dzięki uprzejmości Związku Polskich Kawalerów Maltańskich nasza podopieczna, pani Zofia Kowalska, miała możliwość brać udział w pielgrzymce osób niepełnosprawnych do Lourdes w dnaich 29 kwietnia - 3 maja 2011r ...

Nieruchomości w klebarku Wielkim, Klebark Wielki

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Mapka, lokalizacja, warunki zabudowy ...

TVP Olsztyn

... są nieszczęścia różne, tylko co dwa razy, co kiedyś ... ale jest to materiał, czasami wytrzymuje gdzieś tam ... no błąd kogoś czy tam no ... fabryczny jakiś materiału, rury czy cuś ...      Przeczytaj więcej ...

OIK Klebark Wielki

W festiwalu wyróżnie za wykonanie piosenki „Idzie żołnierz borem, lasem” otrzymała Natalia Sęder z Ośrodka Inicjatyw Kulturalnych i Społecznych działajacego przy Sanktuarium Świętego Krzyża w Klebarku Wiekim ...

Czesław Ciućkowski Salon Rowerowy, rowery, akcesoria rowerowe Olsztyn

Markowe regulowane kaski dziecięce przeznaczone do jazdy na rowerze dla naszych najmłodszych w znaczący sposób zwiększające ich bezpieczeństwo. Podręczne trójkątne sakwy rowerowe oraz bidony ...

W Body Perfect znajdziesz wszystko dla duszy i ciała. Siłownia, fitness, spa, fryzjer i wiele innych. Odwiedź nas w naszym klubie w Olsztynie

Dwa vouchery o wartości 100 zł każdy oraz piętnaście podwójnych wejściówek do wykorzystania w klubie Body Perfect, świat fitness, wellness and spa ...

Klebark Wielki Festyn Rodzinny sponsor nagrody Piotr Płoski, zdj. Robert Artemniak

Rower górski zostanie rozlosowany wsród uczestników Turnieju Rodzinnego
...

Jako radny powiatu olsztyńskiego pragnę zapewnić mieszkańcom gminy Purda lepszą możliwość dostępu do informacji dotyczących działań rady powiatu. Z myślą o realizacji tego celu stworzyłem stronę internetową, na której tę potrzebę naszej społeczności staram się w pełni zaspokoić ...
zdj. Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

Za pośrednictwem strony internetowej chciałbym serdecznie podziękować szlachetnemu darczyńcy, który skontaktował się ze mną i zadeklarował ufundowanie obiadów dla dwójki dzieci ze szkoły klebarskiej. Pani Dyrektor Lidia Szych bardzo się ucieszyła, wyznaczyła dwoje dzieci i wspólnie ustaliliśmy zasady ...

W bieżącym tygodniu do Olsztyna przybył Wielki Mistrz Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie zwanego Zakonem Krzyżackim ks. bp. Bruno Platter. Przyjechał tu z cyklem wykładów dla studentów i wykładowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
W Klebarku Wielkim zorganizowano szereg imprez, biesiad, festynów, zbiórek , czynów społecznych oraz innych spotkań. Niektóre z nich na stałe wpisały się do kalendarza imprez naszej miejscowości. Dzięki współpracy z organizacjami ,stowarzyszeniami , firmami działającymi na terenie naszej wsi, parafii i gminy mogły być zorganizowane z dużym rozmachem.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim

Nikt z nas się nie spodziewał, że pszczoły mogą być tak ciekawe, a pszczelarstwo może stać się pasją. Właśnie tą pasją próbowała nas „zarazić” pani Helena Puzyrewska ...

Janusz Baumann zdj. Zbigniew Woźniak Gazeta Olsztyńska

TVP OLSZTYN - polecamy od 16 minuty [kliknij aby zobaczyć mat.]

W tym miejscu życzymy wszystkim STRAŻAKOM wytrwania w zawodzie oraz satysfakcji z pracy w niesieniu pomocy innym.

Segregacja odpadów w Klebarku Wielkim

Począwszy od marca tego roku, już trzeci raz zgłaszamy do UG Purda problem z odbiorem segregowanych odpadów w Klebarku Wielkim. Wystawione pojemniki na odpady segregowane są coraz częściej odwiedzane ...

Dziura w jezdni

W konsekwencji naszych monitów służby utrzymania dróg powiatowych zapewniły, że poczawszy od dnia 28 kwietnia rozpocznie się proces uzupełniania ubytkow w jezdni na drodze powiatowej ...

Śniadanie Wielkanocne - Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim

Ostatniego dnia przed świętami, w Wielki Piatek, przygotowaliśmy uroczyste śniadanie wielkanocne. Każdy, kto tylko miał ochotę został przywieziony do Klebarka. Zebrała się nas całkiem spora grupa ...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim

Tradycyjnie w Niedzielę Palmową odbył się kiermasz naszych wyrobów wykonanych w pracowni plastycznej i krawieckiej. Największą popularnością cieszyły się oczywiście ozdoby świąteczne i kolorowe palmy. Dziękujemy mieszkańcom Klebarka Wielkiego ...

Sama nazwa boisko wielofunkcyjne jest szerokim pojęciem i obejmuje boiska o całkowicie sztucznej nawierzchni jak i w konfiguracji ze sztuczną oraz naturalną trawą. Nie pozostaje też bez znaczenia w jakim programie wybuduje się taki obiekt ...

Jak już informowaliśmy, w ostatnim czasie klebarska jednostka OSP "Pomoc Maltańska" wzbogaciła się o nowy wóz bojowy.

Każdego roku
rozkwitają połacie wspomnień.
Szpalerem krzyży trwają!
Płaczą krwawymi łzami!

Ty brzozo zawsze byłaś
drzewem tułacza.
Brzozo płaczko,
nieszczęściem złamana.

Klebark Wielki

(...) Pragnę Państwa poinformować, że zakup wozu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla OSP „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i ...

Po naszej interwencji w UG Purda oraz Powiatowej Służbie Drogowej pobite lustro zostało wymienione.

Uwielbienie Krzyża Św. sięga czasów IV wieku. Cesarzowi Rzymskiemu Konstantynowi Wielkiemu przed decydującą bitwą pod Mostem Mulwijskim w dniu 28.10.312 r. ukazał się pod słońcem świetlisty krzyż z napisem: „In hoc signo vinces“, czyli: „Pod tym znakiem zwyciężysz”.

Rok później wydał on tzw. edykt Mediolański, który religię chrześcijańską stawia na równi z innymi religiami pogańskimi, tzn., że skończyło się prześladowanie chrześcijan. Jego matka Flavia Julia Helena, późniejsza św. Helena, urodzona około roku 255, przyjęła chrzest dopiero około roku 315. Była wielką wielbicielką Krzyża Św. Obdarzona przez syna cesarza wszelkimi listami zalecającymi, udzielenia jej pomocy, udała się w uciążliwą podróż do Jerozolimy. Wchodząc na Golgotę, gdzie na Krzyżu umarł Jezus Chrystus, oburzona była tym, że na świętym miejscu odkupienia, stoi przez cesarza Hadriana ustawiony pogański posąg Jowisza. Nakazała to święte miejsce oczyścić i zbudować bazylikę. Helena na Golgocie odnalazła prawdziwy Krzyż, na którym umarł Jezus Chrystus. Odkrycie tego krzyża, i to, że jest on prawdziwym, potwierdzają w swoich listach św. Ambroży w roku 397, św. Jan Chryzostom 407, Rufin 410 i św. Paulin z Noli 431.

... zostało wszczęte postępowanie ( ... ) polegającego na: "budowie lokalnej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Klebark Wielki i Silice składającej się z modułów: mechanicznego, fizykochemicznego oraz biologicznego dla ponad 1500 osób na działce nr 399/3 obręb geodezyjny Klebark Wielki gmina Purda"

W drugim terminie w zebraniu wzięło udział 30 uprawnionych mieszkańców sołectwa oraz radni Rady Gminy w składzie Wilga Jolanta, Studniak Alfred, Pykało Jerzy. Zebranie otworzył Sołtys Klebarka Wielkiego Robert Artemniak. Zgodnie ze statutem stwierdzono ważność zebrania w II terminie. Na protokólanta zebrania wybrano Anetę Piątkowską ...

W drugim terminie w zebraniu wzięło udział 35 uprawnionych mieszkańców sołectwa oraz z-ca Wójta Waldemar Czarnota. Zebranie otworzył Sołtys Klebarka Wielkiego Robert Artemniak. Zgodnie ze statutem stwierdzono ważność zebrania w II terminie. Sołtys przywitał mieszkańców i podziękował w imieniu swoim oraz rady sołeckiej za mandat społeczny jaki rada otrzymała w wyborach. ...

Dzień po pożegnaniu zimy wybraliśmy się na wodne szaleństwo do Aquaparku w Pluskach. Zdecydowana większość była na tego typu obiekcie po raz pierwszy.

W ramach projektu "Media w szkole" o czym już pisaliśmy uczniowie najstarszych klas naszej szkoły wydali pierwszy numer gazetki szkolnej. Wydawnictwo nosi tytuł "Byle do dzwonka". Jak donoszą uczniowie w opracowaniiu jest już następny numer.
Poniżej prezentujemy elektroniczną wersję Gazetki:

22 marca uczniowie klas IV, V i VI pod kierunkiem Małgorzaty Kwaśniak w ramach projektu: "Woda na wagę złota" zorganizowały happening.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim Dom Św. MikołajaPodopieczni Naszego Domu wraz z opiekunami pożegnali zimę. Otóż przygotowaliśmy Marzannę z materiałów ekologicznych, takich jak papier ze starych gazet, bibuła. Następnie pomaszerowaliśmy nad Jezioro Klebarskie gdzie w uroczysty sposób ...

Nieruchomości Klebark Wielki, działka na jeziorem klebarskimNieruchomość niezabudowana położona w obrębie Klebark Wielki, na terenie gminy Purda, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr 329/1 i powierzchni 0,0832 ha ...

Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 70.600,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim

9 marca 2011r. do Domu Świętego Mikołaja na nasze zaproszenie przybyła radna Gminy Purda Pani Renata Gan. Celem spotkania było zapoznanie naszych domowników z radną pochodzącą z Klebarka Wielkiego oraz pracą radnego wogóle.Na spotkanie to zaprosiliśmy również rodziny naszych podopiecznych

W naszej szkole uczniowie klas: IV, V i VI pod kierunkiem Doroty Wojtkowskiej realizują projekt pod nazwą: "Media w szkole". Projekt polega m.in. na redagowaniu gazetki szkolnej, spotkaniami z przedstawicielami mediów. Plonem takiego spoktkania stał się obszerny artykuł. Obok skan tego artykułu. Zapraszam do lektury.
Bernard Chłosta
Ośrodek Inicjatyw Kulturalno Społecznych przy Sanktuarium Krzyża Św. w Klebarku Wielkim Marta Wysocka Grzegorz Łabacz

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim zaprasza osoby bezrobotne w tym również osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Purda do udziału w projekcie „Motywacja kluczem do zatrudnienia” marzec 2011 – styczeń 2012

Dzień Kobiet - Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku WielkimNasi panowie zorganizowali nam dziś uroczysty Dzień Kobiet. Z Panem Jarkiem przygotowali zabawne przedstawienie a nawet ułożyli piosenkę o kobietach, wręczyli kwiatki koleżankom, złożyli życzenia i częstowali słodyczami, które przywiózł Danie. Panie odwdzięczyły się chłopakom własnoręcznie upieczonymi pączkami ...

Gmina PurdaWójt Gminy Purda zawiadamia, że dniu 3 marca 2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Purda, polegającej na budowie boiska sportowego: niwelacji terenu i ustawieniu bramek oraz placu zabaw dla dzieci, na częsci dzialek o nr geodezyjnym 305/1, obreb Klebark Wielkli ...
 

FUNDUSZ SOŁECKI 16.069,71 zł
Zakup kontenera do przechowywania sprzętu gospodarczego. 3.000,00 zł
Oświetlenie wsi. 10.000,00 zł
Koszty organizacji imprez kulturalnych, utrzymanie porządku, działalność sołectwa, estetyka wsi. 3.069,71 zł

Zapoznaj się ze szczegółami dot. Funduszu Sołeckiego

1. Ubiegły rok był pierwszym z funduszami sołeckimi w naszej gminie. Proszę powiedzieć jak poszczególne sołectwa poradziły sobie z wykorzystaniem tych funduszy ?
2. Rozpoczął się nowy rok budżetowy w gminie. Jaki będzie ten rok w odniesieniu do budżetu dla naszych wsi i całej gminy? Co uda się zrealizować z zaplanowanych inwestycji, a które mogą być zagrożone ?

Przeczytaj obszerne odpowiedzi Wójta Gminy Purda ...

FUNDUSZ SOŁECKI 17.993,53 zł
Utrzymanie porządku: 2.994,68 zł
Organizacja imprez 1.999,99 zł
Zagospodarowanie plaży: 4.999,56 zł
Oświetlenie Klebarka: 7.999,30 zł

Zapoznaj się ze szczegółami zaktualizowanego zestawienia wydatków oraz załącznikami dot. Funduszu Sołeckiego na 2010 rok ...

1% jeden procent podatku Klebark Wielki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim

Jeżeli nie zdecydowaliście Państwo komu przekazać 1% swojego podatku, to może dacie go szkole swojego dziecka.

Jako szkoła nie możemy korzystać z odpisu podatkowego, gdyż nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Dlatego też postanowiliśmy skorzystać z propozycji Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom Przyjazna Szkoła. Organizacja ta ma swoją siedzibę w Mysłowicach. To na jej konto wpływają odpisy, które następnie są przekazywane szkołom ...

Walentynki - Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim

W dniu Świętego Walentego, który jest patronem zakochanych, podopieczni naszego Domu wraz z opiekunami wybrali się na karnawałowy bal do Domu Pomocy Społecznej „ Michała Archanioła” w Szyldaku. Wszyscy bawili się wspaniale. W przerwie balu wiele rozrywki dostarczył nam iluzjonista ...

Warsztaty wizażu - Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim

9 lutego 2011r. zostały przeprowadzone w naszym Domu kolejne warsztaty z wizażu, które tym razem dotyczyły pielęgnacji dłoni oraz malowania paznokci. W części teoretycznej powiedziano kilka słów na temat właściwego dbania o ręce i paznokcie, o potrzebie dokładnego ich mycia i nawilżania...

Wyniki głosowania w wyborach sołtysa:
1. Robert Artemniak - 63%
2. Grażyna Załęska - 25%
3. Stanisława Piątkowska - 12%


Wyniki głosowania w wyborach Rady Sołeckiej:
1. Renata Gan - 20%
2. Aneta Piątkowska - 19%
3. Roman Wiech - 19%
...

Kanał Szczęsne Ubojnia Drobiu Ostrzeszewo Klebark Mały Klebark Wielki fot. Robert Artemniak

16.02.2011r. godz. 9:30. odkryliśmy kolejną rurę ze ściekami poubojowymi.

Przerażenie rozmiarami zanieczyszczenia ogarnęło wszystkie służby przybyłe na miejsce. Skomentowania wymaga fakt, że ubojnia nie przerwała procederu spustowego pomimo prowadzonego postępowania. Wszystkim obserwatorom ciśnie się na usta jedno słowo ...

Kanał Szczęsne Ubojnia Drobiu Ostrzeszewo Klebark Mały Klebark Wielki Gazeta Olsztyńska

„Jednak w sobotę nie znaleźliśmy dowodów, że sprawcą zanieczyszczenia jest ubojnia”

Oczywiście, że „nie znaleźliśmy” bo to co pomagalismy pobierać dla inspektora z WIOŚ to był pachnący barwnik spożywczy :)
Akurat postępowanie dowodowe w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury, i to do nich należy wypowiadanie się czy dowody są czy też nie.

Czyżby ktoś próbował rozcieńczać? Wczoraj krwawe ścieki - dzisiaj krwawa woda - jutro oranżada!!!

Kanał Szczęsne Ubojnia Drobiu Ostrzeszewo Klebark Mały Klebark Wielki zdj. Robert ArtemniakDziś rano postanowiłem sprawdzić stan wody w Kanale Szczęsne (główny dopływ Jeziora Linowskiego). Udałem się na spacer wzdłuż kanału od mostku koło Ostrzeszowa. W wodzie pływały białe pióra, skrzepy krwi, strzępki skór. Udałem się w górę biegu kanału aby dociec w końcu do źródła tych zanieczyszczeń, które były ujawniane nie jeden już raz.

Barbara Gierus, zdj. Robert ArtemniakJak i kiedy związałaś się z Silicami?  Do Silic zaczęłam przyjeżdżać jako nastolatka. Pomagałam rodzicom zagospodarowywać to miejsce, sadziłam z nimi pierwsze drzewa w sadzie. Kiedy założyłam swoją rodzinę, wraz z mężem uznaliśmy, że tutaj zamieszkamy. Nigdy tej decyzji nie żałowałam. Zawód rolnika i miejsce zamieszkania wiąże się ze stylem życia : charakter pracy trzeba dostosować do pór roku, specyficzny jest rytm dnia, ma się ciągły kontakt z naturą. To mi odpowiada ...
Słowo Życia w Afryce, OIKS - Grzegorz Łabacz, Marta Wysocka zdj. Robert Artemniak W niedzielę 6 lutego 2011 r. o godz. 12.00 w Domu Pielgrzyma Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim otwarta została wystawa misyjna „Słowo Życia w Afryce”. Jej uroczystego otwarcia dokonali wspólnie: Rektor Sanktuarium Krzyża Świętego, ks. prałat Henryk Błaszczyk oraz założyciel organizacji MIVA Polska, ks. dr Marian Midura ...
Kanał Szczęsne, Klebark Mały, zdj. Robert ArtemniakW ubiegłym roku zgłosiliśmy do UG Purda problem nielegalnego wysypiska śmieci na Krasce. Zaangażował się Pan osobiście w tą sprawę, uruchomił pracowników oraz zawiadomił policję. Prosimy o informację, jakie czynności były podjęte ...

Karnawałowy bal przebierańców w ŚDS „ Dom Świętego Mikołaja” w Klebarku WielkimW dniu 27.01.11 w Naszym Domu odbył się karnawałowy bal przebierańców, na którym bawiła się nie tylko nasza społeczność, ale również nasi Przyjaciele ze ŚDS „Dworek” w Olsztynie oraz Domu Pomocy Społecznej „ Michała Archanioła” w Szyldaku.

Chór Bel Canto, Robert ArtemniakW ubiegłą sobotę zawitał do nas ponownie Akademicki Chór Bel Canto. Był to już drugi z kolei noworoczny koncert tego znakomitego zespołu. W ubiegłym roku mieliśmy przyjemność posłuchać kolęd i pastorałek z różnych stron świata. Tegoroczny koncert był utrzymany w nieco innej konwencji. Artyści zaprezentowali nam utwory z różnych gatunków
Bal Karnawałowy Szkoła Podstawowa Klebark Wielki20 stycznia był w naszej szkole dniem wyjątkowym. Kto żyw spieszył na bal! Byli piraci, rycerze, żołnierze, królewny, wróżki, gwiazdy estrady... . Oj! zawrotu głowy można było dostać od tych kolorowych strojów. Zabawa karnawałowa była wspaniała. Tańcom, zabawom i konkursom nie było końca.
2011-01-15

Uwaga, uwaga, dorośli i dzieci!

Potrzebna jest do szkoły duża, otwierana SZAFA. Zrobimy z niej sklepik szkolny. Jeśli ktoś posiada niepotrzebną szafę, prosimy o zgłoszenie do któregoś z nauczycieli.


Samorząd Uczniowski ZSP w Klebarku Wielkim
_
XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Purda, Piotr Duda

W Gminie Purda zebraliśmy ponad 16.000 zł !!!

Zbiórka pieniędzy w naszych sołectwach:

 • Klebark Wielki, Silice - 741,72 zł
 • Klebark Mały, Ostrzeszewo - 371,71 zł
 • Patryki - 252,40 zł
Klebarskie Kolędowanie na Trzech Króli przy Sanktuarium Św. Krzyża w Klebarku Wielkim, zdj. Robert ArtemniakŚwięto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane Świętem Trzech Króli, po przerwie trwającej pół wieku, wróciło do kalendarza jako dzień wolny od pracy. Pragnąc uświetnić to wydarzenie, OiK  zorganizował nasze klebarskie kolędowanie z nieco większym rozmachem ...
Już w najbliższą niedzielę czeka nas finał WOŚP, po raz drugi w naszej gminie. Zaczynamy wcześniej - już w środę, 5 stycznia w przedszkolu w Purdzie o godzinie 10 odbędzie się przedstawienie pt. „Kłopoty Burka z Podwórka”. Wstęp wolny, zapraszamy dzieci z rodzicami i wszystkich chętnych. W sobotę, 8 stycznia w Marcinkowie o godz. 12 w meczu piłki nożnej zmierzy się reprezentacja Rady Powiatu z Radą Gminy ...

Wszystkim mieszkańcom i sympatykom naszej pięknej gminy z okazji Nowego Roku 2011 życzę wszelkiej pomyślności, radości z rzeczy i spraw małych, satysfakcji z wielkich, zdrowia do pracy, czasu dla rodziny i przyjaciół, pieniędzy do realizacji marzeń, rozwagi dla spraw ważnych i chwil na mądrą zadumę.

Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski

Kraska, Klebark Wielki, zdj. Robert Artemniak, pomysł na kadr Seeker

Te ogromne połacie lasów skrywające wiele tajemnic i jeziora rozległe wielokrotnie dawały mi natchnienie. Siedząc, wieczorem na pustym pomoście, wpatrywałam się uparcie w zachód słońca, które niezmiennie umierało czerwienią na drugim brzegu ...

Prosił ksiądz, abyśmy nie rozmawiali
o Smoleńsku...

...bo każdy powrót tego tematu nie jest obojętny dla osób związanych emocjonalnie z tą katastrofą. Musimy mieć świadomość, że ta tragedia nie jest odarta z należnych emocji. Niekiedy jest to trudne do zniesienia, to może oburzać, a jednak słońce następnego dnia wstaje, aby ponownie zaświecić i życie toczy się dalej,
i ono ma toczyć się dalej ...
Spotkanie opłatkowe - Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim Ewa Głód-Strzelczyk

23 grudnia 2010r. w naszym Domu Świętego Mikołaja rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia. Zaprosiliśmy na nasze ŚDS-owe spotkanie opłatkowe także rodziny naszych domowników oraz ich przyjaciół. W sali kominkowej stała ogromna choinka podarowana nam przez leśników ...

W dniu 23.12.2010r. odbyła się II Sesja Rady Powiatu Olsztyńskiego. Na tej sesji zwróciłem się z prośbą do Starosty Olsztyńskiego o interwencje w sprawie usunięcia zagrożeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi na drodze z Olsztyna do Giław w szczególności pomiędzy Klebarkiem Małym a Klebarkiem Wielkim. Przeczytałem pismo skierowane do Starosty (w załączeniu) oraz przytoczyłem informacje zawarte na stronie internetowej Klebarka Wielkiego ...

zdj. ww.TVN24.pl

Pytamy czy Gmina Purda jest gotowa na utrzymanie dróg gminnych w gotowości? Czy są zabezpieczone środki finansowe oraz czy są podpisane umowy na odśnieżanie dróg gminnych? Czy możemy dowiedzieć się z kim UG Purda podpisał umowy na odśnieżanie dróg gminnych w Silicach, Klebarku Małym wraz z Zapałowem i Klebarku Wielkim?

Szopka w Sanktuarium Świętego Krzyża Klebark Wielki - Ks. Prałat Henryk Błaszczyk

Święta Bożego Narodzenia swoim charakterem świetnie wpisują się w potrzebę wspólnego przeżywania świadczonej sobie wzajemnie obecności. Tematem przewodnim tych świąt jest fascynacja życiem

"Jasełka" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim, zdj. Robert ArtemniakBoże Narodzenie to misterium radości. To Święta, które zbliżają do siebie ludzi i gromadzą przy jednym stole rodzinę, przyjaciół, sąsiadów. Dlatego zaprosiliśmy do szkoły wszystkich nam bliskich i już 16 grudnia podzieliliśmy się z Nimi opłatkiem.

Od kilku dni droga powiatowa jest oblodzona i zaśnieżona. Na drodze jest ekstremalnie niebezpiecznie. Nasze bezpieczeństwo nie ma kategorii, nie jest zależne od przyznanej klasy i kolejności odśnieżania !!!
Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie drogi w gotowości. POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA Oddział Olsztynek tel. (89) 519-19-00, 605-442-154, email psd_od1@wp.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku WielkimZ okazji dnia naszego patrona, Świętego Mikołaja, po raz kolejny odbyło się w naszym Domu Spotkanie Osób Niepełnosprawnych. Przybyli do nas goście z Bartoszyc, Jezioran, Szyldaka, Henrykowa, Lidzbarka Warmińskiego oraz z ŚDS „Dworek” i „Barka” w Olsztynie ...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim

26 listopada była u nas , już po raz drugi w tym roku, Pani Agnieszka Podlasiecka – florystyka, która udzieliła nam porad jak zrobić stroiki i wieńce adwentowe. Zajęcia były bardzo ciekawe i zaangażowały całą grupę podopiecznych. Niektórzy pracowali w parach, nawzajem sobie doradzając i pomagając ...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku WielkimDnia 30.11.2010 pojechaliśmy na Warmińsko- Mazurskie Spotkania Bowlingowe- Andrzejki 2010. Byliśmy jednym z wielu Domów z naszego województwa, które skorzystały z gościnnego zaproszenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Wyspa” oraz „Dworek„ z Olsztyna

Mikołajkowa aukcja wyrobów artystycznych, zdj. Robert Artemniak6 grudnia br., w liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja biskupa, w Środowiskowym Domu Samopomocy „Dom św. Mikołaja” w Klebarku Wielkim odbyła się aukcja mikołajkowa, którą w sposób błyskotliwy i efektywny poprowadził pan Andrzej Pawlik, redaktor Radia Olsztyn.

Święty Mikołaj Biskup z Miry Patron miejscowości Klebark Wielki, zdj. Robert ArtemniakDzień 6 grudnia jest dniem wspomnienia Świętego Mikołaja Biskupa z Miry patrona miejscowości Klebark Wielki. Z tej okazji w Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim o godzinie 18.00 odprawiona będzie uroczysta Msza Święta ...

Podopieczni i Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy
"Dom ŚW. Mikołaja " w Klebarku Wielkim zapraszają
na KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY, który odbędzie się w naszym Domu w niedzielę 5 grudnia po mszach świętych (od godz. 10.00 do 13.00)

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim Dom Św. Mikołaja

W naszym Domu tradycji stało się zadość. W czwartek 25 listopada odbyła się zabawa połączona z wróżbami Andrzejkowymi.
Każdy chciał poznać swój los, a w szczególności panny i kawalerowie pragnęli się dowiedzieć kiedy porzucą swój wolny stan ...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Klebarku Wielkim Dom Św. MikołajaJuż wkrótce odbędzie się w naszym Domu konkurs kulinarny pod hasłem „Kanapkowe szaleństwo”. Zaprosiliśmy do wspólnej zabawy przedstawicieli z innych, zaprzyjaźnionych z nami Domów. Swój akces zgłosiło już 10 ekip. W związku z przygotowaniami do konkursu, w minioną środę w naszym Domu odbyły się eliminacje wewnętrzne ...
Grzegorz Drozdowski przewodniczacy Rady Powiatu OlsztyńskiegoWszystkim wyborcom, którzy wsparli swoimi głosami mnie i innych kandydatów do Rady Powiatu BARDZO DZIĘKUJĘ. Dzięki Państwa głosom mamy po raz pierwszy tak silną reprezentację w Radzie. Trzech radnych w "powiecie" to duży sukces. Dziękuję również mojej rodzinie za cierpliwość i wyrozumiałość.
Pozdrawiam Grzegorz Drozdowski
Prezentacja książki ...a życie toczy się dalej, autor Edawrad Cyfus, zdj. Robert Artemniak 24 listopada w olsztyńskim zamku miała miejsce promocja trzeciej części warmińskiej trylogii Edwarda Cyfusa "… a życie toczy się dalej". Edward Cyfus - Warmiak z dziada pradziada, piewca zwyczajów i gwary warmińskiej przedstawił w niej przez pryzmat dziejów własnej rodziny, w szczególności swojej matki Lyjnki powikłane dzieje Warmiaków.

Duda Piotr Andrzej,
wiek 36, 634 głosy, Gm. Purda, Purda,
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Płoski Piotr Karol,
wiek 33, 452 głosy, Gm. Purda, Klewki,
Komitet Wyborczy Polskie Stronnicywo Ludowe

Drozdowski Grzegorz Piotr,
wiek 53, 405 głosy, Gm. Purda, Purda Leśna,
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Wybory Wójta [wyniki z całej gminy]:
Jerzy Laskowski - 1867 głosów; [67 %]

Wybory Radnego Gminy Purda okręg Klebark Wielki, Silice:
Renata Gan - 142 głosy; [66 %]

Wybory Radnego Gminy Purda okręg Klebark Mały. Ostrzeszewo:
Emilia Lejman - 122 głosy; [46 %]

2010-11-18
 Witam, nazywam się Martyna Chłosta i mam 11 lat. Zainspirował mnie ostatnio krajobraz Klebarka, który widziałam z okna. Serdecznie zapraszam także inne dzieci, młodzież na zamieszczanie zdjęć na stronie.W tej sprawie można skontaktować się z administratorami.

 

2010-11-16
W artykule z dnia 22 października 2010 nt. ćwiczeń
strażackich w szkole w Klebarku Wielkim wkradł się
niezamierzony błąd.Otóż w akcji nie brała udziała
jednostka OSP Barczewo lecz jednostka OSP PURDA.

Za zaistniały błąd czytelników a w
szczególności strażaków
serdecznie przepraszam.
Bernard Chłosta.

 

W związku ze zbliżającym się czasem decyzji przy urnach wyborczych, udostępniamy strony naszego portalu do autoprezentacji kandydatów z naszej gminy. Zapraszamy do przesyłania materiałów do publikacji.

Uczestnictwo wiąże się z dobrowolną wpłatą na rzecz jakiejkolwiek instytucji działającej w Klebarku Wielkim.

Szczegóły w bezpośrednim kontakcie z administratorami portalu.

 

W dniu wczorajszym w programie "Kropka nad i"
Monika Olejnik przeprowadziła wywiad z
Ks. Prałatem Henrykiem Błaszczykiem.

Wywiad można obejrzeć na stronie TVN 24

Również w ostatnim numerze Polityki znajduje się
wywiad utrzymany w podobnej konwencji.

www.polityka.pl

 

ks. Prałat Henryk Błaszczyk, Kościół Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Klebarku Wielkim, zdj. Bernard Chłosta

Kościół Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Klebarku Wielkim został wybudowany w roku 1891, a konsekrowany przez biskupa Andrzeja Thiela w roku 1896.

Piotr Płoski Jerzy Laskowski Debata kandydatów na stanowisko Wójta Gminy Purda, rys. Robert Artemniak

We wtorkowy wieczór 26 października 2010 r. w klebarskiej szkole odbyła się debata kandydatów na urząd Wójta Gminy Purda. Spotkanie zorganizowane przez Portal KlebarkWielki.pl ...

Deszczowy dzień 21 października. Klebark Wielki. Szkoła Podstawowa. Zbliża się godzina 10. W szkole trwają normalne zajęcia. Nagle na korytarzu nie wiadomo skąd pojawiają się kłęby dymu. Pożar?!
Prawdopodobnie tak… nie ma czasu do stracenia… Powiadomiona o tym pani Dyrektor informuje Straż Pożarną i wydaje polecenie ewakuacji...
Klebark Wielki, przystanek autobusowy, kierunek Olsztyn

W sobotę 16 października 2010 r. około godziny 17:30 w Klebarku Wielkim miał miejsce bardzo przykry incydent. W okolicy przystanku autobusowego zostali dotkliwie pobici obywatele Gruzji.

Przeczytaj całość oświadczenia ...
Ośrodek Inicjatyw Kulturalnych przy Sanktuarium Krzyża Św. w Klebarku Wielkim, Grzegorz Łabacz

Ośrodek Inicjatyw Kulturalnych w Klebarku Wielkim zaprasza dzieci, młodzież na stałe zajęcia.
Wszystkie zajęcia są realizowane są przy Sanktuarium Świętego Krzyża w Klebarku Wielkim.
Informacje, zapisy Grzegorz Łabacz, tel. 606-259-111

Lidia Szych, Wywiad z Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Lidią Szych

Czy były porażki?

Do porażek przyznajemy się niechętnie. Zawsze jakieś są. Chociażby zbyt dużo zniszczeń w szkole, czyli problemy z dyscypliną i brak odpowiedzialności u uczniów.
Ale najważniejsza porażką jest ...

W piątek 1 października miała miejsce kolejna
prezentacja w ramach projektu "Z małej
szkoły w wielki świat".Uczniowie czwartej i piątej klasy pod opieką wychowawczyni Doroty Wojtkowskiej przygotowali pokaz pod tytułem "Magiczny Pojazd".

Klebark Wielki Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Św. Mikołaja, Kierownik Ewa Głód

Jak ŚDS wpisał się w życie Klebarka Wielkiego?

[Ewa Głód] Na początku działalności ŚDS w Klebarku docierały do mnie różne głosy i komentarze. Nie wszystkim ludziom podobał się fakt zgromadzenia po sąsiedzku większej grupy osób niepełnosprawnych. Widzę jednak, że w tej chwili zostaliśmy zaakceptowani przez społeczeństwo ...

2010-09-26
Rada Sołecka Klebarka Wielkiego zaprasza na
Zebranie Wiejskie poświęcone zaplanowaniu
wydatków z funduszu sołeckiego na 2011 rok
Zebranie odbędzie się 29 września 2010 r.
(środa) o godz,19.00 w remizie OSP

Wójt Gminy Purda ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda położonych w obrębach geodezyjnych: Klebark Wielki dz. 327/2 o powierzchni 1500 m2,
KW OL1O/0013944/8 – cena wywoławcza – 50 070 zł.

Szkoła Podstawowa, Klebark Wielki, z małej szkoły w wielki świat

Szkoła Podstawowa w Klebarku Wielkim jest jedną z 13 szkół w województwie warmińsko-mazurskim uczestniczącą w projekcie edukacyjnym „ Z małej szkoły w wielki świat” ...

OSP "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki, zdj. Robert ArtemniakSebastian Baumann,
Damian Baumann

Klebark Wielki jest z Was dumny !!!

Radio Olsztyn,
Gazeta Olsztyńska

Rodzicom gratulujemy wspaniałych synów, wychowawcom i trenerom dobrego przygotowania.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim

Witamy serdecznie wszystkie dzieci, rodziców oraz przyjaciół naszej szkoły i zapraszamy 1 września na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011.

Wieś Silice powstała na podstawie dekretu lokacyjnego Kapituły Warmińskiej z dnia 21 sierpnia 1375 roku. W tym roku minęło 635 lat od tego faktu. Do niedawna Silce należały do sołectwa Klebark Wielki. W ostatnim czasie mieszkańcy wystąpili z wnioskiem o utworzeniu a właściwie reaktywacji sołectwa Silice.
www.silice.pl
Od dnia 26 Sierpnia 2010 r. strona www.silice.pl przechodzi w administrowanie w nasze ręce.

Chętnych do zapełnienia tego miejsca cenną treścią zapraszam do kontaktu.

Mariusz Reszka
 
W dniu 19 czerwca 2010 roku na jez. Klebarskim zorganizowano po raz czwarty Regaty Łodzi Wiosłowych o laur św. Jana ...
Do zawodów zgłosiły się 4 osady, w tym, co cieszy, osada OSP Spręcowo z gminy Dywity (w ubiegłym roku wzięło udział 9 osad). Dystans Regat przebiegał tradycyjnie od startu z brzegu miejscowej plaży z opłynięciem wyspy z metą w miejscu startu...
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku WielkimOd kilkunastu dni mamy w szkole monitoring. Osiem kamer strzeże porządku przed budynkiem i na dwóch kondygnacjach. Nie byłoby to możliwe bez Państwa. Jego koszt był bowiem bardzo duży: 7810 zł. Część pieniędzy pochodziła od Rady Rodziców. To suma 1500 zł. Większą część tej kwoty uzbierano dzięki ...
 
 Dla kilkunastu osób, które uczestniczą w zajęciach naszego Domu, wielkim przeżyciem duchowym i artystycznym była nasza pielgrzymka do Św. Lipki. Wysłuchaliśmy koncertu organowego w przepięknej Bazylice, następnie udaliśmy się do  muzeum wsi mazurskiej w Sądrach, gdzie mogliśmy zobaczyć ...
Codzienne spacery brzegiem morza, podczas których staraliśmy się zbierać bursztyny i muszelki. Byliśmy na wycieczce na Rozewie, gdzie zwiedzaliśmy latarnię morską. Na Helu zaś mieliśmy okazję obserwować bałtyckie foki, które mają swój azyl w helskim Fokarium. Mogliśmy zaobserwować jakie to są mądre zwierzęta podczas pokazu karmienia. 
Biesiada mieszkańców i gości, 19 czerwiec 2010 Klebark WielkiBiesiada mieszkańców i gości w tym roku odbyła się na scenie przy Starym Szpitalu. Organizatorzy Aneta i Sylwester Piątkowscy przy współpracy z Body Perfect Fitness Welness&Spa zorganizowali imprezę pod hasłem "Propagowanie zdrowego-sportowego stylu życia" ...
 
Każdego roku w okolicach 24 czerwca, tradycją Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim, gdzie swoją siedzibę ma również Szpitalny Rycerski Zakon Kawalerów Maltańskich, jest organizacja nocy świętojańskiej. Swoimi korzeniami to wydarzenie religijno-kulturalne sięga zarówno do pogańskich obrzędów Nocy Kupały, jak i do ...

Dom Świętego Ducha - Fundacja Bene Factum / Świetlica Dobry Duszek, Kierownik Marta WysockaFundacja BENE FACTUM informuje o rozpoczęciu działalności świetlicy dla dzieci z Klebarka Wielkiego i okolic, w wieku od 8- 13 lat. Świetlica Dobry Duszek będzie prowadziła zajęcia integracyjne, plastyczne, umuzykalniające, ruchowe, gry i zabawy i inne ...

 
kliknij fotkę by powiększyć...
 
Sołectwo Silice 01.06.2010, pierwsze spotkanie dot. wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, zdj. Robert ArtemniakW dniu 1.06.10 w Silicach odbyło się pierwsze spotkanie mieszkańców wsi poświęcone sprawom nowopowstającego sołectwa. Żywe zainteresowanie tematem odzwierciedliło się w dużej liczbie przybyłych Siliczan - tych "starych" i tych "nowych", co stworzyło dobrą okazję do wzajemnego bliższego poznania się ...
 

Klebark WielkiDrodzy Parafianie!

W ostatnich tygodniach wielu spośród naszych rodaków w wyniku powodzi straciło dorobek całego życia. Naszym zadaniem, jako chrześcijan, jest staranie, by nie utracili oni nadziei W imię odpowiedzialności i solidarności za bardziej potrzebujących, serdecznie Was proszę o konkretną pomoc dla osób i rodzin zatopionych ...

Struga Szczęsne, Klebark Mały, zdj. Robert Artemniak

Pismem z dnia 21 kwietnia 2010r, po ponownych oględzinach stanu wody płynącej w Kanale Szczęsne na odcinku od ulicy Towarowej do ulicy Kołobrzeskiej, WIOŚ zwrócił się do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Olsztynie o podjęcie działań na mocy nadzoru właścicielskiego, mających na celu spowodowanie przeglądu sieci kanalizacyjnych w tym rejonie miasta. Sieć kanalizacji wód opadowych stanowi własność gminy miejskiej ...

Struga Szczęsne, Klebark Mały, zdj. Robert Artemniak

Odpowiadając na Pana wniosek złożony w dniu l kwietnia 2010 r. w siedzibie tut. WIOŚ, a dotyczący zanieczyszczenia wód Kanału Szczęsne i objęcia stałym monitoringiem badawczym jakości wód tego cieku informuję o działaniach podjętych przez WIOŚ w przedmiotowej sprawie.
 
W dniu 2 kwietnia 2010 r. pracownicy WIOŚ w Olsztynie przeprowadzili wizję lokalną cieku w terenie ...

W niedzielę 23 maja w Klebarku Wielkim przy pięknej słonecznej pogodzie (podobno specjalnie zamówionej :) odbył się tradycyjny Festyn Rodzinny. Na boisku szkolnym ustawiono scenę, na której odbywały się występy wokalne i taneczne a wokół niej przygotowano moc atrakcji...

W dniu 21.05.2010 roku Rada Gminy Purda podjęła uchwałę o wyodrębnieniu z sołectwa Klebark Wielki wsi Silice i utworzeniu w niej oddzielnej jednostki sołeckiej. Jeżeli wszystkie procedury prawne uda się przeprowadzić bez większej zwłoki, to za miesiąc na kolejnej sesji Rady Gminy sołectwu Silice zostanie nadany statut regulujący działania i organizację. Następnym etapem będzie już wyznaczenie przez Wójta Gminy Purda daty wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej ...

Pod tym hasłem 20 maja 2010r. odbyła się u nas majówka, na którą zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami Domy: Dedal, Dworek i Wyspę z Olsztyna,  Sielankę z Henrykowa, ŚDS z Ostródy oraz  DPS z Szyldaka. W sumie było nas ponad siedemdziesiąt osób.  Bardzo obawialiśmy się o pogodę, która nie rozpieszczała ...

Herb Archidiecezji WarmińskiejW wyniku trwających przez wiele dni intensywnych opadów deszczu południe Polski zmaga się ze skutkami powodzi. Mieszkańcy licznych miejscowości w Małopolsce i na Śląsku odcięci są od świata na skutek zerwanych dróg i mostów. Setki domostw zostało zalanych lub podtopionych, w wielu gminach ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe ...
Struga Szczęsne, Klebark Mały, zdj. Robert ArtemniakW dniu 1 kwietnia 2010 r. w WIOŚ Pan Roman Wiech zgłosił fakt zanieczyszczenia Kanału Szczęsne w okolicy miejscowości Ostrzeszewo. Według oświadczenia Pana Romana Wiecha na powierzchni wody obserwowano występowanie smug substancji ropopochodnych, a także całkowite zmętnienie wody ...
IV Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Jezioranach, ZSP Klebark Wielki14 maja 2010r. nasze uczennice, Martyna Chłosta i Natalia Sęder (ZSP Klebark Wielki, klasa IV), reprezentowały szkołę na IV Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Jezioranach. Dziewczęta, do konkursu przygotowywały się pod fachową opieką Pana Grzegorza Łabacza. Liryczna „Ojczyzna” w wykonaniu Martyny oraz rytmiczna „Piechota” w wykonaniu Natalii zostały wyróżnione ...
Podwójnym sukcesem dziewcząt - mieszkanek Klebarka zakończył się XIII Gminny Konkurs Pieśni Religijnej, który odbył się w niedzielę 16 maja w Szczęsnem. I miejsce w konkursie "Pieśń Maryjna" zajęła Martyna Chłosta zaś II miejsce w tej samej kategorii - Natalia Sęder. Szczególne podziękowania i gratulacje należą się Grzegorzowi Łabaczowi oraz Kamilowi Fałdowskiemu ...
Klebark Wielki Dom Świętego Mikołaja, warsztaty japońskie, Zuzanna Zabokrzecka

Maj, miesiąc kwitnących wiśni, a w "Domu Świętego Mikołaja" japoński dzień. Zaprosiliśmy niezwykłego gościa - japonistkę Zuzannę Zabokrzecką. Zuzanna jest znawczynią tego kraju, mieszkała tam, uczyła się i pracowała blisko półtora roku. Jest również magistrem filologii japońskiej. W wielkim skrócie opowiedziała nam o tym dalekim i bardzo ciekawym kraju ...
 


W akcji “Sprzątanie Świata” Klebark Wielki ma również swój skromny udział. Co prawda w pierwszym terminie tj. 24.04.2010 akcja nie doszła do skutku ze względu na bardzo brzydką pogodę ale 29.04. kilka osób poświęciło swój czas na sprzątanie. Dwie czteroosobowe grupy wysprzątały pobocza dróg w kierunkach na Silice, na Klebark Mały i na Klewki.
W trakcie sprzątania w kierunku Silic doszło do miłego spotkania dwóch grup z Silic i naszej. Jeżeli chodzi o sprzęt; to worki dostarczyła Gmina rękawice zakupiliśmy z własnych środków a kamizelki dostarczył Bernard Chłosta ...
Silice, zdj. Robert Artemniak

Po długoletnim funkcjonowaniu sołectwa, na które składają się dwie wsie: Klebark Wielki i Silice, zmierzamy konsekwentnie w kierunku utworzenia odrębnej jednostki sołeckiej w naszej uroczej miejscowości. Jesienią 2009 roku złożyliśmy w Urzędzie Gminy w Purdzie pismo postulujące konieczność powołania do życia oddzielnego sołectwa

Nawiązując do korespondencji z ubiegłego roku gdzie w piśmie (WIOŚ-6760/62/12a/09bsz) informowaliście Państwo, iż będziecie proponować aby jezioro Klebarskie objąć Programem Państwowego Monitoringu Środowisk na lata 2010 – 2012.

Składam zatem zapytanie czy i w jakim zakresie jezioro Klebarskie zostało objęte tym programem?

Zapoznajcie się Państwo ze stanowiskiem WIOŚ ...
 

Oczyszczalia Trękusek, 25 kwiecień 2010, Klebark Wielki, zdj. Robert Artemniak

W sierpniu pokazaliśmy Państwu jak funkcjonowała oczyszczalnia w Trękusku. Dziś ta sama oczyszczalnia wygląda zgoła inaczej, przede wszystkim jest uruchomiona. Nadal są to te same przestarzałe urządzenia nie będące cudem techniki i nadal stanowią problem, który ma być rozwiązany poprzez wybudowanie w niedługim okresie nowej oczyszczalni ...

Akcja "Sprzątanie świata 2010" w Silicach

Akcja "Sprzątanie świata 2010" w Silicach przeszła do historii. Mieszkańcy Silic pragnąc spędzić nadchodzący majowy weekend ciesząc oczy widokiem świeżej. soczystej zieleni ,uwolnili krajobraz wokół wsi od mocno zakłócających naturalne piękno fruwających folii, plastikowych tudzież szklanych butelek i tym podobnych "cywilizacyjnych upiększeń" ...
 

OSP Ochotnicza Straż Pożarna "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki, zdj.Robert Artemniak

17.04.2010r. o godzinie 18.56 zostaliśmy zaalarmowani o wypadku w miejscowości Giławy. 3 minuty później samochód ratownictwa technicznego wyruszył z pełnym składem. Otrzymaliśmy informację o jednej osobie zakleszczonej w pojeździe. Na miejsce dojechaliśmy zaraz za pogotowiem ratunkowym. Zobaczyliśmy samochód, który uderzył w drzewo w środku leżał nieprzytony mężczyzna ...

OSP Ochotnicza Straż Pożarna "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki, zdj.Robert Artemniak

09.04.2010r. Nasza jednostka została zadysponowana do pożaru domku letniskowego w miejscowości Ostrzeszewo. Do zgłoszenia wyjechaliśmy jednym pełnym zastępem. Na miejsce dojechaliśmy równo z dwoma zastępami z Olsztyna.Niestety domek był już doszczętnie spalony.Nasz zastęp poprowadził linię w natarciu na ogień natomiast Olsztyńscy strażacy uzupełniali nasz samochód w wodę ...

13 kwietnia 2010 roku odbyło się Zebranie Wiejskie, którego celem było uchwalenie Planu Odnowy Klebarka na lata 2010 – 2017.
Zebranie rozpoczęło się o godz. 19.00 minutą ciszy a następnie krótką modlitwą upamiętniającą tragicznie zmarłych w smoleńskiej katastrofie.
Ponieważ w zebraniu wzięło udział jedynie 18 mieszkańców naszego sołectwa (bez komentarza!) po naradzie zdecydowano aby z powodu braku quorum ogłosić drugi termin zebrania na godz. 19.30.
Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Świętego Mikołaja Klebark WielkiTak jak wcześniej wspominałam, zarobione na kiermaszu wielkanocnym pieniądze chcieliśmy przeznaczyć na wycieczkę do olsztyńskiego Planetarium.

Wybraliśmy się tam w piątek 9 kwietnia. Niestety pogoda nam nie sprzyjała, ale i tak wycieczka była udana ...
http://www.klebarkwielki.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=49&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=19Kilka dni przed Wielkanocą przygotowaliśmy w naszym Domu wspólne świąteczne śnadanie. Na początku były życzenia i słodkie upominki dla wszystkich domowników.Aby tradycji stało się zadość, pracownia kulinarna przygotowała smakowity żurek, białą kiełbasę i oczywiście kolorowe pisanki ...

Kiermasz Świąteczny 28 marzec 2010, Dom Świętego Mikołaja, Klebark WielkiTradycją się już stało, że Dom Świętego Mikołaja w Niedzielę Palmową przygotowuje kiermasz świąteczny. Mimo chłodu, również w tym roku kiermasz odwiedziło wielu mieszkańców Klebarka Wielkiego i okolic. Największą popularnością cieszyły się piękne i precyzyjnie wykonane jajka z nitek i wstążek ...

2010-04-06

DO CZŁONKÓW "STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLEBARKA WIELKIEGO" I WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA
W dniu 29.03.20010r. na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Przyjaciół Klebarka Wielkiego został wybrany nowy Zarząd, skład którego Państwo już znacie. Nazwa "Stowarzyszenie" obliguje do pozyskiwania przyjaciół tej urokliwej miejscowości, co mamy zamiar czynić ...

Czy i w jaki sposób budżet Gminy przygotowany jest na wydatki związane z funduszami sołeckim na 2010? ...
W ubiegłym roku Urząd Gminy Purda przeprowadzał kontrolę wywozu nieczystości - jakie są wnioski, jakie będą działania korygujące? ...
Czy Klebark Wielki ma szanse na pozyskanie funduszy na odnowę wsi?
W listopadzie 2010 roku będziemy wybierali Wójta gminy Purda. Czy zamierza Pan kandydować na drugą kadencję?  ...

Wszystkim nam zależy na ochronie środowiska, czystości jezior oraz rozwoju gospodarczym gminy. Zarówno dla gospodarstwa domowego jak i przedsiębiorcy jednym z większych kosztów działalności jest wywóz nieczystości płynnych. W tej części gminy wywóz jednego metra sześciennego kosztuje około 17 zł zaś do kanalizacji okolo 4,60zł. [czteroosobowa rodzina średnio roczne odprowadza 96 metrów ścieków, czyli rok bez kanalizacji kosztuje nas około 1.150zł] ...

 
Na zakończenie tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, w Niedzielę Palmową, Ośrodek Inicjatyw Kulturalnych przy Sanktuarium Krzyża Św. w Klebarku przygotował inscenizację literacko - muzyczną o tematyce pasyjnej. Młodzi ludzie z niezwykłą dojrzałością przekazywali nam refleksje związane z ukrzyżowaniem Chrystusa grając na instrumentach i śpiewając ...
 

Pragniemy poinformować naszych stałych czytelników, iż w komunikacie z 1.04.2010 akapit z kamerkami jest tylko żartem primaaprilisowym.

Cieszymy się, że udało nam się wnieść trochę zabawy w naszą szarą rzeczywistość.

Jescze raz życzymy wszystkim Wesołych Świąt Wielkanocnych

2010-04-01

W dniu 29.03.2010 r. na walnym zebraniu członków SPKW powołano nowy zarząd w składzie:

 • Jerzy Bronacki – prezes,
 • Renata Gan – v-ce prezes,
 • Ewa Bronacka - sekretarz,
 • Irena Kobus – skarbnik,
 • Ryszard Żyźniewski – członek zarządu.
Panie Wójcie chciałbym zapytać o wielkość budżetu gminy na rok 2010 w porównaniu do roku 2009. Ile w tym roku Gmina planuje przeznaczyć na inwestycje porównując to do lat poprzednich?
Jak przedstawia się zadłużenie gminy w stosunku do budżetu oraz ile rocznie kosztuje gminę obsługa długu?
Jaka jest "najcięższa" pozycja w budżecie gminy na 2010? ...
 

Rok 2010 jest pierwszym rokiem obowiązywania ustawy o funduszach sołeckich. Zgodnie z tą ustawą gminy zobowiązane są do przekazania określonej częsci budżetu corocznie na rzecz sołectw. Na tej podstawie na sołectwo Klebark Wielki przypadło ok. 18.000 zł. Jak już informowaliśmy część funduszu postanowiliśmy przeznaczyć jako udział własny dla pozyskania funduszy z programów unijnych...

 
 

OSP Ochotnicza Straż Pożarna "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki, zdj.Robert Artemniak

16.03.2010r. Około godziny 6.40 OSP „Pomoc Maltańska” Klebark Wielki została zadysponowana do wypadku na drogę krajową nr. 53 (Olsztyn-Szczytno) do miejscowości Trękusek. Na miejsce dojechaliśmy jako pierwsi. Po wstępnym rozpoznaniu okazało się, że samochód osobowy leży na dachu w rowie, a w środku nie ma osób zakleszczonych ...
 

W listopadzie 2008 roku spotkaliśmy się w gronie osób wrażliwych na dobrą muzykę i lubiących śpiewać, a ponieważ zbliżały się właśnie Święta Bożego Narodzenia - nasze pierwsze wspólne śpiewanie ukierunkowało się zupełnie naturalnie na kolędy. I w taki oto sposób zawiązał się chór parafialny w Klebarku Wielkim ...
 

OSP Ochotnicza Straż Pożarna "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki, zdj.Robert Artemniak

14.03.2010r. Około godziny 19.30 zostaliśmy wezwani do pożaru altany w miejscowości Klewki. Wyjechaliśmy dwoma pełnymi zastępami. Na miejscu zastaliśmy altanę o wymiarach około 4m na 6m o wysokości 4m, która cała była w płomieniach. Pierwszy zastęp 309n51 prowadził dwie linie w natarciu na pożar, drugi zaś 309n52 dowoził na miejsce akcji wodę. Zadania nasze polegały na ugaszeniu pożaru, preszukaniu ...

OSP Ochotnicza Straż Pożarna "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki, zdj.Robert Artemniak

W dniu 02.03.2010 o godzinie 7.41 OSP "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki została wezwana do działań w miejscowości Patryki. Stanowisko Kierowania w Olsztynie przekazało nam informacje o wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Na miejscu byliśmy jako pierwsi. We wstępnym rozpoznaniu okazało się, że poszkodowane zostało 11 letnie dziecko...

W dniach 1 - 31 marzec prowadzimy zapisy do przedszkola na rok szkolny 2010/2011 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim.

Karty można pobrać i złożyć w przedszkolu lub u Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Serdecznie zapraszam / Dyrektor ZSP Lidia SzychOSP Ochotnicza Straż Pożarna "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki, zdj.Robert Artemniak

W dniu 27.02.2010 ok. godziny 9.00 otrzymaliśmy wezwanie alarmowe na zabezpieczenie miasta Olsztyn. W komunikacie pojawiły się informacje: pożar magazynu na ul. Gietkowskiej. Zadysponowany został jeden zastęp 6-cio osobowy wyjeżdżający samochodem gaśniczym Mercedes Atego. Pożar był bardzo duży, wezwane zostały wszystkie jednostki PSP oraz większość okolicznych jednostek OSP ...

OSP Ochotnicza Straż Pożarna "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki, zdj.Robert Artemniak

W dniu 16.02.2010 w godzinach wieczornych zostaliśmy wezwani do palącej się sadzy w kominie w Klebarku Wielkim. Na miejsce zdarzenia udał się Mercedes Atego z sześciu osobowym zastępem. Gdy strażacy podjechali ogień z komina sięgał jednego metra.

Podjęte działania doprowadziły do szybkiego ugaszenia pożaru.
 

OSP Ochotnicza Straż Pożarna "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki, zdj.Robert Artemniak

W dniu 15.02.2010 w późnych godzinach nocnych zostaliśmy skierowani do akcji gaśniczej w miejscowości Trękus. Początkowo wyjechał gaśniczy Mercedes Atego. Chwilę później również Magirus, gdyż informowano, że pożar się rozprzestrzenia i zajmuje już dach. Mimo trudnych warunków drogowych, pierwszy na miejsce przybył nasz Mercedes. Dzięki błyskawicznej i wzorowej akcji gaśniczej, pożar został w porę opanowany i nie doszło do dużych strat ...

Taneczny Bal Karnawałowy; 9 luty 2010; ŚDS Klebark Wielki

W tym roku podopieczni Domu Świętego Mikołaja mieli wyjątkowo "taneczny" karnawał - 9 lutego gościliśmy w naszy Domu podopiecznych i kadrę Środowiskowego Domu Samopomocy "Dworek" w Olsztynie. Był to bal przebierańców, na którym zabawne stroje obowiązywały wszystkich gości i gospodarzy.

Klebark Wielki, Kolęda w Klebarku, Laboratorium Tradycji 2010 r.,zdj. Bernard Chłosta.Takiej parady Klebark Wielki jeszcze nie widział! Zjechała do nas międzynarodowa grupa kolędników rozpoczynając tym samym tygodniowe Laboratorium Tradycji. Przybyli goście z Węgier, Szwajcarii, Włoch oraz muzycy Scholii Teatru Węgajty i Kapeli Hałasów wyruszyli barwnym korowodem drogami Klebarka Wielkiego ...

Środowiskowy Dom Samopomocy Klebark Wielki Dom Świętego Mikołaja; 23 stycznia 2010; Klebark Wielki; Integracyjny Bal KarnawałowyW sobotę 23 stycznia 2010r. w Domu Świętego Mikołaja odbył się integracyjny bal karnawałowy, na którym wspólnie bawiły się dzieci z Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Młodzieży i Osób Dorosłych z Wadami Genetycznymi i Rozwojowymi NADZIEJA w Olsztynie oraz nasi domownicy. Imprezę tę uświetnili młodzi aktorzy ze Wspólnoty Rodzin Wielodzietnych.
 

 • W pierwszym tygodniu ferii w szkole w godzinach od 9:00 do 11:00 będą odbywały się stacjonarne zajęcia dla dzieci z cyklu "Wesoła zima".
 • W okresie ferii przy szkole będzie funkcjonowalo lodowisko, które przygotowywane jest przez strażaków z OSP "Pomoc Maltańska Klebark Wielki".

Serdecznie zapraszam / Dyrektor ZSP Lidia Szych

 

Ks. Prałat Henryk Błaszczyk, Jan Polowianiuk, Chór Belcanto - 10'ty jubileusz ks. Prałata Henryka Błaszczyka, 17 stycznia 2010 Klebark Wielki
 W niedzielę w Klebarku Wielkim gościł olsztyński chór "Bel Canto" z koncertem kolęd i pastorałek. Akademicki chór "Bel Canto" Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie powstał w 1996 roku. Założycielem i dyrygentem zespołu jest Jan Połowianiuk, adiunkt w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Klebarskie kolędowanie - Święto Trzech Króli - OIK Klebark Wielki, 6 stycznia 2010

W tym roku kolędowanie przybrało nieco szerszą postać. Otóż w dniu 6 stycznia 2010 t.j. w Święto Trzech Króli, po wieczornej Mszy św., zebraliśmy się w Domu Samopomocy p.w. św. Mikołaja, aby - przedłużając atmosferę Świąt - pośpiewać wspólnie kolędy ...
 

 ks Robert Bilitewski
Był jednym z nielicznych duchownych na południowej Warmii, gdzie większości mieszkali Polacy, który na przełomie XIX i XX wieku stanął w obronie języka ojczystego w nauczaniu religii. Został za to w 1903 roku, pod naciskiem niemieckich władz administracyjnych, przez biskupa Andrzeja Thiela przeniesiony z Gryźlin w niemieckie rejony diecezji, do Wilczkowa pod Dobrym Miastem. W swojej postawie nigdy nie ukrywał przywiązania do kultury polskiej. Często mówił i pisał o potrzebie zachowania tego, co pozostawili nam przodkowie. Pragnął żeby polska Warmia nadal istniała. Był kapłanem wykształconym. Odbywał studia filozoficzne i teologiczne w Kolegium Polskim w Rzymie. Tam uzyskał doktorat z filozofii i licencjat z teologii.Żył tu przed nami tworząc rzeczywistość, którą dziś możemy się cieszyć. Polski ksiądz, który-świadomy swych narodowych korzeni- w czasach niezwykle trudnych dla Warmii, bronił polskości tych ziem i wolności zamieszkującego je ludu polskiego...

Klebark Wielki, ks. Prałat Henryk Błaszczyk

Jak wielu członków Kościoła nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Kościół jako instytucja w pewnych kwestiach jest nazbyt konserwatywny. Ważną kwestią w ostatnim stuleciu jest między innymi temat antykoncepcji. Już w latach 30 ub. wieku rozpoczęła się dyskusja na ten temat.
Komisja Biskupów i kardynałów powołana przez Jana XXIII obradująca równolegle z toczącymi się obradami Soboru Watykańskiego II opowiedziała się za dopuszczalnością antykoncepcji...

ks.Prałat Henryk Błaszczyk, Klebark Wielki 2009

Na początek pytanie; jak to się dzieje, że czuje się powołanie? Jak to się dzieje, że człowiek w pewnym momencie uświadamia sobie „Tak, chcę podążyć tą drogą”? Jak to było w Twoim przypadku?

To jest bardzo dobrze postawione pytanie; ponieważ określenie „w Twoim przypadku” jak gdyby sprowadza odpowiedź do pewnego subiektywnego odczuwania, ale w kontekście wydarzeń gdy w naszej miejscowości, dwóch braci Maciejewskich postanowiło pójść drogą realizacji powołania kapłańskiego poprzez studia w seminarium powinno ono tę odpowiedź uzyskać.

Nie wszyscy mieszkańcy Klebarka zapewne wiedzą, że na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła ks. dra Roberta Bilitewskiego - najbardziej znanej, obok Jana Liszewskiego, osoby związanej z historią naszej wsi.

Właśnie niedługo - bo 19.12.2009.- minie 150'ta rocznica jego urodzin. Aby upamiętnić tę postać i jej dzieło, w tym właśnie dniu, Stow. Przyjaciół Klebarka Wielkiego "Nasza Wieś" organizuje uroczystości jubileuszowe, które rozpoczną się o godz. 10.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy p.w. św. Mikołaja.W programie : poświęcenie krzyża na grobie ks. Bilitewskiego, Msza św., odsłonięcie tablicy pamiątkowej na byłym Domu Sióstr Katarzynek oraz sesja pastoralno-naukowa.

Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Świetego Mikołaja Klebark Wielki

4 grudnia, mimo, że to Barbórka, w Domu Świętego Mikołaja obchodziliśmy dzień naszego patrona. Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy naszych przyjaciół z podobnych domów naszego województwa. Wspólnie zorganizowaliśmy zabawę pod hasłem: II Mikołajkowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych „MAM TALENT”

W prezentacjach konkursowych wystąpiło aż 22 uzdolnionych niepełnosprawnych z 13 ośrodków naszego województwa .
 

Środowiskowy Dom Samopomocy Klebark Wielki - Dom Świętego Mikołaja - WSPARCIE - POMOC - DOMDomownicy i terapeuci Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja” w Klebarku Wielkim z zapałem przygotowują się do obchodów dnia swego patrona. Z tej okazji w piątek 4 grudnia w godzinach 10:00 - 15:00 odbędą się II Mikołajkowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Mam talent”.

Do uczestnictwa w przeglądzie zaprosiliśmy przyjaciół z innych Domów naszego województwa. Swą obecność potwierdziło 12 ...

Godlo Rzeczypospolitej Polskiej - wizerunek orła białego w koronie z rozłożonymi skrzydłami na czerwonym tle.Po odzyskaniu przez Polske niepodległosci w 1918 roku, biały orzeł w koronie stał sie oficjalnym godłem II Rzeczypospolitej. Archdiecezialne Sanktuarium Świętego Krzyża
11 listopada
Uroczystości Gminne w Klebarku Wielkim
Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie pod Wilnem, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk, naczelnik państwa Polskiego w latach 1918-1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 1920; dwukrotny premier Polski (1926-1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po zamachu stanu. NARODOWE
ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

Gmina PurdaOd przyszłego roku w Gminie Purda obowiązywał będzie Fundusz Sołecki o łącznej wysokości środków 292.099,74 zł, tj. około 1.3% budżetu gminy.

Fundusz na realizację zadań wynikających ze strategii rozwoju gminy. Sołectwo uchwala na zebraniu wiejskim do końca września 2009 roku plan wydatków (koszty i inwetycje) na rok 2010.

Mogą być to place zabaw, oświetlenie, remont chodnika, finansowanie festynów, etc.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w OLSZTYNIE
ul. 1 Maja 13b. 10-117 Olsztyn

Odpowiadając na pismo z dnia 8 września 2009 r. dotyczące przeprowadzenia kontroli oczyszczalni ścieków w Trękusku pod względem jakości odprowadzanych ścieków oraz zgodności działania obiektu z pozwoleniami wodnoprawnymi informuję, jak niżej:

(kliknij aby zobaczyć dokument)

W dniach 22 i 25 września br. pracownicy WIOŚ w Olsztynie przeprowadzili kontrolę interwencyjną przedmiotowego obiektu ...

Klebark Wielki, Potret to łatwe, Wiesław Wachowski
W niedzielę 30 sierpnia 2009 - na zakończenie wakacji - do Klebarka Wielkiego przyjechał ponownie artysta-plastyk p.Wiesław Wachowski, by zafundować dzieciom kolejną przygodę ze Sztuką w plenerze.

Klebark Wielki, Biesiada Klebarska'09. Wiesław Wachowski, Fot.Włodzimierz Kołpiński

Biesiada Klebarska'09 przeszła do historii.(...) w sobotę 22.08. o godz.11.00 przyjechał do Klebarka artysta-plastyk pan Wiesław Wachowski, który próbował wprowadzić w tę piękną wieś trochę kulturalnego zamieszania...

Sobota 22 sierpnia około godziny 11’tej.

Pierwszą transakcję kupna-sprzedaży dokonano kilka minut po rozpoczęciu, które opóźniło się z powodu padającego deszczu.

Przedmiotem sprzedaży była lornetka, sprzedający to mieszkaniec Klebarka Wielkiego, a kupujący od niedawna zameldowany jest w Silicach...

Klebark Wielki, Biesiada Klebarska'09, autor Zbigniew PiszcakoBiesiada Klebarska'09

Piątek 21 sierpnia,
 godzinia 19:00,

"Scena przy Starym Szpitalu"
 

 • Piątek od 19:30 do 23:30 - Koncert zespołu Apropo’s.
 • Sobota od 9:45 do 10:45 - Pchli Targ.
 • Sobota od 11:00 do 13:00 - Spotkanie Dzieci z robotnikiem Sztuki
 • Sobota od 19:00 do 24:00 – Dyskoteka

Działając w imieniu lokalnej społeczności, oraz interesie ochrony środowiska. Niniejszym pismem zgłaszamy podejrzenie wprowadzania do wód jez. Klebarskiego ścieków z oczyszczalni w Trękusku, które nie spełniają norm dla ścieków oczyszczonych.

Podczas wizji na miejscu stwierdzono stare, zardzewiałe, niepracujące urządzenia, których stan trudno jest kwalifikować...

KOMUNIKAT NR 12/2009

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie

działając na podstawie art. 4 ust 1, art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), (...) Uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych informuje: nieprzydatna do kąpieli jest woda w następujących kąpieliskach (...) ze względu na zakwit sinic

 • na jeziorze Klebarskim w Wojtkowiźnie przy Ośrodku Wypoczynkowym "Leśne Wrota"
 • na jeziorze Łęguckim w Łęguckim Młynie

Odpowiadając na pismo z dnia 11 maja 2009 r. dotyczące niewłaściwej pracy oczyszczalni ścieków w Klewkach informuję, jak niżej.

W dniach 27 i 29 maja 2009 r. inspektorzy WIOŚ w Olsztynie przeprowadzili kontrolę dotyczącą eksploatacji przedmiotowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie Gminy w Purdzie, podczas której dokonano poboru próbki ścieków oczyszczonych odpływających do odbiornika.

Przeprowadzono także oględziny cieku uchodzącego do jeziora Klebarskiego w okolicy wylotu kolektora zrzutowego z oczyszczalni. Na objętym oceną wizualną odcinku cieku nie stwierdzono występowania zanieczyszczeń typu organicznego - woda w cieku posiadała dużą klarowność i naturalny zapach, nie było także widocznego tzw. "grzyba ściekowego".

Na podstawie art. 17 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.) oraz w oparciu o wyniki kontroli interwencyjnej przeprowadzonej w dniach 27 i 29 maja 2009 r. w związku z pismem Stowarzyszenia Przyjaciół Klebarka Wielkiego "NASZA WIEŚ", w zakresie eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków w Klewkach przesłanemu Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informuje jak. niżej:

W uzupełnieniu naszego pisma z 11 maja 2009 r. w sprawie jeziora Klebarskiego pragniemy doprecyzować cel i podkreślić konieczność przeprowadzenia kompleksowych badań stanu wód naszego jeziora oraz jego zlewni.

Alarmujący już od wielu lat stan wody w jeziorze Klebarskim sukcesywnie się pogarsza, świadczą o tym jego nieustające zakwity, porastanie glonami, pogarszający się zapach i przejrzystość. Korzystanie z kąpieli w tym jeziorze kończy się często zmianami chorobowymi na skórze śmiałków wchodzących do wody.
 

W odpowiedzi na pismo dot. odbudowania zniszczonego istniejącego jazu u ujścia jeziora Silickiego stabilizującego zwierciadło lustra wody jezior Silickie i Klebarskie. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie uprzejmie informuje, że w ewidencji śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, prowadzonej przez ZMiUW R/O w Olsztynie ww. urządzenie wodne nie było ewidencjonowane.

do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska
w Olsztynie
ul.1 maja 13, 10-117 Olsztyn

W nawiązaniu do pisma Stowarzyszenia Przyjaciół Klebarka Wielkiego "Nasza Wieś" z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie możliwości zanieczyszczenia wodami opadowymi z miasta Olsztyna jeziora Linowskiego poprzez strugę Szczęsna(OZOS) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie zwraca się z prośbą o zbadanie jakości wody w str. Szczęsne w oznaczonym na mapie miejscu.

Działając w imieniu lokalnej społeczności, oraz interesie ochrony środowiska. Niniejszym pismem zgłaszamy szkody w ekosystemie jez. Klebarskiego jakie są czynione od wielu lat przez ścieki wypływające z oczyszczalni w Klewkach.

W/w oczyszczalnia odprowadza bezpośrednio o wód jez. Klebarskiego ścieki oczyszczone jedynie częściowo i głównie tylko z zanieczyszczeń stałych. Wielokrotnie przekroczony poziom związków azotu i fosforu w wypuszczanych ściekach bezpośrednim odpływem do wód jeziora ma ogromny wpływ na postępujący proces degradacji.

Olsztyn 6 maja 2009

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2009r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie uprzejmie informuje, że zlecił wykonanie dokumentacji projektowej konserwacji gruntowej strugi Sczęsne (OZOS).

Dokumentacja określi sposób zabudowy wyrw oraz odbudowy strugi Szczęsne na odcinku od mostu na drodze Olsztyn - Klebark Wielki do ujścia strugi Skanda.

Ponadto informujemy, że po odbudowie struga Szczęsne zostanie uszczelniona na przyległym do działki 149 (zalewisko) odcinku.

Działając w imieniu lokalnej społeczności, oraz interesie ochrony środowiska. Pragniemy zwrócić uwagę na stan zanieczyszczenia wody jeziora Klebarskiego. Jest to zbiornik płytki a utrzymywanie w nim niskiego poziomu wody hamuje procesy samooczyszczania.

Przez wiele lat u ujścia jeziora Silickiego istniał jaz, który utrzymywał słup wody jezior Klebarskiego i Silickiego na odpowiednim poziomie. Poprzez brak właściwego nadzoru, urządzenie uległo całkowitemu zniszczeniu, a słup wody w tych jeziorach spadł do dramatycznie niskiego poziomu, przy którym degradacja postępuje w zastraszającym tempie ...

Działając w imieniu lokalnej społeczności, oraz interesie ochrony środowiska. Informujemy, iż budzi nasz niepokój stan zbiornika wodnego położonego przy drodze Olsztyn – Klebark Wielki, pomiędzy miejscowościami Ostrzeszewo a Klebark Małym.

Od wielu lat urządzenia tego zbiornika nie są konserwowane. Wał chroniący przed bezpośrednim wypływem zanieczyszczonej wody jest przerwany a rowy melioracyjne okalające ten zbiornik zarośnięte i zamulone ....

"Wspieramy lokalnych"


Zapraszamy ludzi aktywnych oraz podmioty gospodarcze do wzięcia udziału w akcji "Wspieramy lokalnych".

Celem akcji jest propagowanie lokalnej przedsiębiorczości oraz wspieranie ludzi aktywnych.

Jesteśmy największym prywatnym, niezależnym medium internetowym na terenie Gminy Purda.

U NAS WARTO SIĘ POKAZAĆ

Współpracę nawiązali:
- Deski do naczep
- Hale Namiotowe
- Gospodarstwo Sadownicze
- Kwiaciarnia artystyczna
- MP Group
- Red Max
- REKO
- SENBUD
- Visacom

Samorządowcy:
- Urszula Pasławska
- Gustaw Brzezin
- Piotr Płoski

administrator@KlebarkWielki.pl

Uwaga: pracujemy na materiale przygotowanym i przesłanym przez państwa. Jeśli państwa potrzeby wykraczają poza ramy akcji prosimy o bezpośredni kontakt. Doradzimy jak i gdzie przygotować materiał promocyjny.